Сортирай по Добавен Категория Показване на
Качени: 32285   Свалени: 64273

Учебни материали (110)
 

Същност и елементи на счетоводния метод

НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ КУРСОВА РАБОТА ПО ВАЕВ304D “ОСНОВИ НА СЧЕТОВОДСТВОТО” СЪЩНОСТ И ЕЛЕМЕНТИ НА...

Кабинетно маркетингово проучване на пазара на помпи в Дания

„Кабинетно маркетингово проучване на пазара на помпи в Дания Дания е високо развита индустриално-аграрна страна. В промишлеността преобладават малки и средни...

Маркетинг - процес на планиране и осъществяване на концепцията

Маркетинг – процес на планиране и осъществяване на концепцията, ценообразуването, промоцията и дистрибуцията на идеи, стоки и услуги посредством размяна за...

Портфейлен анализ

Портфейлен анализ Методът портфейлен анализ е разработен от Бостънската консултантска група, като по-късно се усъвършенства и прилага отмножество...

Маркетинг - пищов

1,Особености в маркетинга в сектор земеделие - Едно от достиженията на пазарната икономика в развитите страни е безпроблемното и цялостно снабдяване на...

Пищови по планиране и прогнозиране

Тема 1 Не е пресилено да се твърди, че опити за предвиждане на бъдещето има още от времето на хомосапиенс . научното предвиждане се основава на познаването на...

Анализ и оценка на маркетинговата стратегия на застрахователно дружество

ВЪВЕДЕНИЕ Конкуренцията на застрахователния пазар изисква от застрахователните дружества непрекъснато завоюване и утвърждаване на пазарни позиции....

Възникване на счетоводни стандарти

Възникване на счетоводни стандарти Най-напред потребността от отчети за самия търговец – причина за двойното счетоводство възниква 15-16 век за нуждите на...

Технология за прилагане на образователни стандарти в обучението по домашен бит и техника

Учителите разработват и въвеждат разнообразни стратегии за подпомагане на концептуалното разбиране и за насърчаване на иновацията, творчеството,...

Основни функции и задачи на фирмените финанси

1.Основни функции и задачи на фирмените финанси. Всяко мероприятие,което е насочено към набавянето на необходимите финансови средства в предприятие за...1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
Нагорни карабах

Нагорни карабах е един истински и наболял конфликт който и в наши дни е актуалрн и не оспява да намери своето решение повече от сто години

История, География, 13 December 2017 12:12

Микробиология

ТЕМА 1 : ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА МЕДИЦИНСКАТА МИКРОБИОЛОГИЯ Микробиологита е самостоятелна биологична наука за живота , развитието и значението на най-малките...

Други, 21 November 2017 17:05

План-конспект по Музика

План-конспект по Музика за втора група, съдържа: Образователно направление, Ядро, Тема, Цел, Задачи, Методи, Подвижни игри, Ход на ситуацията

Педагогика, 2 August 2015 20:08

Синхронно мултиплексиране

Рефератът е предназначен за ученици по специалност "Телекомуникационни системи". Общото използване на съобщителната среда се извършва в режим на разделяне...

Други, 24 March 2015 21:09

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ ПРЕД ИНТЕРНЕТ-ТЪРГОВИЯТА

Една от най-често допусканите от корпорациите грешки се състои в под¬ценяване на действителните предизвикателства, пред които се изправя внед¬ряването на...

Други, 10 September 2014 11:11Какво се търси днес?


Обща Харак,   Харак,   Обща,   60-те години,   60-те,   години,   Траки,   ОБЕКТ,   wanted,   освен,   икономика,   следосвобо,   различни,   храносмилане,   външната с,   разпределе,   външната,   черква,   училищно,   вече,   откъс,   учителския,   Симеон,   нови знания,   знания,   нови,   романа,   така нареч,   нареч,   така,