Сортирай по Добавен Категория Показване на
Качени: 32285   Свалени: 64273

Учебни материали (1383)
 

Оптични явления в природата

Департаментът за информация, квалификация и продължаващо образование – гр. Варна На ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ” ПЕДАГОГИЧЕСКИ...

Слънчеви колектори

Нуждата от все по-евтина и „чиста” енергия нараства непрекъснато. С използването на слънчевата енергия се постигат два добри резултата – потребителят пести...

Парников ефект

22. СОУ „ Георги С. Раковски” Реферат По География...

Картография. Географска и топографска карта

Картография. Географка и топографска карта 1 Съшност на картографията- наука за създаване и използване на географски карти. Първата карта на света е...

Планетата Земя

Планета Земя 1 Земята в Слънчевата система а) видове небесни тела - звезди- самосветещи тела, съставени от нажежени газове - планети- голми небесни тела с...

Мощност на профила и на съставящите го хоризонти

ЮЗУ “НЕОФИТ РИЛСКИ” – ГР. БЛАГОЕВГРАД Природо-математически факултет КАТЕДРА “ГЕОГРАФИЯ, ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА” Протокол № 2...

Климат – обща характиристика и фактори който го обуславят

Климат – обща характиристика и фактори който го обуславят Климат се нарича закономерната последователност на атмосферните процеси, която се създава на...

Устойчивост на естествените склонове

Устойчивост на естествените склонове. Причини за свлачища и срутища Причините за нарушаване на устойчивостта на естествените склонове са същите както на...

Азия

Азия е най-големият и най-населеният континент на Земята. Тя покрива 8,6 % от земната повърхност (или 29,4% от континенталната ? част) и има население, надхвърлящо 4...

Морфографски особености на релефа

Морфографски особености на релефа Съвкупността от формите, които изграждат земната повърхност, наричаме релеф. Релефът на Земята поделяме на сушев...1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
Нагорни карабах

Нагорни карабах е един истински и наболял конфликт който и в наши дни е актуалрн и не оспява да намери своето решение повече от сто години

История, География, 13 December 2017 12:12

Микробиология

ТЕМА 1 : ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА МЕДИЦИНСКАТА МИКРОБИОЛОГИЯ Микробиологита е самостоятелна биологична наука за живота , развитието и значението на най-малките...

Други, 21 November 2017 17:05

План-конспект по Музика

План-конспект по Музика за втора група, съдържа: Образователно направление, Ядро, Тема, Цел, Задачи, Методи, Подвижни игри, Ход на ситуацията

Педагогика, 2 August 2015 20:08

Синхронно мултиплексиране

Рефератът е предназначен за ученици по специалност "Телекомуникационни системи". Общото използване на съобщителната среда се извършва в режим на разделяне...

Други, 24 March 2015 21:09

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ ПРЕД ИНТЕРНЕТ-ТЪРГОВИЯТА

Една от най-често допусканите от корпорациите грешки се състои в под¬ценяване на действителните предизвикателства, пред които се изправя внед¬ряването на...

Други, 10 September 2014 11:11Какво се търси днес?


форми на управление,   управление,   форми,   водите,   собствените,   съпр,   питате,   игото”,   think,   запомнящи,   Система на,   Система,   Хисаря,   oder,   Един,   Демократич,   Народно,   ДРОБ,   Wis,   потре,   битка,   а човешкит,   човешкит,   двигателя,   Николай,   Кунчев),   молитва,   Атмосферат,   Мор,   Нед,