Сортирай по Добавен Категория Показване на
Качени: 32285   Свалени: 64273

Учебни материали (546)
 

Програма за повишаване на производителността на труда

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ” Курсова работа Тема: Програма за повишаване на производителността на труда на „ITD Network”ООД...

How to handle the stress

ИУ ВАРНА Надежда Пехливанова, спец. ИНС, фак.н-р: 10779, 114 сб.гр. How to handle the stress? Essay Everyone has stress, and we all have different stressors. Each person has theirown way to handle the stress. Some ignore their problems while...

Auto engineer

Asen Anchev, MTF, 081208064, 30gr. Auto Engineer I would like to work in the field of automotive engineering and designing. This career is basically taking an automobile idea and formatting it on to paper or computer programs. After this, a person would figure out all the stress...

Setting up a business in Bulgaria

ИУ ВАРНА Надежда Пехливанова, спец. ИНС, фак.н-р: 10779, 114 сб.гр. Setting up a business in Bulgaria Essay Setting up a new business in Bulgaria - This is the most obvious choice. Many people have a dream of starting and running their own...

To be a celebrity

To be an celebrity is important and hard-working job. Although it seems to be easy, this job is one of the most arduous tasks. First of all, you have to work hard in order to gain your deserved place on the top. (among the ten top) This requires (demands) a lot of sacrifices. There are many...

Which is better working for someone else or being your own boss

Which is better working for someone else or being your own boss To be my own boss would be a great idea, but there are different arguments why I would not try to establish my own business, nor be self-employed. To start up a business you have to do a big investment, therefore you probably...

Men and women have different kinds of brain

“ Men and women have different kinds of brain, so it follows naturally that men and women have different inherent skills and abilities.” Since the beginning of female emancipation there has always been one fundamental question “ Which one is the superior sex men or women?”. At first...

Present Simple And Continuous

The Present Simple Tense - Сегашно просто време 1. Превежда се като сегашно време, в отделни случаи като бъдеще. 2. Формиране I/you/we/they work here. – без окончание, с изключение на 3...

My job in AII Data Processing

PRESENTATION on My job in AII Data Processing The aim of the current work is to make a structured summary of my working experience in the company AII Data Processing during the last six months. In the beginning let me present to you with a few words the situation in the labor...

Verb Tense Review

Verb Tense Review Select the correct answer, A or B or C or D. 01. An author...................... books. A. write B. writes C. is writing D. do write 02. He..................... the letter now. A. is typing B. types C. type D. do type 03. He is a car salesman....1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
Нагорни карабах

Нагорни карабах е един истински и наболял конфликт който и в наши дни е актуалрн и не оспява да намери своето решение повече от сто години

История, География, 13 December 2017 12:12

Микробиология

ТЕМА 1 : ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА МЕДИЦИНСКАТА МИКРОБИОЛОГИЯ Микробиологита е самостоятелна биологична наука за живота , развитието и значението на най-малките...

Други, 21 November 2017 17:05

План-конспект по Музика

План-конспект по Музика за втора група, съдържа: Образователно направление, Ядро, Тема, Цел, Задачи, Методи, Подвижни игри, Ход на ситуацията

Педагогика, 2 August 2015 20:08

Синхронно мултиплексиране

Рефератът е предназначен за ученици по специалност "Телекомуникационни системи". Общото използване на съобщителната среда се извършва в режим на разделяне...

Други, 24 March 2015 21:09

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ ПРЕД ИНТЕРНЕТ-ТЪРГОВИЯТА

Една от най-често допусканите от корпорациите грешки се състои в под¬ценяване на действителните предизвикателства, пред които се изправя внед¬ряването на...

Други, 10 September 2014 11:11Какво се търси днес?


апри,   застр,   филм,   майсторств,   разположение,   Класифицир,   Детската градина,   Детската,   градина,   факт,   еукариотни,   den,   значение,   Разпределение,   тази,   мускул,   сист,   Пазар,   висше,   лиц,   Герма,   скъ,   запаметява,   район,   Прошка,   загуби,   nalysis,   рей,   Тежките,   ПРИ ЧОВЕК,