Сортирай по Добавен Категория Показване на
Качени: 32285   Свалени: 64273

Учебни материали (252)
 

Организационни структури на управление

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ – „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР” Междууниверситетски магистърски програми КУРСОВА РАБОТА по Проектна организация и управление на...

Управление на маркетинговата дейност на "Загорка" АД

Нов български университет Икономика ДО Бизнес Администрация Тема: Анализ и усъвършенстването на маркетингова дейност в “ Загорка” АД...

Mаркетингово проучване на автомобили предлагани от КИА

Съдържание: УВОД 1.Предлагани модели от марката KIA, ценова листа, опции. 2.Условия на продажба. 3.Основни конкуренти. 4.Стокови наличност . 5.Гаранционни условия....

Маркетинг

Курсов проект по дисциплината “Маркетинг” за зимен семестър на учебната 2001-2002 год. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Самостоятелната ми работа по...

Основи на маркетинга

Висше Училище по Застраховане и Финанси Курсова работа 2 по „Основи на маркетинга” 1. Tема: „Корпоративната социална отговорност и социалната маркетингова...

Строеж на нормативните актове

Русенски Университет „Ангел Кънчев” Юридически факултет Курсова работа По Обща теория на правото на тема: Строеж на нормативните актове: общи изисквания...

Формиране на детската идентичност в семейството

Русенски университет “Ангел Кънчев” К У Р С О В А Р А Б О Т А По дисциплината: "Семейна педагогика " На тема: "Формиране на детската идентичност в...

Пищов динамика и трептене - 2

в.51.Трептенията,предавани на корпуса в който е разположен дв предизв влошаване на комфорта, ?здравината на елеме-нтите в/у които са ока-чени дв и др.Основен...

Изследване на електронни автоматични мостове

ТУ-ВАРНА Т.C.A ПРОТОКОЛ № 3 Тема: Изследване на електронни автоматични мостове. Изработил: Проверил .Курс ..Група гл. ас. Я....

Усилватели по мощност

Технически университет - София Филиал - Пловдив Протокол №2 Студент: Фак. номер: Група: Специалност: Електроника Тема: Нискочестотни усилватели по...1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
Нагорни карабах

Нагорни карабах е един истински и наболял конфликт който и в наши дни е актуалрн и не оспява да намери своето решение повече от сто години

История, География, 13 December 2017 12:12

Микробиология

ТЕМА 1 : ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА МЕДИЦИНСКАТА МИКРОБИОЛОГИЯ Микробиологита е самостоятелна биологична наука за живота , развитието и значението на най-малките...

Други, 21 November 2017 17:05

План-конспект по Музика

План-конспект по Музика за втора група, съдържа: Образователно направление, Ядро, Тема, Цел, Задачи, Методи, Подвижни игри, Ход на ситуацията

Педагогика, 2 August 2015 20:08

Синхронно мултиплексиране

Рефератът е предназначен за ученици по специалност "Телекомуникационни системи". Общото използване на съобщителната среда се извършва в режим на разделяне...

Други, 24 March 2015 21:09

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ ПРЕД ИНТЕРНЕТ-ТЪРГОВИЯТА

Една от най-често допусканите от корпорациите грешки се състои в под¬ценяване на действителните предизвикателства, пред които се изправя внед¬ряването на...

Други, 10 September 2014 11:11Какво се търси днес?


токсични,   процеси,   Кихот,   алели,   яде,   наука,   югозападни,   Локална,   Снабдяване,   операция,   видовете,   Субекти,   изграждан,   Дон Кихот,   Дон,   Tor,   ПРИ ЧОВЕКА,   ЧОВЕКА,   ПРИ,   разр,   нерви,   лоза,   дон Кихот,   дон,   РАЗБ,   Стомах,   ПОЕЗИЯТА,   източници,   иновационна,   С-МА,