Сортирай по Добавен Категория Показване на
Качени: 32285   Свалени: 64273

Учебни материали (2992)
 

Оптични явления в природата

Департаментът за информация, квалификация и продължаващо образование – гр. Варна На ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ” ПЕДАГОГИЧЕСКИ...

Изследване на логаритмичен и антилогаритмичен преобразувател

При логаритмичните усилватели изходното напрежение е логаритмична функция на входното. За получаване на логаритмична зависимост най-често се използуват...

Влияние на факторите на обкръжаващата среда и рисковете за фирмата

Тема 2 ПРЕДПРИЯТИЕТО И ОБКРЪЖАВАЩАТА СРЕДА СВОТ АНАЛИЗ , МИКРО СРЕДА И МАКРО СРЕДА ВЛИЯНИЕ НА ФАКТОРИТЕ НА ОБКРЪЖАВАЩАТА СРЕДА И РИСКОВЕТЕ ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО...

Бренд мениджмънт

Въведение Избрах си тази тема, защото тя е един от най – обсъжданите въпроси в областта на маркетинга в последните години. Отношението към нея е твърде...

Анализ на реклама

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра „Маркетинг и стратегическо планиране” Дисциплина „Маркетинг” Задание 2 Анализ на реклама –...

Стратегия за развитие на електронна търговия на фирма

Великотърновски университет „Св.Св.Кирил и Методий” Курсова работа По Електронна търговия На тема Стратегия за развитие на електронна търговия на фирма...

Семейството в съвременността

Русенски Университет “Ангел Кънчев” Специалност “Маркетинг” Р Е Ф Е Р А Т по Социология ТЕМА: “Семейството в съвременността” на...

Анализ върху книгата „Слуховете. Най- старото средство за информация в света” - жан-ноел капферер

Университет за национално и световно стопанство гр. София – 2010г. Анализ върху книгата „Слуховете. Най-старото средство за информация в света” -...

Проект по “икономика за мениджъри”

Нов Български Университет Проект “Икономика за мениджъри” Конкурентоспособност на българските фирми на пазара на ЕС ПРЕДСТАВЯНЕ...

Образът на жената в рекламата

Габриела Йорданова Йорданова Рекламата в зависимост от семиотичните аспекти на жените Идентичността е разпознаване на индивида в рамките на...1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
Нагорни карабах

Нагорни карабах е един истински и наболял конфликт който и в наши дни е актуалрн и не оспява да намери своето решение повече от сто години

История, География, 13 December 2017 12:12

Микробиология

ТЕМА 1 : ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА МЕДИЦИНСКАТА МИКРОБИОЛОГИЯ Микробиологита е самостоятелна биологична наука за живота , развитието и значението на най-малките...

Други, 21 November 2017 17:05

План-конспект по Музика

План-конспект по Музика за втора група, съдържа: Образователно направление, Ядро, Тема, Цел, Задачи, Методи, Подвижни игри, Ход на ситуацията

Педагогика, 2 August 2015 20:08

Синхронно мултиплексиране

Рефератът е предназначен за ученици по специалност "Телекомуникационни системи". Общото използване на съобщителната среда се извършва в режим на разделяне...

Други, 24 March 2015 21:09

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ ПРЕД ИНТЕРНЕТ-ТЪРГОВИЯТА

Една от най-често допусканите от корпорациите грешки се състои в под¬ценяване на действителните предизвикателства, пред които се изправя внед¬ряването на...

Други, 10 September 2014 11:11Какво се търси днес?


мира,   мечтаят,   мениджм,   значение,   Във,   международни,   Западна Е,   Западна,   материали,   лексикологията,   къс,   Пра,   Най-голяма,   ОСТРА,   и технологии,   технологии,   People,   Възможност,   Литературни,   ВЪЗМОЖНОСТИ,   Климат,   “Преди да се родя”,   “Преди,   родя”,   духовното израстване,   израстване,   духовното,   Интерфазно,   Грип,   Големи%D,