Сортирай по Добавен Категория Показване на
Качени: 32285   Свалени: 64273

Учебни материали (227)
 

Добри и Лоши практики в Маркетинга

Доклад по “Маркетинг” на тема “Добри и Лоши практики в...

Рекламата в системата на банковите институции

Великотърновски университет „Св.св Кирил и Методий”, Стопански факултет, Специалност „Маркетинг” Курсова работа по Банков маркетинг на тема:...

Създаване и укрепване на Средновековната българска държава (VІІ-VІІІ в.)

Създаване и укрепване на Средновековната българска държава (VII – VIIIв.) Българската държава е сред най – старите държави в Европа и е първата славянска държава...

Франчайзинг и договори за управление в хотелиерството и ресторантьорството

Франчайзинг и договори за управление в хотелиерството и ресторантьорството 1-ви въпрос: Същност и фунции на търговската марка. Шуус: Организациите от 21-ви...

Методика на социална работа с приемни семейства – специфика и технологични компоненти. Актуално състояние на методиката за осъществяване на приемна грижа в България

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „Ангел Кънчев” Факултет Природни науки и образование Р Е Ф Е Р А Т По РДНП На тема Методика на социална работа с приемни семейства...

Математика за първи клас - изваждане

План-конспект на урок по математика 1 клас I. Тема: 2-1=1 3-1=2 4-1=3 5-1=4 II. Вид на урока: За нови знания III. Цели: 1. Образователна: Да разберат смисъла на...

Съпротивление на материалите

Съпротивление на материалите.Разработено по Конспект 1.Основни принципи и хипотези . А) Предмет и задачи в съпротивление на материaлите - предмета съпромат...

Данъчната система на Монако

Реферат по публични финанси На тема Данъчната система на Монако Изготвил: Георги Петров, Факултетен номер 0908341008 1.Характеристика на...

Между културни различия

ДОМАШНА РАБОТА ПО ДИСЦИПЛИНИ ТУРИСТИЧЕСКО ТЪРСЕНЕ И МЕЖДУКУЛТУРНИ РАЗЛИЧИЯ ПРОФ.МАНОЛ РИБОВ (ИЗГОТВИЛ АЛЕКСАНДРА СТОЯНОВА ФАК.НОМЕР 11385) 4/23/2010 s...

Императорското ежедневие

Императорското ежедневие – императорът става и излиза от покоите си, отива в тържествената зала, където денят му започва с молитва към Бог и Богородица, след това...1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
Нагорни карабах

Нагорни карабах е един истински и наболял конфликт който и в наши дни е актуалрн и не оспява да намери своето решение повече от сто години

История, География, 13 December 2017 12:12

Микробиология

ТЕМА 1 : ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА МЕДИЦИНСКАТА МИКРОБИОЛОГИЯ Микробиологита е самостоятелна биологична наука за живота , развитието и значението на най-малките...

Други, 21 November 2017 17:05

План-конспект по Музика

План-конспект по Музика за втора група, съдържа: Образователно направление, Ядро, Тема, Цел, Задачи, Методи, Подвижни игри, Ход на ситуацията

Педагогика, 2 August 2015 20:08

Синхронно мултиплексиране

Рефератът е предназначен за ученици по специалност "Телекомуникационни системи". Общото използване на съобщителната среда се извършва в режим на разделяне...

Други, 24 March 2015 21:09

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ ПРЕД ИНТЕРНЕТ-ТЪРГОВИЯТА

Една от най-често допусканите от корпорациите грешки се състои в под¬ценяване на действителните предизвикателства, пред които се изправя внед¬ряването на...

Други, 10 September 2014 11:11Какво се търси днес?


Третиране,   БЪЛГАРИНА,   мод,   Идеология,   Други,   териториална,   Века,   море,   европейската,   форми на управление,   управление,   форми,   internet,   Феодална,   Задълбочен,   Астрономи,   important,   Пространствени,   ловене,   диви,   На учителя,   учителя,   Географски,   авторът,   les,   тур,   Българка”,   извик,   по Българс,   Българс,