Сортирай по Добавен Категория Показване на
Качени: 32285   Свалени: 64273

Учебни материали (162)
 

Обличане на операционно облекло за операция

Употребата на стерилно операционно облекло е основно изискване в хирургичната работа. След обеззаразяване на ръцете по някои от приетите методи сестрата...

Анализ и стратегии на маркетинга

С Т О П А Н С К А А К А Д Е М И Я “Д. А . Ц Е Н О В” - С В И Щ О В Катедра “Маркетинг и мениджмънт” Специалност “Маркетинг” ТЕМА: “Анализ и стратегии на...

Възможности за повишаване ефективността в управлението на маркетинга във фирма

Реферат по мениджмънт на маркетинга тема: “ Възможности за повишаване ефективността в управлението на маркетинга във фирма”...

Пунктуация в българския език

Пунктуация в българския език В простите изречения поради наличието на едно единствено сказуемо не се поместват запетаи: Луиза и Жанет са сестри. Луиза заведе...

Императрица Теодора (1055-1056)

У-т „ Проф.д-р Асен Златаров “ Факултет по Обществени науки Р е ф е р а т Т Е М А:ТЕОДОРА (1055-1056) ИЗГОТВИЛ : М А Н У Е Л А Х Р И С Т О В А , БИ 32 ,...

Молба-декларация за стипендия

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “АНГЕЛ КЪНЧЕВ” М О Л Б А - Д Е К Л А Р А Ц И Я от ------ ------------------------------------------------------------------------- живущ...

Осиновяване - условия и необходими съгласия

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ” РЕФЕРАТ по Семейно и наследствено право ТЕМА: Осиновяване – условия и необходими съгласия Ралица Трифонова...

Диктовка по английски

My name is Jennie. (Името ми е Джени.) I'm a nurse and I work in a big hospital. (Аз съм медицинска сестра и работя в голяма болница.) I look after sick children at night. (Аз се грижа за болни деца през нощта.) I...

Подготовка за изследване и специфични грижи на психиатричната сестра при електроконвулсивна терапия

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ- ПЛОВДИВ Факултет по обществено здраве МЕТОДИЧЕСКА РАЗРАБОТКА НА ТЕМА: “Подготовка за изследване и специфични грижи на...

Професионална етика на медицинската сестра

КОДЕКС НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ЕТИКА НА МЕД.СЕСТРИ На м.с. са възложени четири основни задължения,а именно – - опазване на здравето - предотвратяване на...1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
Нагорни карабах

Нагорни карабах е един истински и наболял конфликт който и в наши дни е актуалрн и не оспява да намери своето решение повече от сто години

История, География, 13 December 2017 12:12

Микробиология

ТЕМА 1 : ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА МЕДИЦИНСКАТА МИКРОБИОЛОГИЯ Микробиологита е самостоятелна биологична наука за живота , развитието и значението на най-малките...

Други, 21 November 2017 17:05

План-конспект по Музика

План-конспект по Музика за втора група, съдържа: Образователно направление, Ядро, Тема, Цел, Задачи, Методи, Подвижни игри, Ход на ситуацията

Педагогика, 2 August 2015 20:08

Синхронно мултиплексиране

Рефератът е предназначен за ученици по специалност "Телекомуникационни системи". Общото използване на съобщителната среда се извършва в режим на разделяне...

Други, 24 March 2015 21:09

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ ПРЕД ИНТЕРНЕТ-ТЪРГОВИЯТА

Една от най-често допусканите от корпорациите грешки се състои в под¬ценяване на действителните предизвикателства, пред които се изправя внед¬ряването на...

Други, 10 September 2014 11:11Какво се търси днес?


посредств,   Растителни,   true,   university,   сигнал,   want,   good-natured,   into,   сериозно,   Отиде,   Физически,   Mac,   благодарен,   КЛЮЧ,   конкуренция,   Making,   обучение,   Индустриален,   Компютърни системи,   Компютърни,   системи,   отношенията,   гре,   Сръбските,   тоз,   Следващ,   пространс,   сам,   Освоб,   13.,