Сортирай по Добавен Категория Показване на
Качени: 32285   Свалени: 64273

Учебни материали (262)
 

Основни категории на маркетинга

Тема 1.Основни категории на маркетинга Както всяка научна дисциплина, така и маркетинга се обосновава от взаимно свързани и обусловени категории от реално...

Маркетингова микросреда

Маркетингова микросреда – това е средата,в която фирмата е в състояние да въздейства. Управлението на тези процеси се осъществява от висшето ръководство и от...

Анализ на реклама

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра „Маркетинг и стратегическо планиране” Дисциплина „Маркетинг” Задание 2 Анализ на реклама –...

Целеви аудитории на напитка

Целеви аудитории 1. За предпочитане е “Monster” да се консумира веднъж дневно, от което произтича и изводът, че честотата на покупка е седем пъти в седмицата на...

Модели за оптимизиране елементите на маркетинговия микс

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ ДИПЛОМНА РАБОТА НА ТЕМА: “МОДЕЛИ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ ЕЛЕМЕНТИТЕ НА МАРКЕТИНГОВИЯ МИКС” (на примера на фирма...

География на животновъдството

Стопанска Академия „Д.А.Ценов”-Свищов Тема География на животновъдството Изготвил: Кремена Клисарова Фак.номер 095427 21гр. ПП Животновъдството е вторият...

Квантова механика

Kвантова механика Р.Попова Упр.№1 Математически преговор: Делта-функцията на Дирак. Комплексни числа. 1. Делта-функция на Дирак За нормировка...

Лекции по международно публично право

Тема № 1 Общо понятие за преговори. Международни преговори Въведение Преговорите са форма на взаимно общуване между хората с цел задоволяване на...

Предмет на трудовото право

ПРЕДМЕТ, МЕТОД И ИЗТОЧНИЦИ НА ТРУДОВОТО ПРАВО Понятието трудово право може да се разгледа в няколко аспекта: 1) Трудовото право е самостоятелен правен...

Анализ и оценка на маркетинговата стратегия на застрахователно дружество

ВЪВЕДЕНИЕ Конкуренцията на застрахователния пазар изисква от застрахователните дружества непрекъснато завоюване и утвърждаване на пазарни позиции....1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
Нагорни карабах

Нагорни карабах е един истински и наболял конфликт който и в наши дни е актуалрн и не оспява да намери своето решение повече от сто години

История, География, 13 December 2017 12:12

Микробиология

ТЕМА 1 : ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА МЕДИЦИНСКАТА МИКРОБИОЛОГИЯ Микробиологита е самостоятелна биологична наука за живота , развитието и значението на най-малките...

Други, 21 November 2017 17:05

План-конспект по Музика

План-конспект по Музика за втора група, съдържа: Образователно направление, Ядро, Тема, Цел, Задачи, Методи, Подвижни игри, Ход на ситуацията

Педагогика, 2 August 2015 20:08

Синхронно мултиплексиране

Рефератът е предназначен за ученици по специалност "Телекомуникационни системи". Общото използване на съобщителната среда се извършва в режим на разделяне...

Други, 24 March 2015 21:09

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ ПРЕД ИНТЕРНЕТ-ТЪРГОВИЯТА

Една от най-често допусканите от корпорациите грешки се състои в под¬ценяване на действителните предизвикателства, пред които се изправя внед¬ряването на...

Други, 10 September 2014 11:11Какво се търси днес?


ориентира,   беда,   nai,   Обикновени,   действия,   днк,   лексика,   10%,   еро,   нормален,   обстоятелства,   Троя,   клетка,   Механична работа,   Механична,   работа,   идеа,   ТИП,   стратегии,   Антитела,   Корпоратив,   Жан,   стоки,   брцк,   вторичен,   българскат,   отбрана,   алкална,   бро,   компютърната,