Сортирай по Добавен Категория Показване на
Качени: 32285   Свалени: 64273

Учебни материали (148)
 

Магнитно-резонансна томография

Факултет Обществено здраве Специалност Кинезитерапия Реферат По Образна диагностика Тема: Основни принципи в устройството на магнитно- резонансната...

Запознаване метода и определяне на скороста на звука във въздух при различни звукови честоти.

Югозападен университет ,,Неофит Рилски” – Благоевград Технически колеж – Благоевград На тема Изготвил: Фак.№ Проверил:...

Ненютонови течности

РЕОЛОГИЧНИ МОДЕЛИ НА НЕНЮТОНОВИ ТЕЧНОСТИ ОБОБЩЕН СТЕПЕНЕН ЗАКОН Ще разглеждаме като пример течението на ненютонов флуид в тръба. Изменението на скоростта vz...

Рентгенови лъчи

РЕФЕРАТ ПО ФИЗИКА РЕНТГЕНОВИ ЛЪЧИ Скоростта на развитие на науката в наше време е поразителна. Буквално в продължение на един-два...

разтваряне на CO2 и свойства на H2CO3

Университет „Проф. д-р Асен Златаров” Гр. Бургас Катедра неорганична и аналитична химия Протокол № 13 Тема: разтваряне на CO2 и свойства на H2CO3...

Експериментални и теоретични данни за сложността на атома

Експерименталнни и теоретични данни за сложността на атома. Атомен модел на Ръдърфорд. Основи на квнтовата теория.Атомно спектри. Идеята за съществуването на...

Храносмилане в устната кухина

Храносмилане. Храносмилане в устната кухина. План: 1.Храносмилателна система 2. Процесът храносмилане. 3. Същност на храносмилането в устната кухина. 4. Зъби –...

Устройство на микроскопа

I. Определение-апарат, с които се извършва микроскопия на микроорганизми( невидимите с просто око) с цел изучаване структури, а ако са живи обекти с цел изучаване...

Ентомология

11.храносмилателна система и физиология на храносмилането Съставена е от три дяла разделени с клапи: предно черво stomodaeum , средно черво mesenteron и задно черво...

Медицинска ембриология

Специална ембриология Развитие на вътрешните органи ХРАНОСМИЛАТЕЛНА СИСТЕМА В образуването на храносмилателната система участват три...1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
Нагорни карабах

Нагорни карабах е един истински и наболял конфликт който и в наши дни е актуалрн и не оспява да намери своето решение повече от сто години

История, География, 13 December 2017 12:12

Микробиология

ТЕМА 1 : ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА МЕДИЦИНСКАТА МИКРОБИОЛОГИЯ Микробиологита е самостоятелна биологична наука за живота , развитието и значението на най-малките...

Други, 21 November 2017 17:05

План-конспект по Музика

План-конспект по Музика за втора група, съдържа: Образователно направление, Ядро, Тема, Цел, Задачи, Методи, Подвижни игри, Ход на ситуацията

Педагогика, 2 August 2015 20:08

Синхронно мултиплексиране

Рефератът е предназначен за ученици по специалност "Телекомуникационни системи". Общото използване на съобщителната среда се извършва в режим на разделяне...

Други, 24 March 2015 21:09

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ ПРЕД ИНТЕРНЕТ-ТЪРГОВИЯТА

Една от най-често допусканите от корпорациите грешки се състои в под¬ценяване на действителните предизвикателства, пред които се изправя внед¬ряването на...

Други, 10 September 2014 11:11Какво се търси днес?


fess,   История Славянобългарска,   Социалната,   Славянобългарска,   История,   План-конспект по,   План-конспект,   Вътрешно,   планета,   Елин,   цветовете,   банков,   sto,   Вериги,   на Шипка,   Шипка,   monitor,   селски,   логистичн,   урок,   определят,   брега,   вреди,   Зло,   Тип,   Prince,   сту,   константата,   Словоред,   които определят насоките на националното,