Сортирай по Добавен Категория Показване на
Качени: 32283   Свалени: 64270

Учебни материали (185)
 

Маркетингов профил на фирма „Машини – търговия и сервиз” ЕООД

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д.А. ЦЕНОВ” – СВИЩОВ ФАКУЛТЕТ „МЕНИДЖМЪНТ И МАРКЕТИНГ” КУРСОВА РАБОТА Тема: „Маркетингов профил на фирма „Машини – Търговия и...

Свойства на почвите

СВОЙСТВА НА ПОЧВИТЕ. Изучаването на механичните явления в горните слоеве на земната кора и дейностите за предотвратяване на техните вредни влияния върху живота...

Устойчивост на почвите

УСТОЙЧИВОСТ НА ПОЧВИТЕ. Устойчивостта на почвите има водеща роля при осигуряване на надеждността и дълготрайността на строителните съоръжения. Основни...

Териториално устройство

Тасу като наука и учебна дисциплина. 2 2 Фактори на тасу 5 3 Основни положения в системата на тасу 6 административно и териториално устройство на рб 9 Работен цикъл...

Дейности на строителния техник, свързани с изпълнение на бетонови работи на обекта

Билет№7 Дейности на стр.техник,свързани с изпълнение на бетонови работи на обекта. Видове и класове бетони и приложението им. Бетонът е изкуствен камък,който се...

Строителен инвестиционен процес. Дейности свързани с изготвяне, съгласуване и издаване на разрешение за строеж

Тема №1 Строителен инвестиционен процес.Дейности свързани с изготвяне, съгласуване и издаване на разрешение за строеж. 1.Строителенен инвестиционен процес –...

Строителни системи и технологии

Въпрос-6 Скелет на сградата Скелет –представлява пространствена решетка от линеини конструктивни елементи които поемат всички товари ит сградата(собствено...

Стройко

„Стройко” ООД Представяне на фирмата Дружеството с ограничена отговорност „Стройко”със седалище и адрес на управление в гр.Благоевград и с предмет на...

Азбестови тъкани

Тема: Азбестови тъкани 1. Характеристика и класификация Азбестът е класифициран като токсичен и канцерогенен за човека. Негорим и се...

Корозия на металите

КОРОЗИЯ НА МЕТАЛИТЕ Корозията е процес на самопроизволно разрушаване на металите вследствие на химичното или електрохимичното им взаимодействие с околната...1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
План-конспект по Музика

План-конспект по Музика за втора група, съдържа: Образователно направление, Ядро, Тема, Цел, Задачи, Методи, Подвижни игри, Ход на ситуацията

Педагогика, 2 August 2015 20:08

Синхронно мултиплексиране

Рефератът е предназначен за ученици по специалност "Телекомуникационни системи". Общото използване на съобщителната среда се извършва в режим на разделяне...

Други, 24 March 2015 21:09

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ ПРЕД ИНТЕРНЕТ-ТЪРГОВИЯТА

Една от най-често допусканите от корпорациите грешки се състои в под¬ценяване на действителните предизвикателства, пред които се изправя внед¬ряването на...

Други, 10 September 2014 11:11

Оптични явления в природата

Департаментът за информация, квалификация и продължаващо образование – гр. Варна На ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ” ПЕДАГОГИЧЕСКИ...

Педагогика, 29 March 2014 15:03

готови украси в сладкарството

Университет по хранителни технологии – Пловдив Катедра „Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти” Дисциплина „Иновации в...

Педагогика, 16 March 2014 14:02Какво се търси днес?


ХИРУРГИЧН,   операционни,   wonderful,   ръж,   УЧИТЕЛЯ,   стига,   Фактори,,   свободна,   КОМПЮТРИТЕ,   движеща,   друг,   Бълг,   Not,   Продукти,   парламент,   Други,   обществено,   ПОДГОТОВКА,   heart,   инвертори,   рано,   Question,   своята,   easier,   БЕЛИЯ,   ПЪРВА,   important,   makes,   Инвестиционен проект,   Инвестиционен,