Сортирай по Добавен Категория Показване на
Качени: 32285   Свалени: 64273

Учебни материали (86)
 

Деление на числата до 100 с двуцифрено число

ПЛАН – КОНСПЕКТ НА УРОК ПО МАТЕМАТИКА ЗА 4 КЛАС ТЕМА: Деление на числа до 100 с двуцифрено число ВИД НА УРОКА: За нови знания Техническа подготовка : Ход на...

Зависимост между коефициентите и корените на квадратно уравнение

Зависимост между коефициентите и корените на квадратно уравнение • Формули на Виет За уравнението можем да намерим сбора и произведението на корените, без да...

План-конспект на урок "Числото 3, пиша и сравнявам до 3"

ПЛАН – КОНСПЕКТ І.Образователно направление: Математика ІІ.Ядро: Количествени отношения. ІІІ.Тема: Числото 3. Сравнявам и броя до 3 ІV.Познавателни задачи: 1....

План–конспект на урок по математика за 4-ти клас

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” Педагогически факултет П Л А Н – К О Н С П Е К Т по Методика на обучението по Математика в начално...

Физика на микросвета

ФИЗИКА НА МИКРОСВЕТА 1. Структура на атома – атомът е сложна частица. Състои се от протони, неутрони и електрони. Протоните и неутроните изграждат ядрото, а...

Праволинейно движение

Праволинейно движение Праволинейно движение на материална точка (спрямо определено отправно тяло!) наричаме движение, при което точката описва права линия –...

Сегашно време

Пиша изречениа на дъска за да се определи лицето и числото: Марко пише писмо. Родителите ни учат на хубави неща. О: Пише- трето лице единствено...

Бройни системи

практическото използване на естествените числа налага необходимостта всяко от тях да бъде означено по някакъв начин. така възниква следната задача с краен брой...

Бройни системи

Практическото използване на естествените числа налага необходимостта всяко от тях да бъде означено по някакъв начин. Така възниква следната задача с краен брой...

Деление на числата до 1000 с двуцифрено число

Цел на урока: 1. Да се запознаят учениците с алгоритъма за деление с двуцифрено число. 2. Да започне формиране на умения за приложение на алгоритъма при решаване...1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> 
Нагорни карабах

Нагорни карабах е един истински и наболял конфликт който и в наши дни е актуалрн и не оспява да намери своето решение повече от сто години

История, География, 13 December 2017 12:12

Микробиология

ТЕМА 1 : ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА МЕДИЦИНСКАТА МИКРОБИОЛОГИЯ Микробиологита е самостоятелна биологична наука за живота , развитието и значението на най-малките...

Други, 21 November 2017 17:05

План-конспект по Музика

План-конспект по Музика за втора група, съдържа: Образователно направление, Ядро, Тема, Цел, Задачи, Методи, Подвижни игри, Ход на ситуацията

Педагогика, 2 August 2015 20:08

Синхронно мултиплексиране

Рефератът е предназначен за ученици по специалност "Телекомуникационни системи". Общото използване на съобщителната среда се извършва в режим на разделяне...

Други, 24 March 2015 21:09

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ ПРЕД ИНТЕРНЕТ-ТЪРГОВИЯТА

Една от най-често допусканите от корпорациите грешки се състои в под¬ценяване на действителните предизвикателства, пред които се изправя внед¬ряването на...

Други, 10 September 2014 11:11Какво се търси днес?


духовно,   език,   държавен,   работещ,   Хора,   ОБЕКТИ,   организационни форми на обучение,   организационни,   обучение,   форми,   Новият,   Поведение,   ЗАБОЛЯВАНЕ,   общото,   Топлоснабд,   Урок,   end,   когато,   информатика,   Създаване,   Ръководство,   работа,   Словото,   географски,   Neue,   Локална,   преодоляв,   ВЪЗМОЖНОСТ,   Падане,   Социален,