Сортирай по Добавен Категория Показване на
Качени: 32285   Свалени: 64273

Учебни материали (263)
 

Влияние на високите температури върху материалите

Развитието на съвременните енергетика, химическа промишленост, металургия, авиация, автомобилна индустрия и много други области на техниката е свързано с...

Internet and civilization

Dimitar Berdankov- Do you agree or disagree with the following statement? The invention of the Internet has had negative effects on your civilization. Use specific reasons and examples to support your opinion Nowadays, we could not imagine our life without an internet, could we? From my point of...

Gerund or infinitive

Изрази след които се използва -ing форма apply oneself to doing sth заемам се сериозно с нещо at the risk of doing sth с риск да направя нещо be accustomed to doing sth свикнал съм да правя нещо be...

Използване на Power Point демонстрация в обучението по математика

Знаем, че в днешно време много важно място заемат информационите технологии и още от малки децата са “закърмени” с компютрите и интернет, и определено това става...

Създаване и редактиране на математически текст. Специализирани редактори за математически изрази

Инсталиране на MathType ? Програмата Setup инсталира следните компоненти: ? Приложението MathType; ? Набор от шрифтове; ? Поддръжка за Microsoft Word; ? Поддръжка за Microsoft PowerPoint; ?...

Ефекти в Power Point

Добавяне на още ефекти с "Анимация по избор" ________________________________________ Към тази презентация още не са добавени никакви ефекти. Вие ще добавите няколко, като...

Движение по вертикала

СОУ “Иван Вазов” Сопот”Ганчо Попониколов”34 0335 2032 MS Power Point Презентация По Физика и астрономия за Х клас – Задължителна подготовка На...

Auto-CAD-основни команди

AutoCAD Основни команди 1. Команда за изчертаване на линии Line “ l “ 2. Команда за изчертаване на окръжност Circle “ c “ 3. Команда за изчертаване на дъга Arc “ a “ 4....

Основни понятия за компютърни презентации

Power Point Основни понятия. -разпространение на информацията- основна информационна дейност; защо събираме и съхраняваме информация, ако не я използваме?...

MS Excel. Диаграми

MS Excel Диаграми Основни понятия. -когато анализираме изменението на даден процес или явление, важно е да представим нагледно (графично) изменението; това...1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
Нагорни карабах

Нагорни карабах е един истински и наболял конфликт който и в наши дни е актуалрн и не оспява да намери своето решение повече от сто години

История, География, 13 December 2017 12:12

Микробиология

ТЕМА 1 : ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА МЕДИЦИНСКАТА МИКРОБИОЛОГИЯ Микробиологита е самостоятелна биологична наука за живота , развитието и значението на най-малките...

Други, 21 November 2017 17:05

План-конспект по Музика

План-конспект по Музика за втора група, съдържа: Образователно направление, Ядро, Тема, Цел, Задачи, Методи, Подвижни игри, Ход на ситуацията

Педагогика, 2 August 2015 20:08

Синхронно мултиплексиране

Рефератът е предназначен за ученици по специалност "Телекомуникационни системи". Общото използване на съобщителната среда се извършва в режим на разделяне...

Други, 24 March 2015 21:09

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ ПРЕД ИНТЕРНЕТ-ТЪРГОВИЯТА

Една от най-често допусканите от корпорациите грешки се състои в под¬ценяване на действителните предизвикателства, пред които се изправя внед¬ряването на...

Други, 10 September 2014 11:11Какво се търси днес?


услуга,   ГРИЖИ,   happiness,   основни,   Изолация,   света,   АЛТЕРНАТИВ,   Трети,   раздел,   съоръжения,   послания,   личното,   контраст,   заед,   Взаимодей,   those,   Рамка,   дом,   проникнали,   техника,   engagement,   Japan,   Николай,   вдъхнов,   Term,   ГЕОГРАФСКО,   активи,   ПРИ,   feel,   упражнението,