Сортирай по Добавен Категория Показване на
Качени: 32283   Свалени: 64270

Учебни материали (262)
 

Маркетингът като социален и управленски процес

Югозападен университет „Неофит Рилски” – Благоевград Факултет по педагогика Катедра „Управление на образованието и социална педагогика” Между...

Мотивиране на учениците да четат художествена литература

Как мотивирам желание и потребност у моите ученици да общуват и с произведения на преводната литература? Мотивирането на малките ученици да четат книги е...

История на математиката в България

НА ТЕМА: История на математиката в България СЪДЪРЖАНИЕ 1. Увод 2. Възникване на математиката - Математически познания през...

Пътешествие в страната математика

КУРСОВА РАБОТА Пътешествие в страната „МАТЕМАТИКА” Iв кл. ОУ „В. Априлов” гр. Русе 2009г. Песен-Първокласник I Водещ – Добър вечер на всички родители, учители и...

"Вече съм голям, знам и мога всичко сам"

ЗАБАВЛЯВАМ СЕ, ИГРАЯ И НАКРАЯ ВСИЧКО ЗНАЯ /открита ситуация с ПГ ІІІ група пред родителите/ Задачи: 1.Затвърдяване на получените знания по Образователни...

Възможностите на работа в екип за подобряване на социализацията на децата със специални нужди

СУ “Св. Климент Охридски” Факултет по начална и предучилищна педагогика Катедра “Специална педагогика” Разработка на тема: “ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА...

Нагледните средства и дидактичните материали и приложението им в уроците по математика в първи клас

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ” ГРАД БЛАГОЕВГРАД ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА КАТЕДРА „ПЕДАГОГИКА” Д И П Л О М Н А Р А Б О Т А ТЕМА:...

Действия на учителите и помощния персонал при екстремални условия

Великотърновски университет „Св.Св. Кирил и Методий” Педагогически колеж гр.Плевен КУРСОВА РАБОТА ПО ЗНОС На тема: „Действия на учителите и...

Анализ по руски език

КАЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ. 1.1Квалификационни дейности в училището и извън него. През учебната 2009/2010 година Н.Пенева-учител по руски език, посети семинар на...

Радиоактивност. Откриватели и история на естествената и изкуствената радиоактивност

ДОКЛАД на тема „Радиоактивност. Откриватели и история на естествената и изкуствената радиоактивност.” РАДИОАКТИВНОСТ ПО...1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
План-конспект по Музика

План-конспект по Музика за втора група, съдържа: Образователно направление, Ядро, Тема, Цел, Задачи, Методи, Подвижни игри, Ход на ситуацията

Педагогика, 2 August 2015 20:08

Синхронно мултиплексиране

Рефератът е предназначен за ученици по специалност "Телекомуникационни системи". Общото използване на съобщителната среда се извършва в режим на разделяне...

Други, 24 March 2015 21:09

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ ПРЕД ИНТЕРНЕТ-ТЪРГОВИЯТА

Една от най-често допусканите от корпорациите грешки се състои в под¬ценяване на действителните предизвикателства, пред които се изправя внед¬ряването на...

Други, 10 September 2014 11:11

Оптични явления в природата

Департаментът за информация, квалификация и продължаващо образование – гр. Варна На ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ” ПЕДАГОГИЧЕСКИ...

Педагогика, 29 March 2014 15:03

готови украси в сладкарството

Университет по хранителни технологии – Пловдив Катедра „Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти” Дисциплина „Иновации в...

Педагогика, 16 March 2014 14:02Какво се търси днес?


Авс,   Аспару,   ПЕРСОНАЛЕН,   Обществото,   отношение,   данни.,   рос,   ЕЗИКА,   Винчи,   died,   речта,   Summary,   Художествената,   Web,   научна,   загуби,   скъ,   роли,   агроекосистемите,   think,   практика,   новия,   предста,   млади,   разбери,   ранен,   help,   Form,   agr,   Производството,