Сортирай по Добавен Категория Показване на
Качени: 32283   Свалени: 64270

Учебни материали (659)
 

Оптични явления в природата

Департаментът за информация, квалификация и продължаващо образование – гр. Варна На ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ” ПЕДАГОГИЧЕСКИ...

Влияние на факторите на обкръжаващата среда и рисковете за фирмата

Тема 2 ПРЕДПРИЯТИЕТО И ОБКРЪЖАВАЩАТА СРЕДА СВОТ АНАЛИЗ , МИКРО СРЕДА И МАКРО СРЕДА ВЛИЯНИЕ НА ФАКТОРИТЕ НА ОБКРЪЖАВАЩАТА СРЕДА И РИСКОВЕТЕ ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО...

Маркетингова среда

Тема 2 МАРКЕТИНГОВА СРЕДА 1.Същност-Средата, в която една маркетингово ориентирана фирма извършва своята дейност – източник на ресурсите, получател на...

Маркетинг - пищов

1,Особености в маркетинга в сектор земеделие - Едно от достиженията на пазарната икономика в развитите страни е безпроблемното и цялостно снабдяване на...

Семейството в съвременността

Русенски Университет “Ангел Кънчев” Специалност “Маркетинг” Р Е Ф Е Р А Т по Социология ТЕМА: “Семейството в съвременността” на...

Маркетингова среда

2. Маркетингова среда 2.1. Видове маркетингови среди Първият етап от маркетинговия процес – маркетинговият анализ - започва с определяне на маркетинговата...

Съществително име

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” Т е м а : Съществително име Студент: Фак. № Специалност: Курс: Група: Ръководител на упражнението: Дата:...

Предмет и задачи на фонетиката

Предмет и задачи на българската фонетика. Фонетика и фонология. Сегментни и суперсегментни единици. 1. Предмет и задачи на фонетиката. Думата фонетика...

Балкански черти на българския език в областта на морфосинтаксиса

По предмет: Балканско езикознание, специалност Балканистика Балкански черти на българския език в областта на морфосинтаксиса Балканското езикознание е...

Правописни колебания при оформяне на документи

ПРАВОПИСНИ КОЛЕБАНИЯ ПРИ ОФОРМЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ Употреба на главна буква Главна буква при оформяне на обръщения 1.С главна буква се изписват двете думи на...1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
План-конспект по Музика

План-конспект по Музика за втора група, съдържа: Образователно направление, Ядро, Тема, Цел, Задачи, Методи, Подвижни игри, Ход на ситуацията

Педагогика, 2 August 2015 20:08

Синхронно мултиплексиране

Рефератът е предназначен за ученици по специалност "Телекомуникационни системи". Общото използване на съобщителната среда се извършва в режим на разделяне...

Други, 24 March 2015 21:09

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ ПРЕД ИНТЕРНЕТ-ТЪРГОВИЯТА

Една от най-често допусканите от корпорациите грешки се състои в под¬ценяване на действителните предизвикателства, пред които се изправя внед¬ряването на...

Други, 10 September 2014 11:11

Оптични явления в природата

Департаментът за информация, квалификация и продължаващо образование – гр. Варна На ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ” ПЕДАГОГИЧЕСКИ...

Педагогика, 29 March 2014 15:03

готови украси в сладкарството

Университет по хранителни технологии – Пловдив Катедра „Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти” Дисциплина „Иновации в...

Педагогика, 16 March 2014 14:02Какво се търси днес?


зап,   Описание,   дължина,   дейст,   бли,   Плод,   The,   Men,   чест,   Принципно,   трябва,   трансп,   lov,   стори,   сова,   сив,   практика,   Добродетел,   ода,   образи,   няма,   наши,   национални,   изпълнява,   известни,   заг,   зави,   жена,   жан,   exist,