Сортирай по Добавен Категория Показване на
Качени: 32285   Свалени: 64273

Учебни материали (223)
 

Софтуерни методи за ефирна корекция и промяна на звука

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ГАБРОВО ФАКУЛТЕТ ПО КОМУНИКАЦИОННА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ РЕФЕРАТ ПО ДИСЦИПЛИНАТА „АУДИО И ВИДЕО СИСТЕМИ” ТЕМА: ”СОФТУЕРНИ...

Интернет. Протоколи и услуги

Интернета свързва практически всички работещи по света компютри. Въпреки разликите в компютърните конфигурации (хардуер и софтуер) по света може да работи...

Електронни адреси. Адрес на електронна поща

? Познава различни начини и средства за електронна комуникация. ? Знае предназначението и основни възможности на компютърни мрежи. ? Познава основните услуги на...

Програмен продукт "Инвестиционен посредник"

С А „ Д. А. ЦЕНОВ “ Доклад по Информационно осигуряване на финансовата система тема: Програмен продукт „Инвестиционен последник„ гр. Свищов 2010г....

Разпознаване на глас

Разпознаване на глас Разпознаването на глас (още познато като автоматично автоматично гласово разпознаване или компютърно разпознаване на глас) превръща...

Теоретична електротехника - втора част

Въпрос №1 u(t)=u(t+kT),k=0,1,2..-периодична ф-я с период Т 1)еднозначна 2)Дирихле-краен брой екстремуми -краен брой точки на прекъсване от първи ред,почасти непрекъсната в...

Диагностика на програмируеми електронни системи

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ Реферат Тема: “Диагностика на програмируеми електронни системи” Гр. София 2007г. Резюме В този...

Лекции по геоинформационни системи

ГЕОИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА КУРСА 1. Що е Геоинформатика ? Създаването и използването на ГИС е свързано с развитието на Геоинформатиката като...

Осигуряване на условия за безопасност и сигурност на гостите в хотела

За Осигуряване на условия за Безопасност и Сигурност на гостите в хотела изготвил: Мария Георгиева,Стелиана Дойнова,Сийка...

Стратегически анализ на бизнес средата на фирмата”

Технически университет София – филиал Пловдив Катедра “Индустриален мениджмънт” Специалност “Индустриален мениджмънт” КУРСОВА РАБОТА по дисциплина...1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
Нагорни карабах

Нагорни карабах е един истински и наболял конфликт който и в наши дни е актуалрн и не оспява да намери своето решение повече от сто години

История, География, 13 December 2017 12:12

Микробиология

ТЕМА 1 : ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА МЕДИЦИНСКАТА МИКРОБИОЛОГИЯ Микробиологита е самостоятелна биологична наука за живота , развитието и значението на най-малките...

Други, 21 November 2017 17:05

План-конспект по Музика

План-конспект по Музика за втора група, съдържа: Образователно направление, Ядро, Тема, Цел, Задачи, Методи, Подвижни игри, Ход на ситуацията

Педагогика, 2 August 2015 20:08

Синхронно мултиплексиране

Рефератът е предназначен за ученици по специалност "Телекомуникационни системи". Общото използване на съобщителната среда се извършва в режим на разделяне...

Други, 24 March 2015 21:09

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ ПРЕД ИНТЕРНЕТ-ТЪРГОВИЯТА

Една от най-често допусканите от корпорациите грешки се състои в под¬ценяване на действителните предизвикателства, пред които се изправя внед¬ряването на...

Други, 10 September 2014 11:11Какво се търси днес?


Work,   апри,   застр,   филм,   майсторств,   разположение,   Класифицир,   Детската градина,   Детската,   градина,   факт,   еукариотни,   den,   значение,   Разпределение,   тази,   мускул,   сист,   Пазар,   висше,   лиц,   Герма,   скъ,   запаметява,   район,   Прошка,   загуби,   nalysis,   рей,   Тежките,