Сортирай по Добавен Категория Показване на
Качени: 32283   Свалени: 64270

Учебни материали (89)
 

Влияние на високите температури върху материалите

Развитието на съвременните енергетика, химическа промишленост, металургия, авиация, автомобилна индустрия и много други области на техниката е свързано с...

Internet and civilization

Dimitar Berdankov- Do you agree or disagree with the following statement? The invention of the Internet has had negative effects on your civilization. Use specific reasons and examples to support your opinion Nowadays, we could not imagine our life without an internet, could we? From my point of...

Обучението по фонетика в 1-4 клас

ОБУЧЕНИЕТО ПО ФОНЕТИКА В НАЧАЛНИТЕ КЛАСОВЕ Проф. дпн Галя Христозова - БСУ Abstract: The paper discusses the nature and specifics of teaching phonetics in primary school. Analyzed are the volume and content of phonetic...

Equatorial rain forest

EQUATORIAL RAIN FOREST The natural distribution of equatorial rainforest. The global distribution of equatorial rainforest is closely tied to the warm, moist climates that occur near to the Equator. Ecologists recognize this class of forests from a characteristic assemblage of features; the...

Задача по C++

Problem F. Queens Let’s take a look at the famous eight queen puzzle problem. Today’s computers are so powerful, that this problem can be solved in less than a millisecond on a typical home computer. So lets look at the generalization of the problem with N queens placed on a chessboard of...

Концептуален дизайн на базата данни / на английски

Conceptual database design Entity relationship modeling This is an overview of conceptual database design using entity relationship modeling. It's focused on "how-to" rather than theory. THIS IS A WORK IN PROGRESS. FIGURES STILL NEED TO BE CONVERTED AND RENUMBERED...

RAID types

RAID Levels and Types RAID, an acronym of Redundant Array of Independent (Inexpensive) Disks is the talk of the day. These are an array of disk to give more power, performance, fault tolerance and accessibility to the data, as a single storage system. It's not mere combination of disks...

цифров синтез

ГОДИШНИК НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА, 2008 г. ЦИФРОВО ФОРМИРАНЕ НА ПСЕВДОСЛУЧАЙНИ СИГНАЛИ И ШУМ DIGITAL SYNTHESIS OF PSEUDO-RANDOM SIGNALS AND NOISE ....................................................

History Of The Internet

History of the Internet The Internet as we know today was not a concept that was quickly enacted when it was first thought up. It was a revolutionary process that was the result of visionary people who painstakingly brought forth the World Wide Web. These individuals saw a promising potential in...

Концептуален дизайн на базата данни / на английски

Conceptual database design Entity relationship modeling This is an overview of conceptual database design using entity relationship modeling. It's focused on "how-to" rather than theory. THIS IS A WORK IN PROGRESS. FIGURES STILL NEED TO BE CONVERTED AND RENUMBERED...1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> 
План-конспект по Музика

План-конспект по Музика за втора група, съдържа: Образователно направление, Ядро, Тема, Цел, Задачи, Методи, Подвижни игри, Ход на ситуацията

Педагогика, 2 August 2015 20:08

Синхронно мултиплексиране

Рефератът е предназначен за ученици по специалност "Телекомуникационни системи". Общото използване на съобщителната среда се извършва в режим на разделяне...

Други, 24 March 2015 21:09

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ ПРЕД ИНТЕРНЕТ-ТЪРГОВИЯТА

Една от най-често допусканите от корпорациите грешки се състои в под¬ценяване на действителните предизвикателства, пред които се изправя внед¬ряването на...

Други, 10 September 2014 11:11

Оптични явления в природата

Департаментът за информация, квалификация и продължаващо образование – гр. Варна На ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ” ПЕДАГОГИЧЕСКИ...

Педагогика, 29 March 2014 15:03

готови украси в сладкарството

Университет по хранителни технологии – Пловдив Катедра „Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти” Дисциплина „Иновации в...

Педагогика, 16 March 2014 14:02Какво се търси днес?


въве,   водите,   предпаз,   професионална,   КЪМ,   човеш,   Over,   валута,   Work,   бук,   EPON,   Инвестиционен проект,   Инвестиционен,   проект,   play,   учениците,   убе,   цар Петър,   Петър,   цар,   Детската градина,   Детската,   градина,   опазването,   ????,   характер,   срещ,   смъ,   развити,   предел,