Сортирай по Добавен Категория Показване на
Качени: 32285   Свалени: 64273

Учебни материали (281)
 

Изследване на потребителското поведение

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНОТО И СВЕТОВНО СТОПАСТВО специалност “Бизнес икономика” КУРСОВА РАБОТА по Маркетинг Тема:Изследване на потребителското...

Анализ на бизнес средата на фирма

Увод.....................................................................................................................................стр.3 1.Характерситика на предприятието...........................................................................стр.3...

Туристически маршрути в България

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ ” Д. А. ЦЕНОВ ” – Свищов Доклад по „Маркетинг в туризма” Тема „Туристически маршрути в България” Свищов, 2011...

Климат на България

Климат на България I. Същност и значение ? Климатът е многогодишния режим на времето върху дадена територия. Той е ключов компонент на природната среда,...

География на животновъдството

Стопанска Академия „Д.А.Ценов”-Свищов Тема География на животновъдството Изготвил: Кремена Клисарова Фак.номер 095427 21гр. ПП Животновъдството е вторият...

Консервативната партия в България (1879-1886)

ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ““““““ Факултет Хуманитарни Науки КУРСОВА РАБОТА по Нова Българска История (1878-1944) На тема:...

Възраждането в Румъния (1848-1856)

Катедра: Библиотекознание и библиография Дисциплина: ИСТОРИЯ НА БАЛКАНИТЕ Тема: Националното възраждане на Румъния 1848 г.-1856 г. Р Е Ф Е Р А Т...

България между двете световни войни

1. Какви репарации са наложени на България от Ньойския мирен договор? - Тря бва да изплати на съглашенските държави 2 250 000 000 златни франка от юли 1920 до 1985г. 20 % от...

Създаването на нациите в Босна и Херцеговина

Многопартийният режим,който заменя едновластието на комунистическата партия (1990-1992),Босненската война(1992-1995),след дейтънската босненска администрация под...

Международно Публично Право

Международно Публично Право ЧАСТ І. 1.Определение за МПП в българската наука: проф. Д.Машев – МПП е система от принципи и норми, които уреждат отношения...1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
Нагорни карабах

Нагорни карабах е един истински и наболял конфликт който и в наши дни е актуалрн и не оспява да намери своето решение повече от сто години

История, География, 13 December 2017 12:12

Микробиология

ТЕМА 1 : ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА МЕДИЦИНСКАТА МИКРОБИОЛОГИЯ Микробиологита е самостоятелна биологична наука за живота , развитието и значението на най-малките...

Други, 21 November 2017 17:05

План-конспект по Музика

План-конспект по Музика за втора група, съдържа: Образователно направление, Ядро, Тема, Цел, Задачи, Методи, Подвижни игри, Ход на ситуацията

Педагогика, 2 August 2015 20:08

Синхронно мултиплексиране

Рефератът е предназначен за ученици по специалност "Телекомуникационни системи". Общото използване на съобщителната среда се извършва в режим на разделяне...

Други, 24 March 2015 21:09

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ ПРЕД ИНТЕРНЕТ-ТЪРГОВИЯТА

Една от най-често допусканите от корпорациите грешки се състои в под¬ценяване на действителните предизвикателства, пред които се изправя внед¬ряването на...

Други, 10 September 2014 11:11Какво се търси днес?


Освобожде,   Приятелство,   Количествени,   бронзова,   личното,   Ролята,   услуги,   Инсталиране,   образувани,   Услуги,   Тази,   най-голямо,   Нравствено,   Въведете,   Ста,   Действието,   КАКВО,   зъбн,   Балканския полуостров,   Балканския,   полуостров,   План-Конспект,   парична,   изречение,   Обектно ориентирано програмиране,   Обектно,   ориентирано,   програмиране,   Международното,   собственос,