Сортирай по Добавен Категория Показване на
Качени: 32283   Свалени: 64270

Учебни материали (616)
 

Слънчеви колектори

Нуждата от все по-евтина и „чиста” енергия нараства непрекъснато. С използването на слънчевата енергия се постигат два добри резултата – потребителят пести...

Проблемни ситуации свързани с отношението на производството с останалите елементи на стопанска дейност

ПУ ,, Паисий Хилендарски’’-филиал Смолян РЕФЕРАТ По Основи на управлението На тема: Проблемни ситуации свързани с отношението на производството с...

приложните концепции между компаниите производители

Курсова работа По Маркетинг Тема: Посочете различията в приложните концепции между компаниите производители на месо , хляб и мляко...

Климат на България

Климат на България I. Същност и значение ? Климатът е многогодишния режим на времето върху дадена територия. Той е ключов компонент на природната среда,...

Месопотамската религия

МЕСОПОТАМСКАТА РЕЛИГИЯ Месопотамската религия се развила и оформила с течение на времето от древните поверия на земеделците и пастирите. Техните богове...

Старокаменна епоха

Шу ”Епископ Константин Преславски” Факултет по хуманитарни науки Курсова работа По Праистория Тема: Старокаменна епоха Изготвил: Сибел...

Аспекти за възприемане на времето от 3-6-годишните деца

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ “НЕОФИТ РИЛСКИ” гр.Благоевград Тема: ОТНОСНО НЯКОИ АСПЕКТИ ЗА ВЪЗПРИЕМАНЕ НА ВРЕМЕТО ОТ 3-6 – ГОДИШНИТЕ ДЕЦА...

Аспекти за възприемане на времето от 3-6-годишните деца

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ “НЕОФИТ РИЛСКИ” гр.Благоевград Тема: ОТНОСНО НЯКОИ АСПЕКТИ ЗА ВЪЗПРИЕМАНЕ НА ВРЕМЕТО ОТ 3-6 – ГОДИШНИТЕ ДЕЦА...

Динамика и трептене

в.1.Аксиал КММ е този при който оста на КВ пресича оста на цилинд За да се определят инерционните и газо-вите сили в кмм,трябва да се знаят законите за изменение на...

Пищов динамика и трептене - 3

в.11.Разглеждайки мех-анична с-ми с 1 степен на своб сх.стр63:фиг2.1 масата m, има възмо-жност да извърш само вертикал преместв; пренебрегваме масата на...1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
План-конспект по Музика

План-конспект по Музика за втора група, съдържа: Образователно направление, Ядро, Тема, Цел, Задачи, Методи, Подвижни игри, Ход на ситуацията

Педагогика, 2 August 2015 20:08

Синхронно мултиплексиране

Рефератът е предназначен за ученици по специалност "Телекомуникационни системи". Общото използване на съобщителната среда се извършва в режим на разделяне...

Други, 24 March 2015 21:09

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ ПРЕД ИНТЕРНЕТ-ТЪРГОВИЯТА

Една от най-често допусканите от корпорациите грешки се състои в под¬ценяване на действителните предизвикателства, пред които се изправя внед¬ряването на...

Други, 10 September 2014 11:11

Оптични явления в природата

Департаментът за информация, квалификация и продължаващо образование – гр. Варна На ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ” ПЕДАГОГИЧЕСКИ...

Педагогика, 29 March 2014 15:03

готови украси в сладкарството

Университет по хранителни технологии – Пловдив Катедра „Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти” Дисциплина „Иновации в...

Педагогика, 16 March 2014 14:02Какво се търси днес?


Арам,   Тази,   Атмосферат,   аномалнит,   ПАЗАРИ.,   пока,   административни,   прабългари,   Шум,   тази,   Леонардо,   Дими,   Мотиви,   енергия,   царевица,   разположение,   Педагогика,   учители,   Авс,   Аспару,   ПЕРСОНАЛЕН,   Обществото,   отношение,   данни.,   рос,   ЕЗИКА,   Винчи,   died,   речта,   Summary,