Сортирай по Добавен Категория Показване на
Качени: 32285   Свалени: 64273

Учебни материали (252)
 

Организационни структури на управление

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ – „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР” Междууниверситетски магистърски програми КУРСОВА РАБОТА по Проектна организация и управление на...

Управление на маркетинговата дейност на "Загорка" АД

Нов български университет Икономика ДО Бизнес Администрация Тема: Анализ и усъвършенстването на маркетингова дейност в “ Загорка” АД...

Mаркетингово проучване на автомобили предлагани от КИА

Съдържание: УВОД 1.Предлагани модели от марката KIA, ценова листа, опции. 2.Условия на продажба. 3.Основни конкуренти. 4.Стокови наличност . 5.Гаранционни условия....

Маркетинг

Курсов проект по дисциплината “Маркетинг” за зимен семестър на учебната 2001-2002 год. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Самостоятелната ми работа по...

Основи на маркетинга

Висше Училище по Застраховане и Финанси Курсова работа 2 по „Основи на маркетинга” 1. Tема: „Корпоративната социална отговорност и социалната маркетингова...

Строеж на нормативните актове

Русенски Университет „Ангел Кънчев” Юридически факултет Курсова работа По Обща теория на правото на тема: Строеж на нормативните актове: общи изисквания...

Формиране на детската идентичност в семейството

Русенски университет “Ангел Кънчев” К У Р С О В А Р А Б О Т А По дисциплината: "Семейна педагогика " На тема: "Формиране на детската идентичност в...

Пищов динамика и трептене - 2

в.51.Трептенията,предавани на корпуса в който е разположен дв предизв влошаване на комфорта, ?здравината на елеме-нтите в/у които са ока-чени дв и др.Основен...

Изследване на електронни автоматични мостове

ТУ-ВАРНА Т.C.A ПРОТОКОЛ № 3 Тема: Изследване на електронни автоматични мостове. Изработил: Проверил .Курс ..Група гл. ас. Я....

Усилватели по мощност

Технически университет - София Филиал - Пловдив Протокол №2 Студент: Фак. номер: Група: Специалност: Електроника Тема: Нискочестотни усилватели по...1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
Нагорни карабах

Нагорни карабах е един истински и наболял конфликт който и в наши дни е актуалрн и не оспява да намери своето решение повече от сто години

История, География, 13 December 2017 12:12

Микробиология

ТЕМА 1 : ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА МЕДИЦИНСКАТА МИКРОБИОЛОГИЯ Микробиологита е самостоятелна биологична наука за живота , развитието и значението на най-малките...

Други, 21 November 2017 17:05

План-конспект по Музика

План-конспект по Музика за втора група, съдържа: Образователно направление, Ядро, Тема, Цел, Задачи, Методи, Подвижни игри, Ход на ситуацията

Педагогика, 2 August 2015 20:08

Синхронно мултиплексиране

Рефератът е предназначен за ученици по специалност "Телекомуникационни системи". Общото използване на съобщителната среда се извършва в режим на разделяне...

Други, 24 March 2015 21:09

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ ПРЕД ИНТЕРНЕТ-ТЪРГОВИЯТА

Една от най-често допусканите от корпорациите грешки се състои в под¬ценяване на действителните предизвикателства, пред които се изправя внед¬ряването на...

Други, 10 September 2014 11:11Какво се търси днес?


поетът,   Еко проект,   Еко,   проект,   Шипка,   социалната,   на текст,   текст,   Няма,   КИС,   директен,   Бактериите,   Ядро,   Естествено-приложни,   Химичен състав на прокариотната клетка,   прокариотната,   Химичен,   клетка,   състав,   едни,   селското с,   селското,   .ОСНОВНИ,   ДЕСЕТИ,   ОСНОВНИ,   картон,   основни понятия,   основни,   понятия,   духовното,