Сортирай по Добавен Категория Показване на
Качени: 32285   Свалени: 64273

Учебни материали (3)
 

Category of number of the noun

Category of number of the noun 2. Category of Number of the Noun. Regular – one. Plural – more than one. Regular Plurals: 1. Nouns ending in vowels & voiced consonants - -s(bee-bees, dog-dogs, [z]) 2. Voiceless consonants - -s(book-books, [s]) 3. –s,-sh,-ss,-ch,-x,-z - -es...

Keeping the American Dream Alive in The Great Gatsby

The Great Gatsby, a novel by F.Scott Fitzgerald, is about the American Dream and how it remained as one. The American Dream is to have a lot of money and material objects. To the eyes of the world, the Americans were wealthy and there was no poverty. This however was not true. Many interpreted...

The Great Gatsby

The Great Gatsby “Dreams” The Great Gatsby by F. Scott Fitzgerald, is a novel about the American Dream. In the Great Gatsby, the dream is that one can acquire happiness through wealth and power. To get his happiness Jay attempts to reacquire the love of his lost sweet heart, Daisy. The main...1 
Нагорни карабах

Нагорни карабах е един истински и наболял конфликт който и в наши дни е актуалрн и не оспява да намери своето решение повече от сто години

История, География, 13 December 2017 12:12

Микробиология

ТЕМА 1 : ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА МЕДИЦИНСКАТА МИКРОБИОЛОГИЯ Микробиологита е самостоятелна биологична наука за живота , развитието и значението на най-малките...

Други, 21 November 2017 17:05

План-конспект по Музика

План-конспект по Музика за втора група, съдържа: Образователно направление, Ядро, Тема, Цел, Задачи, Методи, Подвижни игри, Ход на ситуацията

Педагогика, 2 August 2015 20:08

Синхронно мултиплексиране

Рефератът е предназначен за ученици по специалност "Телекомуникационни системи". Общото използване на съобщителната среда се извършва в режим на разделяне...

Други, 24 March 2015 21:09

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ ПРЕД ИНТЕРНЕТ-ТЪРГОВИЯТА

Една от най-често допусканите от корпорациите грешки се състои в под¬ценяване на действителните предизвикателства, пред които се изправя внед¬ряването на...

Други, 10 September 2014 11:11Какво се търси днес?


Рус,   връзка,   сплотява,   култура,   изследвания,   стопанств,   днес,   криле,   разработват,   Обща Харак,   Харак,   Обща,   60-те години,   60-те,   години,   Траки,   ОБЕКТ,   wanted,   освен,   икономика,   следосвобо,   различни,   храносмилане,   външната с,   разпределе,   външната,   черква,   училищно,   вече,   откъс,