Сортирай по Добавен Категория Показване на
Качени: 32285   Свалени: 64273

Учебни материали (1466)
 

Продуктова политика

МАРКЕТИНГ МИКС 1 ПРОДУКТОВА ПОЛИТИКА От маркетингова гледна точка продукт е всяко предложение, което може да задоволи потребност или желание. Един продукт,...

Състояние и тенденции на пазара на банковите услуги в България за периода 2009-2010 г.

Университет за национално и световно стопанство Катедра „Маркетинг и стратегическо планиране” Състояние и тенденции на пазара на банковите услуги...

Подготовка на продуктите за въвеждане на пазара

Русенски университет „Ангел Кънчев” Факултет: Бизнес и Мениджмънт Курсова задача По Продуктова и иновационна политика Тема: Подготовка на...

Продуктова и иновационна политика

I. Увод Внедряването на маркетинга в конкретно предприятие се постига чрез маркетингов инструментариум, включващ четирите елемента на класическия маркетингов...

Аутсорсингът

МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ БОТЕВГРАД ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ Бакалавърска програма Учебна дисциплина “Маркетинг” К У Р С О В А...

Опаковка и маркировка. Марка на Кока-кола

1. Увод Продуктовата политика e първата маркетингова политика, произлизаща от класическия маркетингов микс. Без нея не могат да съществуват и останалите три...

Развитие на мобилните технологии в България

ВСУ”Черноризец Храбър” Изготвил: Варна 2009 Мобилният сектор...

Пазари и сегментиране, избор на целеви пазари

Тема 3 – Пазари и сегментиране, избор на целеви пазари 1. Пазарите в контекста на маркетинга. Пазарът е всички действителни и потенциални потребители, които...

Обиколка из Виена

Тема: Обиколка из Виена Обликът на съвременна Виена се дължи до голяма степен на нейното колоритно политическо и културно минало....

Парников ефект

22. СОУ „ Георги С. Раковски” Реферат По География...1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
Нагорни карабах

Нагорни карабах е един истински и наболял конфликт който и в наши дни е актуалрн и не оспява да намери своето решение повече от сто години

История, География, 13 December 2017 12:12

Микробиология

ТЕМА 1 : ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА МЕДИЦИНСКАТА МИКРОБИОЛОГИЯ Микробиологита е самостоятелна биологична наука за живота , развитието и значението на най-малките...

Други, 21 November 2017 17:05

План-конспект по Музика

План-конспект по Музика за втора група, съдържа: Образователно направление, Ядро, Тема, Цел, Задачи, Методи, Подвижни игри, Ход на ситуацията

Педагогика, 2 August 2015 20:08

Синхронно мултиплексиране

Рефератът е предназначен за ученици по специалност "Телекомуникационни системи". Общото използване на съобщителната среда се извършва в режим на разделяне...

Други, 24 March 2015 21:09

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ ПРЕД ИНТЕРНЕТ-ТЪРГОВИЯТА

Една от най-често допусканите от корпорациите грешки се състои в под¬ценяване на действителните предизвикателства, пред които се изправя внед¬ряването на...

Други, 10 September 2014 11:11Какво се търси днес?


пост,   Елин,   Over,   Отделителн,   решение,   собствен,   роб,   физиологични,   дока,   ПАВ,   Представата,   Обособени,   обективи,   ОБЕКТИ,   цените,   Възраждането,   The Motorcycle Diaries: A Journey,   Journey,   Diaries:,   Motorcycle,   The,   мен,   самостоятелна,   Dealing,   Действия,   Г.),   електронн,   lov,   колебания,   Умение,