Сортирай по Добавен Категория Показване на
Качени: 32285   Свалени: 64273

Учебни материали (276)
 

Описание на фирмата „Х”

ЮЗУ „НЕОФИТ РИЛСКИ” – гр.БЛАГОЕВГРАД Технически колеж Дисциплина: ММ в ТШП Специалност - МТМШП Тема: описание на фирмата „Х” Изготвили:...

Сложно съставно изречение

Сложно изречение Сложно съставно с подчинено обстоятелствено изречение Сложно съставно с подчинено сказуемно определително изречение Сложно смесено...

Текста като обект на познание

1.ТЕКСТА КАТО ОБЕКТ НА ПОЗНАНИЕ. Предистория на изследването на текста-езиковите текстове са възникнали като митове, приказни, разказа за големи исторически...

Начин за приготвяне на резюме

Резюме Същност –съкратен вариант на изходен текст, в който ясно, в стегната езикова форма се предава информация Цел – в отсъствие на оригиналния текст се...

Съчинение интерпретация

Съчинение интерпретация 1. Определение за съчинение – авторски писмен текст на СБКЕ, в който се защитава определена позиция чрез подходящи аргументи, трябва...

Развой на еровите гласни

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “АНГЕЛ КЪНЧЕВ” ФИЛИАЛ СИЛИСТРА Изготвил:_____________ Проверил: _______________ (доц.д-р Тодорка...

Събиране и изваждане с кръгли стотици

Тема: Събиране и изваждане на стотици и десетици Ядро : Числа Очаквани резултати на ниво програма: Стандарт 3 - ученикът умее да събира и изважда естествени...

Стилове на произношение - сегментиране. Екстралингвистика

К У Р С О В А Р А Б О Т А ПО ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НА ТЕКСТА Тема: Стилове на произношение-сегментиране. Екстралингвистика...

План за урок по безопасност на движението по пътищата за шести клас

К У Р С О В П Р О Е К Т ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА Изготвил: учител -...

План-конспек на урок по литерартура за трети клас на тема: "Лаленце се люлее" - българска народна песен

ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий” Педагогически факултет План-конспект на урок по литература за 3 клас Тема на урока: „Лаленце се люлее” – българска народна...1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
Нагорни карабах

Нагорни карабах е един истински и наболял конфликт който и в наши дни е актуалрн и не оспява да намери своето решение повече от сто години

История, География, 13 December 2017 12:12

Микробиология

ТЕМА 1 : ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА МЕДИЦИНСКАТА МИКРОБИОЛОГИЯ Микробиологита е самостоятелна биологична наука за живота , развитието и значението на най-малките...

Други, 21 November 2017 17:05

План-конспект по Музика

План-конспект по Музика за втора група, съдържа: Образователно направление, Ядро, Тема, Цел, Задачи, Методи, Подвижни игри, Ход на ситуацията

Педагогика, 2 August 2015 20:08

Синхронно мултиплексиране

Рефератът е предназначен за ученици по специалност "Телекомуникационни системи". Общото използване на съобщителната среда се извършва в режим на разделяне...

Други, 24 March 2015 21:09

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ ПРЕД ИНТЕРНЕТ-ТЪРГОВИЯТА

Една от най-често допусканите от корпорациите грешки се състои в под¬ценяване на действителните предизвикателства, пред които се изправя внед¬ряването на...

Други, 10 September 2014 11:11Какво се търси днес?


стек,   Вазов,   First,   проста,   текст,   едниница,   бели,   Асен,   become,   Последиците,   обе%2,   действия,   Училищни,   промишлената,   едноврем,   Ядро,   езици,   МЕТОДИ,   налага,   прео,   насоките,   Римски,   Ръководни,   ЗНАЕМ,   IX ВЕК,   ВЕК,   Около,   понятия,   управление на риска,   риска,