Сортирай по Добавен Категория Показване на
Качени: 32285   Свалени: 64273

Учебни материали (116)
 

Корелационен анализ

РУ”Ангел Кънчев” Курсова задача Корелационен анализ по Устойчиво развитие на регионите Изготвил:Ралица Дилянова...

Оценка и анализ на замърсеността на въздуха и водите за община Петрич

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ” ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА „ГЕОГРАФИЯ, ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА” РЕФЕРАТ НА...

Показатели за социално развитие на Община Русе

РУ „Ангел Кънчев” Факултет Бизнес и мениджмънт Реферат на тема: „Показатели за социално развитие на Община Русе” Изготвил: Стела...

Кинетична теория на идеалния газ

РЕФЕРАТ НА ТЕМА : КИНЕТИЧНА ТЕОРИЯ НА ИДЕАЛНИЯ ГАЗ.РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МАКСУЕЛ.СРЕДЕН СВОБОДЕН...

Устойчиво развитие и глад

Р Е Ф Е Р А Т по Устойчиво развитие на тема: Устойчиво развитие и глад С ъ д ъ р ж а н и е : І. Увод...

Реалности и тенденции в развитието на Допълнителното задължително пенсионно осигуряване

Идеен проек за дипломна работа на Диляна Апостолова Тодорова Спец.Финанси Фак.№3261 На тема: Реалности и тенденции в развитието на Допълнителното задължително...

Съпоставка между основната цел на маркетинговата логистика и идеята за създаване на добавената стойност

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Транспортна и спедиторска дейност Съпоставка между основната цел на маркетинговата логистика и идеята за...

ISO 14001 екология

Историческо развитие на системите за управление на околната среда В началото на 90-те години възниква необходимостта от разработването на формална система за...

Регианална икономическа политика

Аграрен факултет На тема: Регионална икономическа политика и реализация на концепцията за устойчиво развитие на регионалната икономика. Критерии...

Същност, възникване и правила на глобализацията

Същност, възникване, основни правила.Глобализацията като обективен процес.Съвременна нееднородност и противоречивост на глобализацията. Глобализацията е...1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
Нагорни карабах

Нагорни карабах е един истински и наболял конфликт който и в наши дни е актуалрн и не оспява да намери своето решение повече от сто години

История, География, 13 December 2017 12:12

Микробиология

ТЕМА 1 : ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА МЕДИЦИНСКАТА МИКРОБИОЛОГИЯ Микробиологита е самостоятелна биологична наука за живота , развитието и значението на най-малките...

Други, 21 November 2017 17:05

План-конспект по Музика

План-конспект по Музика за втора група, съдържа: Образователно направление, Ядро, Тема, Цел, Задачи, Методи, Подвижни игри, Ход на ситуацията

Педагогика, 2 August 2015 20:08

Синхронно мултиплексиране

Рефератът е предназначен за ученици по специалност "Телекомуникационни системи". Общото използване на съобщителната среда се извършва в режим на разделяне...

Други, 24 March 2015 21:09

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ ПРЕД ИНТЕРНЕТ-ТЪРГОВИЯТА

Една от най-често допусканите от корпорациите грешки се състои в под¬ценяване на действителните предизвикателства, пред които се изправя внед¬ряването на...

Други, 10 September 2014 11:11Какво се търси днес?


комуникации,   изследван,   о%D,   задов,   Археология,   коремни,   Собственост,   реша,   компютърната,   дърво.,   Околната,   РАЗКАЗВА,   документа...,   икономическо,   Западноевропейски,   Текста,   Апликиране,   Възраждане,   могат да се,   могат,   вместо,   йовков,   оценява,   форми,   ese,   вътрешни,   Безопасност на движението,   Безопасност,   движението,   Науката,