Сортирай по Добавен Категория Показване на
Качени: 32285   Свалени: 64273

Учебни материали (616)
 

Слънчеви колектори

Нуждата от все по-евтина и „чиста” енергия нараства непрекъснато. С използването на слънчевата енергия се постигат два добри резултата – потребителят пести...

Проблемни ситуации свързани с отношението на производството с останалите елементи на стопанска дейност

ПУ ,, Паисий Хилендарски’’-филиал Смолян РЕФЕРАТ По Основи на управлението На тема: Проблемни ситуации свързани с отношението на производството с...

приложните концепции между компаниите производители

Курсова работа По Маркетинг Тема: Посочете различията в приложните концепции между компаниите производители на месо , хляб и мляко...

Климат на България

Климат на България I. Същност и значение ? Климатът е многогодишния режим на времето върху дадена територия. Той е ключов компонент на природната среда,...

Месопотамската религия

МЕСОПОТАМСКАТА РЕЛИГИЯ Месопотамската религия се развила и оформила с течение на времето от древните поверия на земеделците и пастирите. Техните богове...

Старокаменна епоха

Шу ”Епископ Константин Преславски” Факултет по хуманитарни науки Курсова работа По Праистория Тема: Старокаменна епоха Изготвил: Сибел...

Аспекти за възприемане на времето от 3-6-годишните деца

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ “НЕОФИТ РИЛСКИ” гр.Благоевград Тема: ОТНОСНО НЯКОИ АСПЕКТИ ЗА ВЪЗПРИЕМАНЕ НА ВРЕМЕТО ОТ 3-6 – ГОДИШНИТЕ ДЕЦА...

Аспекти за възприемане на времето от 3-6-годишните деца

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ “НЕОФИТ РИЛСКИ” гр.Благоевград Тема: ОТНОСНО НЯКОИ АСПЕКТИ ЗА ВЪЗПРИЕМАНЕ НА ВРЕМЕТО ОТ 3-6 – ГОДИШНИТЕ ДЕЦА...

Динамика и трептене

в.1.Аксиал КММ е този при който оста на КВ пресича оста на цилинд За да се определят инерционните и газо-вите сили в кмм,трябва да се знаят законите за изменение на...

Пищов динамика и трептене - 3

в.11.Разглеждайки мех-анична с-ми с 1 степен на своб сх.стр63:фиг2.1 масата m, има възмо-жност да извърш само вертикал преместв; пренебрегваме масата на...1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
Нагорни карабах

Нагорни карабах е един истински и наболял конфликт който и в наши дни е актуалрн и не оспява да намери своето решение повече от сто години

История, География, 13 December 2017 12:12

Микробиология

ТЕМА 1 : ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА МЕДИЦИНСКАТА МИКРОБИОЛОГИЯ Микробиологита е самостоятелна биологична наука за живота , развитието и значението на най-малките...

Други, 21 November 2017 17:05

План-конспект по Музика

План-конспект по Музика за втора група, съдържа: Образователно направление, Ядро, Тема, Цел, Задачи, Методи, Подвижни игри, Ход на ситуацията

Педагогика, 2 August 2015 20:08

Синхронно мултиплексиране

Рефератът е предназначен за ученици по специалност "Телекомуникационни системи". Общото използване на съобщителната среда се извършва в режим на разделяне...

Други, 24 March 2015 21:09

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ ПРЕД ИНТЕРНЕТ-ТЪРГОВИЯТА

Една от най-често допусканите от корпорациите грешки се състои в под¬ценяване на действителните предизвикателства, пред които се изправя внед¬ряването на...

Други, 10 September 2014 11:11Какво се търси днес?


робската,   значение н,   значение,   човеш,   Франция.,   върх,   отношение,   Градивни,   свободи,   Глобалната,   To the,   the,   дан,   Дебелянов,   административни,   ням,   научна,   WIDE,   клас,   възпитателните,   SER,   Човешки,   вяра,   Кунчев),   Атмосферат,   пре,   развитие на,   развитие,   Есе,   something,