Сортирай по Добавен Категория Показване на
Качени: 32285   Свалени: 64273

Учебни материали (100)
 

Съществително име

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” Т е м а : Съществително име Студент: Фак. № Специалност: Курс: Група: Ръководител на упражнението: Дата:...

Естествено-приложни движения

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПЛАН-КОНСПЕКТ НА СИТУАЦИЯ ПО ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА Тема: Естествено – приложни движения Цели и задачи: 1....

Теория на двигател с вътрешно горене

Лабораторно упражнение № 4 Тема: Снемане на външно честотна характеристика на бензинов ДВГ Цел на упражнението: Установяване на зависимостта на...

Снемане на товарна характеристика на бензинов ДВГ

Лабораторно упражнение № 5 Тема: Снемане на товарна характеристика на бензинов ДВГ Цел на упражнението: Товарната характеристика се снема с цел...

Закон за нормалното разпределение на стойностите на случайна величина

ГЕНЕРИРАНЕ НА СЛУЧАЙНИ СИГНАЛИ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ИМ ХАРАКТЕРИСТИКИ. 1. ЦЕЛ НА УПРАЖНЕНИЕТО Обект на изследване са случайни сигнали с равномерно и...

Запознаване метода и определяне на скороста на звука във въздух при различни звукови честоти.

Югозападен университет ,,Неофит Рилски” – Благоевград Технически колеж – Благоевград На тема Изготвил: Фак.№ Проверил:...

Изследване на явленията интерференция и дифракция

Протокол №7 Тема: Изследване на явленията интерференция и дифракция на светлината с лазер I Цел на упражнението. Да се наблюдават основните...

Топлопроводимост на твърдо тяло

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски” Геологопроучвателен факултет катедра „Физика” Протокол №10 Тема: Топлопроводност на твърдо тяло...

Протокол по физика

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски” Миннотехнологичен факултет катедра „Физика” ПРОТОКОЛ №4 Тема: Определяне на инерционния момент на...

Закон на Стокс

Минно – Геоложки Университет Геологопроучвателен Факултет катедра „Физика” Протокол №5 Тема: Закон на Стокс...1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
Нагорни карабах

Нагорни карабах е един истински и наболял конфликт който и в наши дни е актуалрн и не оспява да намери своето решение повече от сто години

История, География, 13 December 2017 12:12

Микробиология

ТЕМА 1 : ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА МЕДИЦИНСКАТА МИКРОБИОЛОГИЯ Микробиологита е самостоятелна биологична наука за живота , развитието и значението на най-малките...

Други, 21 November 2017 17:05

План-конспект по Музика

План-конспект по Музика за втора група, съдържа: Образователно направление, Ядро, Тема, Цел, Задачи, Методи, Подвижни игри, Ход на ситуацията

Педагогика, 2 August 2015 20:08

Синхронно мултиплексиране

Рефератът е предназначен за ученици по специалност "Телекомуникационни системи". Общото използване на съобщителната среда се извършва в режим на разделяне...

Други, 24 March 2015 21:09

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ ПРЕД ИНТЕРНЕТ-ТЪРГОВИЯТА

Една от най-често допусканите от корпорациите грешки се състои в под¬ценяване на действителните предизвикателства, пред които се изправя внед¬ряването на...

Други, 10 September 2014 11:11Какво се търси днес?


Изолация,   оня,   Ста,   вечеря,   Водорасли,   ВАЖНИ,   конструкции,   вятъра,   hat,   апарат,   състав,   well,   Гръбначен,   The Thracian Tomb,   Thracian,   Tomb,   The,   have,   риска,   оказват,   услуги,   финансиране,   уче,   данъчна политика,   данъчна,   политика,   лек,   Сеизмични,   ВЪНШНИТЕ,   проверки,