Сортирай по Добавен Категория Показване на
Качени: 32285   Свалени: 64273

Учебни материали (270)
 

Урок: "Климат и води"

План Организация на учебното съдържание методи 1.Организационен момент (1-2 мин) 2.ВГМ(1-2мин) 3.Преход и мотивация (3-4 мин.)...

Функции на две независими променливи

1.Функция на две независими променливи. Променливата величина z се нарича ф-я на двете промен-ливи x и y, ако на всяка двойка числа (x, y) от някакво множество D...

Пищов по висша математика - трета част

9.ОДУ от първи ред. Общият вид на диф.у-ние от първи ред е F(x,y,y’)=0 или решено спрямо първата производна y’=f(x,y) Общото му решение има вида y=ф(x,C),където C е произволна...

Спецкурс по финансово счетоводство за магистри към УНСС

УНСС - гр. София ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ КУРСОВА РАБОТА СПЕЦКУРС ПО ФИНАНСОВО...

Пищов динамика и трептене - 3

в.11.Разглеждайки мех-анична с-ми с 1 степен на своб сх.стр63:фиг2.1 масата m, има възмо-жност да извърш само вертикал преместв; пренебрегваме масата на...

Математически модели в електрониката

Лекция 2 Частни диференциални уравнения от първи ред Частни диференциални уравнения от първи ред. Линейни хомогенни частни диференциални уравнения от...

Рецептори на b-лимфоцити

РЕЦЕПТОРИ НА B-ЛИМФОЦИТИ Върху повърхността на В-лимфоцитите се намират значително количество спе¬цифични рецептори. Доказването им чрез използуване на...

Специфични проблеми на педагогоката на ранното детство

Адаптацията се разбира като способност на човека да пренастрой адекватно поведението си при включване в нова социална микрогрупа или общност. Първата социална...

Финансово счетоводен анализ

1.Същност на фин.счет.анализ Фин. счет. анализ може да се определи като процес или дейност на специалисти, при който на базата на специални познания се изследва и...

Данъчни задължения на фирмата. видове данъци тема 13 от държавния изпит

Тема 13 Формиране на облагаемата печалба по ЗКПО Законът за корпоративното подоходно облагане(ЗКПО) включва облагането на: -печалбата и доходите на местни и...1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
Нагорни карабах

Нагорни карабах е един истински и наболял конфликт който и в наши дни е актуалрн и не оспява да намери своето решение повече от сто години

История, География, 13 December 2017 12:12

Микробиология

ТЕМА 1 : ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА МЕДИЦИНСКАТА МИКРОБИОЛОГИЯ Микробиологита е самостоятелна биологична наука за живота , развитието и значението на най-малките...

Други, 21 November 2017 17:05

План-конспект по Музика

План-конспект по Музика за втора група, съдържа: Образователно направление, Ядро, Тема, Цел, Задачи, Методи, Подвижни игри, Ход на ситуацията

Педагогика, 2 August 2015 20:08

Синхронно мултиплексиране

Рефератът е предназначен за ученици по специалност "Телекомуникационни системи". Общото използване на съобщителната среда се извършва в режим на разделяне...

Други, 24 March 2015 21:09

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ ПРЕД ИНТЕРНЕТ-ТЪРГОВИЯТА

Една от най-често допусканите от корпорациите грешки се състои в под¬ценяване на действителните предизвикателства, пред които се изправя внед¬ряването на...

Други, 10 September 2014 11:11Какво се търси днес?


котките,   дие,   на белтъци,   белтъци,   лингвистични,   алели,   развитие,   англий%D,   КУРСОВА,   Окислителни,   Закономерности,   по-късно,   анализ,   very,   заг,   на живота,   живота,   luck,   нса,   нравствено,   разработка,   играта.,   “малкия,   между,   Finn,   природен,   Живот,   маркетингова,   акомодация,   маркетингово,