Сортирай по Добавен Категория Показване на
Качени: 32285   Свалени: 64273

Учебни материали (154)
 

Self conscious emotions

How do we feel more comfortable to present self-conscious emotions Abstract In this experiment we investigate the self conscious emotions-embarrassment, shame and guilt. they are quite unpleasant emotions and people often try to find a way that makes them feel more comfortable and careful when...

How to write an essay

HOW TO WRITE AN ESSAY When you are given a number of essay topics to choose from, for instance, in SPM (Sijil Pelajaran Malaysia), you should study each of the essay topics carefully. For your information, SPM English 1119 Continuous Writing consists of five essay questions. SPM candidates are...

Телетрафично проектиране

1 B. Телекомуникационна система 1. Дефиниция за телекомуникационна система Основни понятия в телекомуникациите -информация (Information) - съвкупност от данни и...

Стандартизация на информационната сигурност – BS 7799/ISO 17799

Дисциплина: „Надеждност и сигурност на комуникационните мрежи и системи“ Р Е Ф Е Р А Т на тема: „Стандартизация на информационната сигурност – BS 7799/ISO...

How to write an essay

HOW TO WRITE AN ESSAY When you are given a number of essay topics to choose from, for instance, in SPM (Sijil Pelajaran Malaysia), you should study each of the essay topics carefully. For your information, SPM English 1119 Continuous Writing consists of five essay questions. SPM candidates are...

Gobal warming

Introduction This page is based on a brief synopsis of the 2001 report by the Intergovernmental Panel on Climate Change, and the National Research Council's 2001 report Climate Change Science: An Analysis of Some Key Questions, as well as NCDC's own data resources. It was prepared by David...

Pollution in Sofia

Background and additional information The Sofia Initiatives were adopted by the Third "Environment for Europe" ministerial conference in Sofia, Bulgaria in October 1995. The aim of these initiatives is to accelerate the implementation of the Environmental Action Programme (EAP) for...

Рециклиране (Recycling)

Recycling Recycling is the third R of the three R’s: Reduce, Reuse, Recycle. Recycling means taking a product or material at the end of its useful life and turning it into a usable raw material to make another product. This section of our site provides information about how to recycle, why to...

Замърсяване на морските пространства на ЕС

НОВИ АСПЕКТИ В МОНИТОРИНГА НА НЕФТЕНОТО ЗАМЪРСЯВАНЕ НА МОРСКИТЕ ПРОСТРАНСТВА НА EВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Виктория Вълова, доц. д-р инж. Марин Койчев Технически...

Когнитивна теория

Когнитивна теория Когнитивната теория на ученето вижда ученика не като пасивен реципиент, а като активен участник в процеса на учене. Тук могат да бъдат...1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
Нагорни карабах

Нагорни карабах е един истински и наболял конфликт който и в наши дни е актуалрн и не оспява да намери своето решение повече от сто години

История, География, 13 December 2017 12:12

Микробиология

ТЕМА 1 : ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА МЕДИЦИНСКАТА МИКРОБИОЛОГИЯ Микробиологита е самостоятелна биологична наука за живота , развитието и значението на най-малките...

Други, 21 November 2017 17:05

План-конспект по Музика

План-конспект по Музика за втора група, съдържа: Образователно направление, Ядро, Тема, Цел, Задачи, Методи, Подвижни игри, Ход на ситуацията

Педагогика, 2 August 2015 20:08

Синхронно мултиплексиране

Рефератът е предназначен за ученици по специалност "Телекомуникационни системи". Общото използване на съобщителната среда се извършва в режим на разделяне...

Други, 24 March 2015 21:09

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ ПРЕД ИНТЕРНЕТ-ТЪРГОВИЯТА

Една от най-често допусканите от корпорациите грешки се състои в под¬ценяване на действителните предизвикателства, пред които се изправя внед¬ряването на...

Други, 10 September 2014 11:11Какво се търси днес?


Делене,   необходими,   нач,   ВОДЕНЕ,   Освободителна,   издигат,   ТВОРЧЕСТВОТО,   Обща Характеристика,   изглежда,   Характеристика,   Обща,   реклами,   собствен,   дете,   управление,   акция,   ЛЮБОВ,   Пред%D,   Решен,   селското с,   истина,   селското,   дис,   бъб,   зна,   второто,   201,   Revolution in Asia,   Asia,   Revolution,