Сортирай по Добавен Категория Показване на
Качени: 32283   Свалени: 64270

Учебни материали (18)
 

Преобразувания на сигнали

ПРАКТИЧЕСКО УПРАЖНЕНИЕ №11 ПРЕОБРАЗУВАНИЯ НА СИГНАЛИ ЦЕЛ НА УПРАЖНЕНИЕТО Запознаване на студентите с преобразуванията на дискретните сигнали аналогични на...

Въведение в компютрите и програмирането

1 Въведение в компютрите и програмирането 1.1 Компютър -Повечето от вас са използвали вече компютър за работа, за комуникации или за забавление. Компютърът е...

Преглед и история на компютърните системи

Преглед и история на компютърните системи. Архитектура на Фон-Ноймановите компютри.Основни градивни блокове (ОП, ЦП, В/И устройства). Операционни системи –...

Класификация на съвременните компютърни системи

Въпрос 1. Класификация на съвременните компютърни системи. Архитектура и организация на компютри от голям и среден клас. Персонални компютри – архитектура и...

Инф. системи в социалната сфера

Тема1”Информационни системи” 1.1.Основни понятия *Понятието...

CMPT........

16.Регистри.Класификация- Опр.Регистърът е функционален възел на цифровите устройства за обработка на информацията състояща се от n тригера предназначен за...

Устройство на компютър

Тема 3 УСТРОЙСТВО НА КОМПЮТЪР.ПРОЦЕСОР И ПАМЕТ 1.Исторически бележки Първия универсален компютър е създаден и пуснат в експлоатация през 1946г.Неговата марка...

Едночипови микрокомпютри

ЕДНОЧИПОВИ МИКРОКОМПЮТРИ 80С31/80С51/87С51/89С51 - ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА Фамилията едночипови микрокомпютри MSC51 включва в състава си над 40 8- , а също и 16-разрядни ЕМК,...

Компютърни системи

Компютърни системи 1. Пътят към съвременната изчислителната техника 1. 1. Механичен етап XV век - Леонардо да Винчи (1452-1519 г.); 1623 г. - Вилхелм Шикард (1592-1636 г.); 1642 г. -...

Финансова информационна система

Първоначалните представи за понятието “информационна технология“ включват методите за обработка на информацията, организационно-управленските концепции за...1 2 > 
План-конспект по Музика

План-конспект по Музика за втора група, съдържа: Образователно направление, Ядро, Тема, Цел, Задачи, Методи, Подвижни игри, Ход на ситуацията

Педагогика, 2 August 2015 20:08

Синхронно мултиплексиране

Рефератът е предназначен за ученици по специалност "Телекомуникационни системи". Общото използване на съобщителната среда се извършва в режим на разделяне...

Други, 24 March 2015 21:09

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ ПРЕД ИНТЕРНЕТ-ТЪРГОВИЯТА

Една от най-често допусканите от корпорациите грешки се състои в под¬ценяване на действителните предизвикателства, пред които се изправя внед¬ряването на...

Други, 10 September 2014 11:11

Оптични явления в природата

Департаментът за информация, квалификация и продължаващо образование – гр. Варна На ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ” ПЕДАГОГИЧЕСКИ...

Педагогика, 29 March 2014 15:03

готови украси в сладкарството

Университет по хранителни технологии – Пловдив Катедра „Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти” Дисциплина „Иновации в...

Педагогика, 16 March 2014 14:02Какво се търси днес?


възпитателните,   Мос,   zur,   стават,   помощни,   Discuss,   въве,   водите,   предпаз,   професионална,   КЪМ,   човеш,   Over,   валута,   Work,   бук,   EPON,   Инвестиционен проект,   Инвестиционен,   проект,   play,   учениците,   убе,   цар Петър,   Петър,   цар,   Детската градина,   Детската,   градина,   опазването,