Сортирай по Добавен Категория Показване на
Качени: 32285   Свалени: 64273

Учебни материали (165)
 

Полимери и околна среда

Всички използваме полимерни изделия в ежедневието си. Но едва ли сме се замисляли от какво по- точно са направени чашките, в които пием сутрешното си кафе,...

Електронен строеж на органичните съединения

1. Електронен строеж на органич.съединения Органичните съединения са главно неутрални молекули, в които атомите са свързани чрез ковалентни връзки, т.е....

Сяросъдържащи съединения

СЯРОСЪДЪРЖАЩИ СЪЕДИНЕНИЯ Органичните серни с-я не принадлежат към отделна група,а към различни отличаващи се една друга както по физикохимичните си...

Окисление и редукция

ОКИСЛЕНИЕ И РЕДУКЦИЯ. СТЕПЕН НА ОКИСЛЕНИЕ. ВИДОВЕ ОКИСЛИТЕЛНО-РЕДУКЦИОННИ ПРОЦЕСИ. РЕДОКССИСТЕМИ Ив.П.Иванов Степен на окисление (окислително число). Степента...

Абиотични фактори влияещи на дишането при растенията

Технически университет Варна катедра „Екология иопазване на околната среда” Доклад на тема „Абиотични фактори влияещи на дишането при растенията”...

Органични киселини и азотни в-ва

ОРГАНИЧНИ КИСЕЛИНИ Органичните киселини имат голямо значение за виното. След захарите са втората важна съставка на мъстта. Те благоприятствуват алкохолната...

Определяне на макроелементите N, P, K, Ca, Mg и някои микроелементи

Русенски университет „Ангел Кънчев” Аграрно-индустриален факултет Катедра: Земеделска техника Дисциплина: Физиология и биохимия на растенията...

Микробиологията

ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧИ И ИСТОРИЯ НА МИКРОБИОЛОГИЯТА 1. Предмет на микробиологията Микробиологията е наука за най-малките по размери, невидими с невъоръжено око...

ССГ за пациенти със соматични и органични психични заболявания

ССГ при пациенти със симптоматични и органични психични разстройства Симптоматичните разстройства се наблюдават при различни соматични...

Хлор. Отравяне с хлор

ХЛОР - Cl2 ХИГИЕННИ НОРМИ Въздух на работната среда: Средносменна ПДК - 3.0 mg/m3. Атмосферен въздух на населените места: Средноденонощна ПДК - 0.03 mg/m3, Максимална...1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
Нагорни карабах

Нагорни карабах е един истински и наболял конфликт който и в наши дни е актуалрн и не оспява да намери своето решение повече от сто години

История, География, 13 December 2017 12:12

Микробиология

ТЕМА 1 : ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА МЕДИЦИНСКАТА МИКРОБИОЛОГИЯ Микробиологита е самостоятелна биологична наука за живота , развитието и значението на най-малките...

Други, 21 November 2017 17:05

План-конспект по Музика

План-конспект по Музика за втора група, съдържа: Образователно направление, Ядро, Тема, Цел, Задачи, Методи, Подвижни игри, Ход на ситуацията

Педагогика, 2 August 2015 20:08

Синхронно мултиплексиране

Рефератът е предназначен за ученици по специалност "Телекомуникационни системи". Общото използване на съобщителната среда се извършва в режим на разделяне...

Други, 24 March 2015 21:09

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ ПРЕД ИНТЕРНЕТ-ТЪРГОВИЯТА

Една от най-често допусканите от корпорациите грешки се състои в под¬ценяване на действителните предизвикателства, пред които се изправя внед¬ряването на...

Други, 10 September 2014 11:11Какво се търси днес?


Tree,   мерки,   приема,   Масов,   КОМУНИКАЦИОННА,   МЕТОДИКА,   инертност,   ЕЛЕКТРОНЕН,   made,   ПРАВИТЕЛСТ,   дрехите,   кръ,   III,   Travel,   микроорганизмите,   Франсоа,   ада,   химия,   излага,   Аналитична,   стопанството,   игра,   ГРУПИ,   изображение,   нещ,   something,   надморска,   Антитела,   Международно,   Аналитична химия,