Сортирай по Добавен Категория Показване на
Качени: 32285   Свалени: 64273

Учебни материали (15)
 

Автодидактични игри

3.Предимства на игровото овладяване на речеви умения. Примерни АДИ. Автодидактичните игри дават богати възможности за овладяване на речеви и комуникативни...

Български собствени имена

Из’’Български собствени имена’’ ...Нашият език разполага с достатъчно разнообразни и изразителни форми при собствените лични имена....

Причастия - правописни правила (тест)

Тест / Причастия / Правописни правила Причастия / Правописни правила 1.Сегашните деятелни причастия в нашия език днес могат да се образуват с наставки –ЕЩ, -ЯЩ,...

СБЕ-фонетика и лексикология

Приближаване на широките и тесните неударени гласни се нарича редукция на гласните. Редукцията е естествено явление и зависи от ударението, което в нашия език е...

Преизказни глаголни форми

Една от най-важните характерни черти на съвременния български език е наличието на специални глаголни форми, с които се преизказва глаголното действие....

Наклонение на гагола

В нашата граматическа литература е приети, че категорията наклонение на глагола означава отношението на говорещото лице към изказаното от него глаголно...

В какво Вазов намира красотата и достойнството на българския език?

Eзикът е огромна ценност, защото е част от българщината, защото препредава националната памет през вековете и защото е гаранция за бъдещото духовно развитие....

В какво Вазов намира красотата и достойнството на българския език?

Eзикът е огромна ценност, защото е част от българщината, защото препредава националната памет през вековете и защото е гаранция за бъдещото духовно развитие....

Иван Юриев Иванов у-ч от XI клас №8

Родният език е звуковата и писмена диря на поколенията през вековете.Времената се менят,но езика продължава да звучи и да предаяа опазения мисловен потенциал на...

Одата „Българският език” – пламенна защита на родното слово

Вазовата ода „Българският език” в смислово и емоционално отношение твърде много напомня за патриотичния дух в неговата „Епопея на забравените”. Ако в...1 2 > 
Нагорни карабах

Нагорни карабах е един истински и наболял конфликт който и в наши дни е актуалрн и не оспява да намери своето решение повече от сто години

История, География, 13 December 2017 12:12

Микробиология

ТЕМА 1 : ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА МЕДИЦИНСКАТА МИКРОБИОЛОГИЯ Микробиологита е самостоятелна биологична наука за живота , развитието и значението на най-малките...

Други, 21 November 2017 17:05

План-конспект по Музика

План-конспект по Музика за втора група, съдържа: Образователно направление, Ядро, Тема, Цел, Задачи, Методи, Подвижни игри, Ход на ситуацията

Педагогика, 2 August 2015 20:08

Синхронно мултиплексиране

Рефератът е предназначен за ученици по специалност "Телекомуникационни системи". Общото използване на съобщителната среда се извършва в режим на разделяне...

Други, 24 March 2015 21:09

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ ПРЕД ИНТЕРНЕТ-ТЪРГОВИЯТА

Една от най-често допусканите от корпорациите грешки се състои в под¬ценяване на действителните предизвикателства, пред които се изправя внед¬ряването на...

Други, 10 September 2014 11:11Какво се търси днес?


разд,   ухо,   е той,   той,   АСЕАН,   формиран,   неговите,   мери,   Източният,   southern,   BEL,   персоналн,   some,   Хора,   Perl,   -%2,   Нервна,   Мрежови ко,   Мрежови,   Полов,   Стефчов,   ВЕРОЯТНОСТ,   Курсов Проект,   Курсов,   Проект,   съвремие,   Технологии,   план,   Поведение,   фрейм,