Сортирай по Добавен Категория Показване на
Качени: 32285   Свалени: 64273

Учебни материали (55)
 

Opportunities are like sunrises - If you wait too long you miss them

Opportunities are like sunrises. If you wait too long, you miss them. (W. A. Ward) In our life everything is just passing through and if you miss, the thing you’re searching for, it’ll disappear. In my opinion opportunities are really like...

Gerund or infinitive

Изрази след които се използва -ing форма apply oneself to doing sth заемам се сериозно с нещо at the risk of doing sth с риск да направя нещо be accustomed to doing sth свикнал съм да правя нещо be...

Nature is alarming

Nature is alarming. Are we doing anywhere near enough to restrict the destructive factors and to improve the situation? Essay I guess not as we still haven’t seen any real improvement, have we? The naked truth is that the situation is exacerbating and we’re...

Earth-Our home

Earth, Our Home Essay Wear on the streets of the city, inhale with delight aroma and my eyes stop on the trees. The weather is so beautiful, people are smiling ... Falter in congested lanes along the park garbage and my wonderful mood remains no nothing. There comes a worrying question:...

Equatorial rain forest

EQUATORIAL RAIN FOREST The natural distribution of equatorial rainforest. The global distribution of equatorial rainforest is closely tied to the warm, moist climates that occur near to the Equator. Ecologists recognize this class of forests from a characteristic assemblage of features; the...

Sukzession

Sukzession (allgemein-biologisch) In der ?kologie und Botanik versteht man unter Sukzession die Abfolge ineinander ?bergehender (System-)Zust?nde von Pflanzen- oder Tiergesellschaften (Bioz?nose) an einem Standort (r?umliches Kontinuum) bei fortschreitender Zeit; mithin also auch die ?nderung...

Интернет - минало и бъдеще

Talking about Internet in XXI century is like talking about guns in the World War II. You can never say enough for these both things, and the simple reason for that is the willing of human race to develop itself over and over again, getting information in real time, having fun, communicate with...

RAID types

RAID Levels and Types RAID, an acronym of Redundant Array of Independent (Inexpensive) Disks is the talk of the day. These are an array of disk to give more power, performance, fault tolerance and accessibility to the data, as a single storage system. It's not mere combination of disks...

RAID types

RAID Levels and Types RAID, an acronym of Redundant Array of Independent (Inexpensive) Disks is the talk of the day. These are an array of disk to give more power, performance, fault tolerance and accessibility to the data, as a single storage system. It's not mere combination of disks...

The Role of the Witches in Macbeth

The Role of the Witches in Macbeth The three witches in the tragedy Macbeth are introduced right at the beginning of the play. They recount to Macbeth three prophesies: Macbeth will be Thane of Cawdor, Thane of Glams and King. These prophesies introduce Macbeth to ideas of...1 2 3 4 5 6 > >> 
Нагорни карабах

Нагорни карабах е един истински и наболял конфликт който и в наши дни е актуалрн и не оспява да намери своето решение повече от сто години

История, География, 13 December 2017 12:12

Микробиология

ТЕМА 1 : ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА МЕДИЦИНСКАТА МИКРОБИОЛОГИЯ Микробиологита е самостоятелна биологична наука за живота , развитието и значението на най-малките...

Други, 21 November 2017 17:05

План-конспект по Музика

План-конспект по Музика за втора група, съдържа: Образователно направление, Ядро, Тема, Цел, Задачи, Методи, Подвижни игри, Ход на ситуацията

Педагогика, 2 August 2015 20:08

Синхронно мултиплексиране

Рефератът е предназначен за ученици по специалност "Телекомуникационни системи". Общото използване на съобщителната среда се извършва в режим на разделяне...

Други, 24 March 2015 21:09

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ ПРЕД ИНТЕРНЕТ-ТЪРГОВИЯТА

Една от най-често допусканите от корпорациите грешки се състои в под¬ценяване на действителните предизвикателства, пред които се изправя внед¬ряването на...

Други, 10 September 2014 11:11Какво се търси днес?


Любен Каравелов,   Любен,   Каравелов,   Информати,   части,   затв,   Мощни,   които чове,   чове,   които,   човека.,   на човека,   човека,   Славянобългарска”,   различни в,   различни,   управление.,   и смърт,   смърт,   create,   малкия и с,   малкия,   мот,   Gatsby,   Рус,   връзка,   сплотява,   култура,   изследвания,   стопанств,