Сортирай по Добавен Категория Показване на
Качени: 32285   Свалени: 64273

Учебни материали (9)
 

Електроинженерство - пищов

1. Основни елементи – източници на ел. енергия, консуматори, разпределителни устройства, проводни линии (кабели), регул. устройства, защитни устройства. Източници...

Протокол по електротехника

ТУ – Варна кат.ТИЕ...

Изследване влиянието на технологичния процес на навиване върху технологичните показатели на намотките

Технически Университет – София Предмет: Технологий в електротехниката и електрониката Студент: Стоян Друмев Митев Фак.No: 02033877 Специалност: Електротехника...

теми и лекции за законите на ом и кирхоф електротехника и електроника

Основно обяснение In-задълбочено обяснение Отстраняване на неизправности Добър Връзки Направо Стартиране Електрически Система...

Трифазни вериги. Основни определения. Видове свързвания. Фазни и линейни величини.

ТРИФАЗНИ ВЕРИГИ. ОСНОВНИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ. ВИДОВЕ СВЪРЗВАНИЯ. ФАЗНИ И ЛИНЕЙНИ ВЕЛИЧИНИ. Трифазна система-система от 3 синусоидални величини(токове,напрежение или...

Изследване на линейни електрически вериги с индуктивни връзки

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ФИЛИАЛ – ПЛОВДИВ ПРОТОКОЛ № Тема: Изследване на линейни електрически вериги с индуктивни връзки Студент: Факултет:...

Инженерни Инсталации - Пищови

1Класификация и предназначение на ел. инсталации в сгради. Принципи на изграждането им. Ел.инсталациите се делят на 2 големи групи: силнотокови и слаботокови....

Протокол за твърди дискове

ТУ - ВАРНА Катедра “Компютърни Науки и Технологии” Дисциплина “Компютърна Периферия” Протокол № 11 Тема: Запомнящи устройства на твърд магнитен...

Изследване силата на привличане на котвата на бобина

Неизвестната сила се уравновесява със силата, породена от еталонни тежести. Тази сила е породена от тока, протичащ през намотките на бобината. Отчита се и друг...1 
Нагорни карабах

Нагорни карабах е един истински и наболял конфликт който и в наши дни е актуалрн и не оспява да намери своето решение повече от сто години

История, География, 13 December 2017 12:12

Микробиология

ТЕМА 1 : ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА МЕДИЦИНСКАТА МИКРОБИОЛОГИЯ Микробиологита е самостоятелна биологична наука за живота , развитието и значението на най-малките...

Други, 21 November 2017 17:05

План-конспект по Музика

План-конспект по Музика за втора група, съдържа: Образователно направление, Ядро, Тема, Цел, Задачи, Методи, Подвижни игри, Ход на ситуацията

Педагогика, 2 August 2015 20:08

Синхронно мултиплексиране

Рефератът е предназначен за ученици по специалност "Телекомуникационни системи". Общото използване на съобщителната среда се извършва в режим на разделяне...

Други, 24 March 2015 21:09

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ ПРЕД ИНТЕРНЕТ-ТЪРГОВИЯТА

Една от най-често допусканите от корпорациите грешки се състои в под¬ценяване на действителните предизвикателства, пред които се изправя внед¬ряването на...

Други, 10 September 2014 11:11Какво се търси днес?


действително,   проблемите,   помощ,   националното,   разположена,   Цикъл,   Изолация,   худ,   националната,   УПРАВЛЕНСКИ,   POINT,   услуга,   ГРИЖИ,   happiness,   основни,   света,   АЛТЕРНАТИВ,   Трети,   раздел,   съоръжения,   послания,   личното,   контраст,   заед,   Взаимодей,   those,   Рамка,   дом,   проникнали,   техника,