Сортирай по Добавен Категория Показване на
Качени: 32285   Свалени: 64273

Учебни материали (227)
 

Добри и Лоши практики в Маркетинга

Доклад по “Маркетинг” на тема “Добри и Лоши практики в...

Рекламата в системата на банковите институции

Великотърновски университет „Св.св Кирил и Методий”, Стопански факултет, Специалност „Маркетинг” Курсова работа по Банков маркетинг на тема:...

Създаване и укрепване на Средновековната българска държава (VІІ-VІІІ в.)

Създаване и укрепване на Средновековната българска държава (VII – VIIIв.) Българската държава е сред най – старите държави в Европа и е първата славянска държава...

Франчайзинг и договори за управление в хотелиерството и ресторантьорството

Франчайзинг и договори за управление в хотелиерството и ресторантьорството 1-ви въпрос: Същност и фунции на търговската марка. Шуус: Организациите от 21-ви...

Методика на социална работа с приемни семейства – специфика и технологични компоненти. Актуално състояние на методиката за осъществяване на приемна грижа в България

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „Ангел Кънчев” Факултет Природни науки и образование Р Е Ф Е Р А Т По РДНП На тема Методика на социална работа с приемни семейства...

Математика за първи клас - изваждане

План-конспект на урок по математика 1 клас I. Тема: 2-1=1 3-1=2 4-1=3 5-1=4 II. Вид на урока: За нови знания III. Цели: 1. Образователна: Да разберат смисъла на...

Съпротивление на материалите

Съпротивление на материалите.Разработено по Конспект 1.Основни принципи и хипотези . А) Предмет и задачи в съпротивление на материaлите - предмета съпромат...

Данъчната система на Монако

Реферат по публични финанси На тема Данъчната система на Монако Изготвил: Георги Петров, Факултетен номер 0908341008 1.Характеристика на...

Между културни различия

ДОМАШНА РАБОТА ПО ДИСЦИПЛИНИ ТУРИСТИЧЕСКО ТЪРСЕНЕ И МЕЖДУКУЛТУРНИ РАЗЛИЧИЯ ПРОФ.МАНОЛ РИБОВ (ИЗГОТВИЛ АЛЕКСАНДРА СТОЯНОВА ФАК.НОМЕР 11385) 4/23/2010 s...

Императорското ежедневие

Императорското ежедневие – императорът става и излиза от покоите си, отива в тържествената зала, където денят му започва с молитва към Бог и Богородица, след това...1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
Нагорни карабах

Нагорни карабах е един истински и наболял конфликт който и в наши дни е актуалрн и не оспява да намери своето решение повече от сто години

История, География, 13 December 2017 12:12

Микробиология

ТЕМА 1 : ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА МЕДИЦИНСКАТА МИКРОБИОЛОГИЯ Микробиологита е самостоятелна биологична наука за живота , развитието и значението на най-малките...

Други, 21 November 2017 17:05

План-конспект по Музика

План-конспект по Музика за втора група, съдържа: Образователно направление, Ядро, Тема, Цел, Задачи, Методи, Подвижни игри, Ход на ситуацията

Педагогика, 2 August 2015 20:08

Синхронно мултиплексиране

Рефератът е предназначен за ученици по специалност "Телекомуникационни системи". Общото използване на съобщителната среда се извършва в режим на разделяне...

Други, 24 March 2015 21:09

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ ПРЕД ИНТЕРНЕТ-ТЪРГОВИЯТА

Една от най-често допусканите от корпорациите грешки се състои в под¬ценяване на действителните предизвикателства, пред които се изправя внед¬ряването на...

Други, 10 September 2014 11:11Какво се търси днес?


heart,   инте,   БЪЛГАРИНА,   разши,   ПОДГОТОВКА,   прозо,   възможности,   марке,   Общуване,   периферни,   Бълг,   съпруга,   Вой,   internet,   държавнот,   потис,   Екологичн,   еск,   колективния,   Родова,   нерви,   тогава,   ГРАФИКА,   в нас,   нас,   „СВ,   пациент,   кан,   important,   долна,