Сортирай по Добавен Категория Показване на
Качени: 32283   Свалени: 64270

Учебни материали (227)
 

Добри и Лоши практики в Маркетинга

Доклад по “Маркетинг” на тема “Добри и Лоши практики в...

Рекламата в системата на банковите институции

Великотърновски университет „Св.св Кирил и Методий”, Стопански факултет, Специалност „Маркетинг” Курсова работа по Банков маркетинг на тема:...

Създаване и укрепване на Средновековната българска държава (VІІ-VІІІ в.)

Създаване и укрепване на Средновековната българска държава (VII – VIIIв.) Българската държава е сред най – старите държави в Европа и е първата славянска държава...

Франчайзинг и договори за управление в хотелиерството и ресторантьорството

Франчайзинг и договори за управление в хотелиерството и ресторантьорството 1-ви въпрос: Същност и фунции на търговската марка. Шуус: Организациите от 21-ви...

Методика на социална работа с приемни семейства – специфика и технологични компоненти. Актуално състояние на методиката за осъществяване на приемна грижа в България

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „Ангел Кънчев” Факултет Природни науки и образование Р Е Ф Е Р А Т По РДНП На тема Методика на социална работа с приемни семейства...

Математика за първи клас - изваждане

План-конспект на урок по математика 1 клас I. Тема: 2-1=1 3-1=2 4-1=3 5-1=4 II. Вид на урока: За нови знания III. Цели: 1. Образователна: Да разберат смисъла на...

Съпротивление на материалите

Съпротивление на материалите.Разработено по Конспект 1.Основни принципи и хипотези . А) Предмет и задачи в съпротивление на материaлите - предмета съпромат...

Данъчната система на Монако

Реферат по публични финанси На тема Данъчната система на Монако Изготвил: Георги Петров, Факултетен номер 0908341008 1.Характеристика на...

Между културни различия

ДОМАШНА РАБОТА ПО ДИСЦИПЛИНИ ТУРИСТИЧЕСКО ТЪРСЕНЕ И МЕЖДУКУЛТУРНИ РАЗЛИЧИЯ ПРОФ.МАНОЛ РИБОВ (ИЗГОТВИЛ АЛЕКСАНДРА СТОЯНОВА ФАК.НОМЕР 11385) 4/23/2010 s...

Императорското ежедневие

Императорското ежедневие – императорът става и излиза от покоите си, отива в тържествената зала, където денят му започва с молитва към Бог и Богородица, след това...1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
План-конспект по Музика

План-конспект по Музика за втора група, съдържа: Образователно направление, Ядро, Тема, Цел, Задачи, Методи, Подвижни игри, Ход на ситуацията

Педагогика, 2 August 2015 20:08

Синхронно мултиплексиране

Рефератът е предназначен за ученици по специалност "Телекомуникационни системи". Общото използване на съобщителната среда се извършва в режим на разделяне...

Други, 24 March 2015 21:09

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ ПРЕД ИНТЕРНЕТ-ТЪРГОВИЯТА

Една от най-често допусканите от корпорациите грешки се състои в под¬ценяване на действителните предизвикателства, пред които се изправя внед¬ряването на...

Други, 10 September 2014 11:11

Оптични явления в природата

Департаментът за информация, квалификация и продължаващо образование – гр. Варна На ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ” ПЕДАГОГИЧЕСКИ...

Педагогика, 29 March 2014 15:03

готови украси в сладкарството

Университет по хранителни технологии – Пловдив Катедра „Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти” Дисциплина „Иновации в...

Педагогика, 16 March 2014 14:02Какво се търси днес?


такива,   сред,   свое,   орган,   към,   история,   изт,   източник,   извик,   тур,   за да,   вещества,   Общи,   Един,   състояние,   финансиран,   плат,   явления,   начин,   зап,   Описание,   дължина,   дейст,   бли,   Плод,   The,   Men,   чест,   Принципно,   трябва,