Сортирай по Добавен Категория Показване на
Качени: 32285   Свалени: 64273

Учебни материали (210)
 

Модели за оптимизиране елементите на маркетинговия микс

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ ДИПЛОМНА РАБОТА НА ТЕМА: “МОДЕЛИ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ ЕЛЕМЕНТИТЕ НА МАРКЕТИНГОВИЯ МИКС” (на примера на фирма...

Местни финанси и фискална децентрализация

Тема 1 Местни финанси и фискална децентрализация 1. Понятие за местни финанси и фискална децентрализация Утвърдена практика е предлагането на публични стоки и...

Управление на местни финанси

Управление на местните финанси доц. д-р Николай Атанасов Изпит: тест 15 въпроса 29.05.2011 закрити въпроси 12 закрити 3 открити? Местни данъци и такси как се...

Обществени потребности и публични блага – теория на Стоянов

С А „Д.А. ЦЕНОВ“ гр Свищов Доклад по Теория на финансите тема: Обществени потребности и публични блага – теория на Стоянов Изготвил:...

Финансова децентрализация в икономиката, политиката и държавата

РЕФЕРАТ Преподавател / Корпоративна икономика / Тема : Финансова децентрализация – предимства и недостатъци Фак. № 1 курс....

Произход, роля и същност на парите

ПРОИЗХОД, СЪЩНОСТ, ФУНКЦИИ И РОЛЯ НА ПАРИТЕ 1.1. Същност, функции и роля на парите Паричните отношения са изучавани от хилядолетия, което обуславя значителния...

Теми по финанси

Същност,функц.и роля на финансите Възникването на финансите е свързано с появата на стоковото производство. Тогава се заражда необходимостта от размяна на...

Евро между федерация и конфедерация

Университет за национално и световнп стопанство Курсова работа по Международни финанси на тема Евро между федерация и конфедерация...

Бизнес комуникации

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Гр. София КУРСОВА РАБОТА тема ПАБЛИК РИЛЕЙШЪНС Изготвил: Спец: Информатика...

Проблеми и взаимоотношения между публичния и частния сектор

Есе на тема: Проблеми и взаимоотношения между публичния и частния сектор Изготвил:...1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
Нагорни карабах

Нагорни карабах е един истински и наболял конфликт който и в наши дни е актуалрн и не оспява да намери своето решение повече от сто години

История, География, 13 December 2017 12:12

Микробиология

ТЕМА 1 : ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА МЕДИЦИНСКАТА МИКРОБИОЛОГИЯ Микробиологита е самостоятелна биологична наука за живота , развитието и значението на най-малките...

Други, 21 November 2017 17:05

План-конспект по Музика

План-конспект по Музика за втора група, съдържа: Образователно направление, Ядро, Тема, Цел, Задачи, Методи, Подвижни игри, Ход на ситуацията

Педагогика, 2 August 2015 20:08

Синхронно мултиплексиране

Рефератът е предназначен за ученици по специалност "Телекомуникационни системи". Общото използване на съобщителната среда се извършва в режим на разделяне...

Други, 24 March 2015 21:09

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ ПРЕД ИНТЕРНЕТ-ТЪРГОВИЯТА

Една от най-често допусканите от корпорациите грешки се състои в под¬ценяване на действителните предизвикателства, пред които се изправя внед¬ряването на...

Други, 10 September 2014 11:11Какво се търси днес?


АМР,   microsoft,   План-конспект по,   План-конспект,   помощни,   Геометричн,   Place,   българка,   преподаването,   компютри,   Стоян,   америка,   осъзнав,   ако,   същност,   богослужението,   LIfe,   дава,   ЗАЩИТА,   Зов,   reziume,   Сла,   царя,   даден,   обръщение,   черен,   access,   2007,   Приказка,   двигателни,