Сортирай по Добавен Категория Показване на
Качени: 32283   Свалени: 64270

Учебни материали (120)
 

Пищов по математика

МатрициПравоъгълна таблица от mn числа разположени в m-реда и n-стълба се нарича матрица от тип (mxn) Св-ва на матриците:А= A+B=B+A; (A+B)+C=A+(B+C); A+0=A; A+(-A)=0; 1.A=A;(?+?)A=?A+?a ; ?(A+B)=?A+?B;...

Евристични метоти I за ТО: автомобил

ТУ-СОФИЯ ЕФ / ЕЕЕО Основи на инженерното проектиране КУРСОВА РАБОТА №2 Евристични методи I Метод 1 „Морфологичен анализ и синтез” 1....

Теми по ДНК и РНК

3. ДНК ДНК изпълнява уни-кална роля на носител на генетичната про-грама на клетката. Струк. единица на ДНК е дезоксирибо-нуклеотид съставен от пентозата...

Матрици

Правоъгълна таблица от mn числа разположени в m-реда и n-стълба се нарича матрица от тип (mxn) A= Св-ва на матриците: A+B=B+A; (A+B)+C=A+(B+C); A+0=A; A+(-A)=0; 1.A=A;(?+?)A=?A+?a ; ?(A+B)=?A+?B; ?(?A)=(??)A ;...

Линейна алгебра

1. Детерминанти от ІІ-ри ред – Правоъгълна таблица от числа, разположени в m реда и n стълба, се нар. матрица от вида m \/ n. Квадратна матрица от n-ти ред е всяка матрица...

Индикатори на остеопороза

2.2. ИНДИКАТОРИ НА ОСТЕОПОРОЗА Костта има много функции - структурна, подкрепяща, основна минерална банка - 98% от калция е депониран в костите, място за производство...

РАНГ НА МАТРИЦА

Детерминантата, образувано от общите елементи на произволно взети к реда и к стълба на матрицата А, се нарича минор на к-ти ред на матрицата А. От елементите на...

Проектна задача, моделирана с двоична оригинална матрица (DMS)

Прави се анализ на глава № 1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ИНЖЕНЕРИНГ Под инженеринг ще разбираме процес, който протича във времето и за който се използват комплекс от методи,...

Композиционни материали

25.Композиционни материали-наричат се още композити,представляват съчетание от 2 или повече материала,които имат силно различаващи се механични и други...

Композиционни материали на основата на метална матрица

.Физически основи на спояването 1.1. Същност на процеса спояване. Спояването е процес на неподвижно съединяване на две или повече твърди метални части с...1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
План-конспект по Музика

План-конспект по Музика за втора група, съдържа: Образователно направление, Ядро, Тема, Цел, Задачи, Методи, Подвижни игри, Ход на ситуацията

Педагогика, 2 August 2015 20:08

Синхронно мултиплексиране

Рефератът е предназначен за ученици по специалност "Телекомуникационни системи". Общото използване на съобщителната среда се извършва в режим на разделяне...

Други, 24 March 2015 21:09

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ ПРЕД ИНТЕРНЕТ-ТЪРГОВИЯТА

Една от най-често допусканите от корпорациите грешки се състои в под¬ценяване на действителните предизвикателства, пред които се изправя внед¬ряването на...

Други, 10 September 2014 11:11

Оптични явления в природата

Департаментът за информация, квалификация и продължаващо образование – гр. Варна На ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ” ПЕДАГОГИЧЕСКИ...

Педагогика, 29 March 2014 15:03

готови украси в сладкарството

Университет по хранителни технологии – Пловдив Катедра „Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти” Дисциплина „Иновации в...

Педагогика, 16 March 2014 14:02Какво се търси днес?


създадена,   изпъл,   софтуер,   Парите,   повърхност,   север,   Арам,   чрез които,   чрез,   които,   WWW,   централно,   зони,   на време,   време,   Тази,   Атмосферат,   аномалнит,   ПАЗАРИ.,   пока,   административни,   прабългари,   Шум,   тази,   Леонардо,   Дими,   Мотиви,   енергия,   царевица,   разположение,