Сортирай по Добавен Категория Показване на
Качени: 32285   Свалени: 64273

Учебни материали (232)
 

Задачи по анализ на риска

Задача: Да се конструира амортизационната таблица за заем в размер на 400 000лв, който да се погаси за 7 вноски по аритметична прогресия с разлика 12 000лв и годишен...

Концепцията на VAR (Value-at-Risk). Резултати и проблеми

БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЦЕНТЪР ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И УПРАВЛЕНСКИ НАУКИ КУРСОВ ПРОЕКТ НА ТЕМА: КОНЦЕПЦИЯТА НА VAR (Value-at-Risk) РЕЗУЛТАТИ И ПРОБЛЕМИ...

Казус по търговско право

КАЗУС ТЪРГОВСКО ПРАВО ИЗГОТВИЛ: ПРОВЕРИЛ: Мария Светозарова Стоянова Л. Мукова Фак.№ 11902 І – ви поток Спец.:...

Достъп до електронна информация за хора с увреждания в българските библиотеки

Варненски Свободен Университет Стопански Факултет КУРСОВ ПРОЕКТ Дисцплина:Проектна организация и уравление Тема:Достъп до електронна...

Кредирен риск

Съдържание 1. Същност на кредитния риск ................................................................................... 2 2. Видове кредитен риск..................................................................................................

Взaимодействието между публичния и частния сектор в охранителната дейност

ДИПЛОМНА РАБОТА Взaимодействието между публичния и частния сектор в охранителната дейност София, 2009 СЪДЪРЖАНИЕ...

Превенция на трафика на деца в неравностойно икономическо положение

ЮЗУ „Неофит Рилски” Благоевград 2011 ПРЕВАНТИВНА ПРОГРАМА НА ТЕМА: Превенция на трафика на деца в неравностойно икономическо положение в Община Дупница...

Gerund or infinitive

Изрази след които се използва -ing форма apply oneself to doing sth заемам се сериозно с нещо at the risk of doing sth с риск да направя нещо be accustomed to doing sth свикнал съм да правя нещо be...

Лихва и лихвена политика. Финансови потоци и финансови посредници

Тема 1 Същност и роля на лихвата: лихвата се дефинира като цена на пари или друг актив, дадени на заем, или като възнаграждение за раздялата с ликвидност. Лихва се...

Парични и финансови пазари

ІІІ ТЕМА ПАРИЧНИ И ФИНАНСОВИ ПАЗАРИ Съдържание 1. Същност и роля на финансовите посредници 2. Същност и видове финансови пазари 3. Инструменти на паричните...1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
Нагорни карабах

Нагорни карабах е един истински и наболял конфликт който и в наши дни е актуалрн и не оспява да намери своето решение повече от сто години

История, География, 13 December 2017 12:12

Микробиология

ТЕМА 1 : ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА МЕДИЦИНСКАТА МИКРОБИОЛОГИЯ Микробиологита е самостоятелна биологична наука за живота , развитието и значението на най-малките...

Други, 21 November 2017 17:05

План-конспект по Музика

План-конспект по Музика за втора група, съдържа: Образователно направление, Ядро, Тема, Цел, Задачи, Методи, Подвижни игри, Ход на ситуацията

Педагогика, 2 August 2015 20:08

Синхронно мултиплексиране

Рефератът е предназначен за ученици по специалност "Телекомуникационни системи". Общото използване на съобщителната среда се извършва в режим на разделяне...

Други, 24 March 2015 21:09

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ ПРЕД ИНТЕРНЕТ-ТЪРГОВИЯТА

Една от най-често допусканите от корпорациите грешки се състои в под¬ценяване на действителните предизвикателства, пред които се изправя внед¬ряването на...

Други, 10 September 2014 11:11Какво се търси днес?


оказват,   услуги,   финансиране,   уче,   данъчна политика,   данъчна,   политика,   лек,   Сеизмични,   ВЪНШНИТЕ,   проверки,   Could,   Велика,   средство,   алигери,   Анализ на н,   Анализ,   напротив,   Миналото,   Истинското,   “Х”,   План консп,   консп,   План,   Ръководство,   Биологично,   строеж,   възпита,   Hand,   glove,