Сортирай по Добавен Категория Показване на
Качени: 32283   Свалени: 64270

Учебни материали (210)
 

Модели за оптимизиране елементите на маркетинговия микс

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ ДИПЛОМНА РАБОТА НА ТЕМА: “МОДЕЛИ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ ЕЛЕМЕНТИТЕ НА МАРКЕТИНГОВИЯ МИКС” (на примера на фирма...

Местни финанси и фискална децентрализация

Тема 1 Местни финанси и фискална децентрализация 1. Понятие за местни финанси и фискална децентрализация Утвърдена практика е предлагането на публични стоки и...

Управление на местни финанси

Управление на местните финанси доц. д-р Николай Атанасов Изпит: тест 15 въпроса 29.05.2011 закрити въпроси 12 закрити 3 открити? Местни данъци и такси как се...

Обществени потребности и публични блага – теория на Стоянов

С А „Д.А. ЦЕНОВ“ гр Свищов Доклад по Теория на финансите тема: Обществени потребности и публични блага – теория на Стоянов Изготвил:...

Финансова децентрализация в икономиката, политиката и държавата

РЕФЕРАТ Преподавател / Корпоративна икономика / Тема : Финансова децентрализация – предимства и недостатъци Фак. № 1 курс....

Произход, роля и същност на парите

ПРОИЗХОД, СЪЩНОСТ, ФУНКЦИИ И РОЛЯ НА ПАРИТЕ 1.1. Същност, функции и роля на парите Паричните отношения са изучавани от хилядолетия, което обуславя значителния...

Теми по финанси

Същност,функц.и роля на финансите Възникването на финансите е свързано с появата на стоковото производство. Тогава се заражда необходимостта от размяна на...

Евро между федерация и конфедерация

Университет за национално и световнп стопанство Курсова работа по Международни финанси на тема Евро между федерация и конфедерация...

Бизнес комуникации

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Гр. София КУРСОВА РАБОТА тема ПАБЛИК РИЛЕЙШЪНС Изготвил: Спец: Информатика...

Проблеми и взаимоотношения между публичния и частния сектор

Есе на тема: Проблеми и взаимоотношения между публичния и частния сектор Изготвил:...1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
План-конспект по Музика

План-конспект по Музика за втора група, съдържа: Образователно направление, Ядро, Тема, Цел, Задачи, Методи, Подвижни игри, Ход на ситуацията

Педагогика, 2 August 2015 20:08

Синхронно мултиплексиране

Рефератът е предназначен за ученици по специалност "Телекомуникационни системи". Общото използване на съобщителната среда се извършва в режим на разделяне...

Други, 24 March 2015 21:09

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ ПРЕД ИНТЕРНЕТ-ТЪРГОВИЯТА

Една от най-често допусканите от корпорациите грешки се състои в под¬ценяване на действителните предизвикателства, пред които се изправя внед¬ряването на...

Други, 10 September 2014 11:11

Оптични явления в природата

Департаментът за информация, квалификация и продължаващо образование – гр. Варна На ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ” ПЕДАГОГИЧЕСКИ...

Педагогика, 29 March 2014 15:03

готови украси в сладкарството

Университет по хранителни технологии – Пловдив Катедра „Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти” Дисциплина „Иновации в...

Педагогика, 16 March 2014 14:02Какво се търси днес?


зони,   на време,   време,   Арам,   Тази,   Атмосферат,   аномалнит,   ПАЗАРИ.,   пока,   административни,   прабългари,   Шум,   тази,   Леонардо,   Дими,   Мотиви,   енергия,   царевица,   разположение,   Педагогика,   учители,   Авс,   Аспару,   ПЕРСОНАЛЕН,   Обществото,   отношение,   данни.,   рос,   ЕЗИКА,   Винчи,