Сортирай по Добавен Категория Показване на
Качени: 32285   Свалени: 64273

Учебни материали (114)
 

Управление на услугите

Доклад на тема: Транспортът като вид услуга 1.Транспорт и развитие на транспорта Транспортът е специфична област на стопанството на...

Управление на услугите

Доклад на тема: Транспортът като вид услуга 1.Транспорт и развитие на транспорта Транспортът е специфична област на стопанството на...

Маркетинг - пищов

1,Особености в маркетинга в сектор земеделие - Едно от достиженията на пазарната икономика в развитите страни е безпроблемното и цялостно снабдяване на...

Развитие и научен обхват на стопанската география

Тема 1 Развитие и научен обхват на стопанската география 1. Етапи в развитието на Стопанската география. През 1650г. в своя фундаментален труд холандския учен...

Енергетика на българия

Енергетика Енергетиката обхваща добивни (добив на енергийни източници), преработващи (производство на електро- и топлоенергия) и обслужващи дейности...

География на населението. Население на България

НАСЕЛЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ 1. Същност и значение Съвкупността от хора на територията на България, които водят организиран социален, културен и стопански живот,...

Годишно разпределение на учебен материал по география и икономика 7-ми клас

ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИЯ МАТЕРИАЛ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА VII клас Хорариум часове 34 учебни седмици по 1,5 часа – 51 часа...

Петър, Асен и Калоян – бунтовници и царе. Възкресението на България (1186 - 1207)

ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ : ИНТЕРПРЕТАТИВНО РЕЗЮМЕ НА ТЕМА : „Петър, Асен и Калоян – бунтовници и царе. Възкресението на България (1186 - 1207) ” От Ина Красимирова...

Микроикономика

1. Въведение в микроикономиката 1. Икономическа наука – изследва начина на развитие на отделните общества и как те използват ограничените ресурси. 2....

Транспортно обслужване в гр.Варна

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ Катедра ”Икономика и управление на строителството „ Дисциплина „Урбанистика „ КУРСОВА РАБОТА...1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
Нагорни карабах

Нагорни карабах е един истински и наболял конфликт който и в наши дни е актуалрн и не оспява да намери своето решение повече от сто години

История, География, 13 December 2017 12:12

Микробиология

ТЕМА 1 : ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА МЕДИЦИНСКАТА МИКРОБИОЛОГИЯ Микробиологита е самостоятелна биологична наука за живота , развитието и значението на най-малките...

Други, 21 November 2017 17:05

План-конспект по Музика

План-конспект по Музика за втора група, съдържа: Образователно направление, Ядро, Тема, Цел, Задачи, Методи, Подвижни игри, Ход на ситуацията

Педагогика, 2 August 2015 20:08

Синхронно мултиплексиране

Рефератът е предназначен за ученици по специалност "Телекомуникационни системи". Общото използване на съобщителната среда се извършва в режим на разделяне...

Други, 24 March 2015 21:09

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ ПРЕД ИНТЕРНЕТ-ТЪРГОВИЯТА

Една от най-често допусканите от корпорациите грешки се състои в под¬ценяване на действителните предизвикателства, пред които се изправя внед¬ряването на...

Други, 10 September 2014 11:11Какво се търси днес?


игра,   ГРУПИ,   изображение,   нещ,   something,   надморска,   Антитела,   Международно,   Аналитична химия,   Аналитична,   Part,   химия,   центрове,   either,   справяне,   двигателн,   колебания,   трудн,   бъдеш,   изменението,   Catch,   природен свят,   природен,   свят,   разпространение,   бактериална,   вятър,   Равнец,   КНИГИ,   Гликолиза,