Сортирай по Добавен Категория Показване на
Качени: 32285   Свалени: 64273

Учебни материали (15)
 

Автодидактични игри

3.Предимства на игровото овладяване на речеви умения. Примерни АДИ. Автодидактичните игри дават богати възможности за овладяване на речеви и комуникативни...

Български собствени имена

Из’’Български собствени имена’’ ...Нашият език разполага с достатъчно разнообразни и изразителни форми при собствените лични имена....

Причастия - правописни правила (тест)

Тест / Причастия / Правописни правила Причастия / Правописни правила 1.Сегашните деятелни причастия в нашия език днес могат да се образуват с наставки –ЕЩ, -ЯЩ,...

СБЕ-фонетика и лексикология

Приближаване на широките и тесните неударени гласни се нарича редукция на гласните. Редукцията е естествено явление и зависи от ударението, което в нашия език е...

Преизказни глаголни форми

Една от най-важните характерни черти на съвременния български език е наличието на специални глаголни форми, с които се преизказва глаголното действие....

Наклонение на гагола

В нашата граматическа литература е приети, че категорията наклонение на глагола означава отношението на говорещото лице към изказаното от него глаголно...

В какво Вазов намира красотата и достойнството на българския език?

Eзикът е огромна ценност, защото е част от българщината, защото препредава националната памет през вековете и защото е гаранция за бъдещото духовно развитие....

В какво Вазов намира красотата и достойнството на българския език?

Eзикът е огромна ценност, защото е част от българщината, защото препредава националната памет през вековете и защото е гаранция за бъдещото духовно развитие....

Иван Юриев Иванов у-ч от XI клас №8

Родният език е звуковата и писмена диря на поколенията през вековете.Времената се менят,но езика продължава да звучи и да предаяа опазения мисловен потенциал на...

Одата „Българският език” – пламенна защита на родното слово

Вазовата ода „Българският език” в смислово и емоционално отношение твърде много напомня за патриотичния дух в неговата „Епопея на забравените”. Ако в...1 2 > 
Нагорни карабах

Нагорни карабах е един истински и наболял конфликт който и в наши дни е актуалрн и не оспява да намери своето решение повече от сто години

История, География, 13 December 2017 12:12

Микробиология

ТЕМА 1 : ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА МЕДИЦИНСКАТА МИКРОБИОЛОГИЯ Микробиологита е самостоятелна биологична наука за живота , развитието и значението на най-малките...

Други, 21 November 2017 17:05

План-конспект по Музика

План-конспект по Музика за втора група, съдържа: Образователно направление, Ядро, Тема, Цел, Задачи, Методи, Подвижни игри, Ход на ситуацията

Педагогика, 2 August 2015 20:08

Синхронно мултиплексиране

Рефератът е предназначен за ученици по специалност "Телекомуникационни системи". Общото използване на съобщителната среда се извършва в режим на разделяне...

Други, 24 March 2015 21:09

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ ПРЕД ИНТЕРНЕТ-ТЪРГОВИЯТА

Една от най-често допусканите от корпорациите грешки се състои в под¬ценяване на действителните предизвикателства, пред които се изправя внед¬ряването на...

Други, 10 September 2014 11:11Какво се търси днес?


информатика,   писмен,   неговите ф,   неговите,   лесно,   бога,   ПРОГРАМИРАНЕ,   управле,   вземанията,   ПРОФЕСИОНАЛНО,   велико,   чуж,   активност,   устойчиво,   прехвърлян,   социалната,   нарушения,   Auto,   самотник,   History,   на страната,   страната,   принадлежн,   глас,   аисий Хилендарски,   аисий,   Хилендарски,   Бюджет,   Системата,   РЕГУЛАЦИЯ,