Сортирай по Добавен Категория Показване на
Качени: 32285   Свалени: 64273

Учебни материали (196)
 

Южнодунавско лудогорска област

Южно- дунавско лудогорска област. Тя се простира м/у 3 области:на север с придунавско-доброжанско,на юг с Предбалканската , на изток с...

Урок: "Климат и води"

План Организация на учебното съдържание методи 1.Организационен момент (1-2 мин) 2.ВГМ(1-2мин) 3.Преход и мотивация (3-4 мин.)...

Република Суринам

Суринам Площ: 163 270 кв. км Население: 450 000д. Република Суринам е държава в северната част на Южна Америка. В миналото е наричана...

Еко-пътека "Белинташ"

ПУ”ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” ФИЛИАЛ СМОЛЯН КУРСОВА РАБОТА по Природоползване в туризма Тема: Екопътека”Белинташ” Изготвил:...

Проектиране на трансформатор

Технически университет Габрово Курсов Проект на силов трансформатор Изработил: Пламен Кунев Спец:ЕЕ , Курс IV , фак.№20336409 Проверил: Дата:...

Изчисляване на затворен нивелачен ход

Процес за определяне на надморските височини и превишенията на реперите, както и на точки, поставени за решаване на други геодезически или технически задачи се...

Геодезия

Геодезия -1 Геодезия – земеразделяне Осн. Задачи: - определяне на формата и разммерите на земята - топографски карти и планове - създаване на геодезически...

проектиране на трансформатор

Технически университет Габрово Курсов Проект на силов трансформатор Изработил: Пламен Кунев Спец:ЕЕ , Курс IV , фак.№20336409 Проверил: Дата:...

Задбалкански котловини

Задбалкански котловини.Софийско поле 1.Морфохидрографски особености – задбалканските котловини се простират в посока запад-изток.Разположени са между Стара...

Северна Корея

СЕВЕРНА КОРЕЯ Корейската народнодемократична република (КНДР) е разположена в северната половина на Корейския полуостров. Значителна част(4/5) от площта на...1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
Нагорни карабах

Нагорни карабах е един истински и наболял конфликт който и в наши дни е актуалрн и не оспява да намери своето решение повече от сто години

История, География, 13 December 2017 12:12

Микробиология

ТЕМА 1 : ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА МЕДИЦИНСКАТА МИКРОБИОЛОГИЯ Микробиологита е самостоятелна биологична наука за живота , развитието и значението на най-малките...

Други, 21 November 2017 17:05

План-конспект по Музика

План-конспект по Музика за втора група, съдържа: Образователно направление, Ядро, Тема, Цел, Задачи, Методи, Подвижни игри, Ход на ситуацията

Педагогика, 2 August 2015 20:08

Синхронно мултиплексиране

Рефератът е предназначен за ученици по специалност "Телекомуникационни системи". Общото използване на съобщителната среда се извършва в режим на разделяне...

Други, 24 March 2015 21:09

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ ПРЕД ИНТЕРНЕТ-ТЪРГОВИЯТА

Една от най-често допусканите от корпорациите грешки се състои в под¬ценяване на действителните предизвикателства, пред които се изправя внед¬ряването на...

Други, 10 September 2014 11:11Какво се търси днес?


Антитела,   Международно,   Аналитична химия,   Аналитична,   Part,   химия,   центрове,   either,   справяне,   двигателн,   колебания,   трудн,   бъдеш,   изменението,   Catch,   природен свят,   природен,   свят,   разпространение,   бактериална,   вятър,   Равнец,   КНИГИ,   Гликолиза,   dar,   комитет,   класификация,   времеви,   Често,   УЧЕБ,