Сортирай по Добавен Категория Показване на
Качени: 32285   Свалени: 64273

Учебни материали (17)
 

Избор на дизайн и цветова схема на презентация

Разработка на урок по Информационни технологии в X клас I. Тема на урока: Избор на дизайн и цветова схема за презентация. Вмъкване на ефекти за преход м/у...

Информационни технологии

Урок:Компютърна мозайка Тема: Вид на урока:за нови знания Софтуер:Windows Xp,Paint,Word Ресурси:мултимедийна презентация,програма”Мозайка” Понятия и...

Компютърна презентация. Ефекти при смяна на слайд

ТЕМА ЗА 7 КЛАС: КОМПЮТЪРНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ . ЕФЕКТИ ПРИ СМЯНА НА СЛАЙД. ВИД НА УРОКА: комбиниран СОФТУЕР: Microsoft Power Point ЦЕЛ НА УРОКА: Да се запознаят с възможността за...

Компютърни презентации

Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т „Е п и с к о п К о н с т а н т и н П р е с л а в с к и” К У Р С за правоспособност на учители по информационни...

Създаване на компютърна презентация - разработка на урок по Информационни технологии в X клас

Разработка на урок по Информационни технологии в X клас I. Тема на урока: Създаване на компютърна презентация. Действия свързани с текст – въвеждане, вмъкване,...

Кулинарно пътешевствие

План – конспект на урок по Домашна техника и икономика – 6 клас Готварство I. Тема: Кулинарно пътешествие II. Цели: - усвояване на знания за кулинарните...

Компютърна презентация

Урок по ИТ – III клас 1. Тема: Компютърна презентация 2. Модул: Комбиниране на информация 3. Продължителност: 40 минути 4. Тип на урока: за нови знания 5. Цели: 1....

Планиране на презентация

ПЛАНИРАНЕ И ИЗНАСЯНЕ НА ВАШАТА БЕСЕДА НИК ОУЕН Лондон, 23 юни. Парти. Имаше няколко писатели, за които английският език не беше роден, треньори, учители,...

Правила при създаване на компютърни презентации

Правила при създаване на компютърни презентации Каквато и да е темата, писменият текст остава най-важния компонент на всяка компютърно подготвена...

Компютърна презентация

КОМПЮТЪРНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ 1. Същност на презентацията Развитието на информационните технологии през последнит години доведе до забалежителна промяна в начина на...1 2 > 
Нагорни карабах

Нагорни карабах е един истински и наболял конфликт който и в наши дни е актуалрн и не оспява да намери своето решение повече от сто години

История, География, 13 December 2017 12:12

Микробиология

ТЕМА 1 : ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА МЕДИЦИНСКАТА МИКРОБИОЛОГИЯ Микробиологита е самостоятелна биологична наука за живота , развитието и значението на най-малките...

Други, 21 November 2017 17:05

План-конспект по Музика

План-конспект по Музика за втора група, съдържа: Образователно направление, Ядро, Тема, Цел, Задачи, Методи, Подвижни игри, Ход на ситуацията

Педагогика, 2 August 2015 20:08

Синхронно мултиплексиране

Рефератът е предназначен за ученици по специалност "Телекомуникационни системи". Общото използване на съобщителната среда се извършва в режим на разделяне...

Други, 24 March 2015 21:09

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ ПРЕД ИНТЕРНЕТ-ТЪРГОВИЯТА

Една от най-често допусканите от корпорациите грешки се състои в под¬ценяване на действителните предизвикателства, пред които се изправя внед¬ряването на...

Други, 10 September 2014 11:11Какво се търси днес?


мирен договор,   мирен,   договор,   въглехидр,   мира,   проти,   мечтаят,   мениджм,   значение,   Във,   международни,   Западна Е,   Западна,   материали,   лексикологията,   къс,   Пра,   Най-голяма,   ОСТРА,   и технологии,   технологии,   People,   Възможност,   Литературни,   ВЪЗМОЖНОСТИ,   Климат,   “Преди да се родя”,   “Преди,   родя”,   духовното израстване,