Сортирай по Добавен Категория Показване на
Качени: 32283   Свалени: 64270

Учебни материали (108)
 

Потребителските предпочитания към „windows” спрямо другите операционни системи

КУРСОВА РАБОТА по „Маркетингови изследвания” на тема „Потребителските предпочитания към „Windows”спрямо другите операционнисистеми”...

Примерен маркетингов план на болница за сърдечни заболявания

Маркетингов План на болница "Лотус" I. ИСТОРИЯ И ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ “Lotus” Болницата е регистрирана като акционерно дружество с...

Линейни операционни схеми за интегриране

Ръководител: Атанас Йовев Дата:20.10.2009 Упражнение №1 Линейни операционни схеми за интегриране Задачи за изпълнение: 1. Да се установи влиянието на входното...

Тиристори

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ” ГР. БЛАГОЕВГРАД Природо-математически факултет КУРСОВА РАБОТА Тема: Тиристори Изготвил:...

Управление на оборотния капитал

ГЛАВА 13 У П Р А В Л Е Н И Е Н А О Б О Р О Т Н И Я К А П И Т А Л Управлението на оборотния капитал се определя като вземане на ежедневни управленски решения за...

Изчисляване на нискочестотен LC-филтър

Технически университет – Габрово Катедра „комуникационна техника и технологии” Курсова работа по „Комуникационни вериги” Тема: изчисляване...

Нискочестотен усилвател

Въпросният усилвател е прост в изграждането, съдържа напълно достъпни, евтини и заменяеми елементи, притежава висока изходна мощност при сравнително ниски...

Операционни усилватели. Свойства, параметри, характеристики

Операционни усилватели. Свойства, параметри, характеристики. Вътрешна структура на ОУ. Честотни корекции. Шумове. Основни схеми на свързване на ОУ – инвертиращ,...

Дейности на геодезиста при изработване на ортогонална снимка

Димитър Евгениев Димитров ХIIБ №8 Изпитна тема № 5: Дейности на геодезиста при изработване на ортогонална снимка План-тезис: • Ортогонална снимка –...

Електронни аналогови измервания

16. Електронни аналогови измервателни преобразуватели и уреди - общи сведения, характеристики, структурни схеми. Измервателни усилватели, операционни усилватели....1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
План-конспект по Музика

План-конспект по Музика за втора група, съдържа: Образователно направление, Ядро, Тема, Цел, Задачи, Методи, Подвижни игри, Ход на ситуацията

Педагогика, 2 August 2015 20:08

Синхронно мултиплексиране

Рефератът е предназначен за ученици по специалност "Телекомуникационни системи". Общото използване на съобщителната среда се извършва в режим на разделяне...

Други, 24 March 2015 21:09

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ ПРЕД ИНТЕРНЕТ-ТЪРГОВИЯТА

Една от най-често допусканите от корпорациите грешки се състои в под¬ценяване на действителните предизвикателства, пред които се изправя внед¬ряването на...

Други, 10 September 2014 11:11

Оптични явления в природата

Департаментът за информация, квалификация и продължаващо образование – гр. Варна На ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ” ПЕДАГОГИЧЕСКИ...

Педагогика, 29 March 2014 15:03

готови украси в сладкарството

Университет по хранителни технологии – Пловдив Катедра „Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти” Дисциплина „Иновации в...

Педагогика, 16 March 2014 14:02Какво се търси днес?


wonderful,   ръж,   УЧИТЕЛЯ,   стига,   Фактори,,   свободна,   КОМПЮТРИТЕ,   движеща,   друг,   Бълг,   Not,   Продукти,   парламент,   Други,   обществено,   ПОДГОТОВКА,   heart,   инвертори,   рано,   Question,   своята,   easier,   БЕЛИЯ,   ПЪРВА,   important,   makes,   Инвестиционен проект,   Инвестиционен,   потребителите,   проект,