Сортирай по Добавен Категория Показване на
Качени: 32285   Свалени: 64273

Учебни материали (52)
 

Анализ за усъвършенстване маркетинговата дейност на фирма

НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ – СОФИЯ КАЗУС по УПРАВЛЕНИЕ НА МАРКЕТИНГА Тема: Анализ и усъвършенстването на...

Измерители на макроикономическата активност

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ”- гр. Благоевград Стопански факултет Управление и развитие на човешките ресурси в стопанския сектор К У Р С О В А...

Защо компетенциите са неизменна част от съвременнта представа за образованост?

Академично есе На Таня Миленова Христова, фак.№1006421020 Спец.: ПНУП, II курс Защо компетенциите са неизменна част от съвременнта представа за образованост! Защо е...

ФИНАНСОВ АНАЛИЗ

1 въпрос Предмет и метод на фа. Цел и задачи Предмет на фа е изследване на финансовото състояние на бо, чрез проследяване и анализ на трансформацията и движението...

Атинска фондова борса

Атинска фондова борса 1. История • Атинската фондова борса (Athens stock exchanges - ASE) е създадена през септември 1876 година. В своята концепция тя следва насоките на...

Проблеми на ЗЕС и Русия

ПРОБЛЕМИ НА ЗЕС И РУСИЯ Западноевропейският съюз (ЗЕС) е първата военно-политическа организация възникнала в следвоенна Европа. На 17 март 1948г. е подписан...

Геоикономика и регионално развитие

1.РИ като наука, същност, съдър., предмети, обекти, задачи. РИ е наука, к. изучава икон. на териториите. Обект на изучаване е територията, а премет: природн. елемент,...

Географският фактор на Балканите

Географският фактор на Балканите* Антон Ж. Иванов През XIX и първата половина на XX вek възникват някoлko теории, според които географският фактор е ключов при...

Оперативна програма за конкретни замърсители

Оперативна програма за конкретни замърсители НАСОКИ 10.1 Насоките за тази оперативна програма (ОП) произтича от Оперативната стратегия на Съвета на Глобалния...

Характеристика на глобалната еко ситуация

Характеристика на глобалната еко ситуация. 1. Развитие на екологията като наука /гръцки-‘наука за местодомуването’/ Екологията в съвременен аспект е наука за...1 2 3 4 5 6 > >> 
Нагорни карабах

Нагорни карабах е един истински и наболял конфликт който и в наши дни е актуалрн и не оспява да намери своето решение повече от сто години

История, География, 13 December 2017 12:12

Микробиология

ТЕМА 1 : ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА МЕДИЦИНСКАТА МИКРОБИОЛОГИЯ Микробиологита е самостоятелна биологична наука за живота , развитието и значението на най-малките...

Други, 21 November 2017 17:05

План-конспект по Музика

План-конспект по Музика за втора група, съдържа: Образователно направление, Ядро, Тема, Цел, Задачи, Методи, Подвижни игри, Ход на ситуацията

Педагогика, 2 August 2015 20:08

Синхронно мултиплексиране

Рефератът е предназначен за ученици по специалност "Телекомуникационни системи". Общото използване на съобщителната среда се извършва в режим на разделяне...

Други, 24 March 2015 21:09

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ ПРЕД ИНТЕРНЕТ-ТЪРГОВИЯТА

Една от най-често допусканите от корпорациите грешки се състои в под¬ценяване на действителните предизвикателства, пред които се изправя внед¬ряването на...

Други, 10 September 2014 11:11Какво се търси днес?


Римски,   Ръководни,   ЗНАЕМ,   IX ВЕК,   ВЕК,   Около,   понятия,   управление на риска,   риска,   управление,   химично,   ДЕСЕТИ,   достъп,   пло,   разделение,   на живота,   живота,   майка,   Конкуренция,   знаем,   Границите,   Епоха,   десен,   животозастраховане,   Харак,   спрял,   клетъчните,   ira,   микроскоп,   кучетата и котките,