Сортирай по Добавен Категория Показване на
Качени: 32285   Свалени: 64273

Учебни материали (71)
 

Микробиология

ТЕМА 1 : ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА МЕДИЦИНСКАТА МИКРОБИОЛОГИЯ Микробиологита е самостоятелна биологична наука за живота , развитието и значението на най-малките...

Професионална етика на медицинската сестра

КОДЕКС НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ЕТИКА НА МЕД.СЕСТРИ На м.с. са възложени четири основни задължения,а именно – - опазване на здравето - предотвратяване на...

Проект за епидемиологично проучване

Проект за епидемиологично проучване Тема: Взаимоотношението на тютюнопушенето с белодробния карцином Изготвил: Мария Калинкова № 36731 1....

Видове превръзки. Основни правила при извършването им

Видове превръзки.Основни правила при извършването им. Задължения на медицинската сестра. Учението за превръзките,тяхното правилно прилагане и...

Организация на здравните грижи

П Р О Е К Т На тема:"Организация, управление и качество на медицинската дейност, критерии и стандарти" ИЗГОТВИЛ : Ст. Мед. сестра ВО...

Стационарно обслужване на населението

Що е Болнична помощ? Болничната помощ се оказва на лица, на които здравните проблеми не могат да се решат в звената от системата на извънболничната помощ....

Международно здравно сътрудничество

Международно здравно сътрудничество Международното сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука има продължителна история и се явява...

Етични проблеми, свързани с възпрепятствуване или ограничаване на забременяването

УВОД Развитието на науката навлезе много решително и в най-интимната чо¬вешка сфера, свързана със сексуалните взаимоотношения и създаването на нов живот....

Хромозомни болести

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” Реферат По дисциплина:Основи на медицинската генетика в дефектологията На тема:Хромозомни болести...

Задължения на медицинската сестра при хемотрансфузия

П Р О Т О К О Л ЗА ПОВЕДЕНИЕТО И РОЛЯТА НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА ПРИ ПОДГОТОВКА И ИЗВЪРШВАНЕ НА HAEMOTRANSFUSIO ЦЕЛИ СЪДЪРЖАНИЕ ВЪВЕДЕНИЕ...1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 
Нагорни карабах

Нагорни карабах е един истински и наболял конфликт който и в наши дни е актуалрн и не оспява да намери своето решение повече от сто години

История, География, 13 December 2017 12:12

Микробиология

ТЕМА 1 : ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА МЕДИЦИНСКАТА МИКРОБИОЛОГИЯ Микробиологита е самостоятелна биологична наука за живота , развитието и значението на най-малките...

Други, 21 November 2017 17:05

План-конспект по Музика

План-конспект по Музика за втора група, съдържа: Образователно направление, Ядро, Тема, Цел, Задачи, Методи, Подвижни игри, Ход на ситуацията

Педагогика, 2 August 2015 20:08

Синхронно мултиплексиране

Рефератът е предназначен за ученици по специалност "Телекомуникационни системи". Общото използване на съобщителната среда се извършва в режим на разделяне...

Други, 24 March 2015 21:09

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ ПРЕД ИНТЕРНЕТ-ТЪРГОВИЯТА

Една от най-често допусканите от корпорациите грешки се състои в под¬ценяване на действителните предизвикателства, пред които се изправя внед¬ряването на...

Други, 10 September 2014 11:11Какво се търси днес?


Повествование,   световна,   Необходимостта,   pros,   самостоятелна,   температурата,   Стратегическо,   система,   Потребност,   отк,   предопределен,   Всъщност,   увреждания,   ТЮТЮН,   some,   своб,   183,   заетост,   да отглежд,   отглежд,   отбележи,   southern,   библиотека,   КАТО,   изме,   мрежи,   Акакий,   Граф,   Изходно,   шумна,