Сортирай по Добавен Категория Показване на
Качени: 32283   Свалени: 64270

Учебни материали (126)
 

Влияние на високите температури върху материалите

Развитието на съвременните енергетика, химическа промишленост, металургия, авиация, автомобилна индустрия и много други области на техниката е свързано с...

Internet and civilization

Dimitar Berdankov- Do you agree or disagree with the following statement? The invention of the Internet has had negative effects on your civilization. Use specific reasons and examples to support your opinion Nowadays, we could not imagine our life without an internet, could we? From my point of...

Системи за електронни разплащания

С А „Димитър А. Ценов” гр.Свищов Д О К Л А Д по - Финанси на тема-Електронни системи за разплащане 1.Поява и развитие на...

Международни организации и международни норми в областта на телекомуникациите

РЕФЕРАТ Международни организации и международни норми в областта на телекомуникациите Разработил: Проверил: Ивайло Т. Колев...

Интернет протокол (IP)

Internet Protocol (IP) Протоколът IР (Intrnet Protokol) изпълнява голяма част от функциите на комплекта от протоколи TCP/IP. Всички протоколи и приложения в състава на комплекта TCP/IP...

влиянието на световната финансова криза върху фючърсите

ЦЕНТЪР ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И УПРАВЛЕНЧЕСКИ НАУКИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ ПО ФИНАНСОВ ИНЖЕНЕРИНГ на тема: „Влиянието на световната финансова криза...

Влиянието на световната финансова криза върху фючърсите

ЦЕНТЪР ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И УПРАВЛЕНЧЕСКИ НАУКИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ ПО ФИНАНСОВ ИНЖЕНЕРИНГ на тема: „Влиянието на световната финансова криза...

Приложение на географски информационни системи

Задание 1. Да се анализират структурата и компонентите на геобаза данни свързани със слоевете на карта на гр. София ( www.gis-sofia.bg) и изображението на 5 обекта...

Първият изкуствен спътник на Земята – руският Спутник

УВОД През октомври 1957 година е изстрелян първият изкуствен спътник на Земята – руския Спутник. От тогава до наши дни, благодарение на бързите темпове на...

Екологичната криза - причини и характерни особенности

Реферат Тема: Екологичната криза-причини и характерни особенности Изготвил:Мария Христова Джикова 19.12.2008г....1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
План-конспект по Музика

План-конспект по Музика за втора група, съдържа: Образователно направление, Ядро, Тема, Цел, Задачи, Методи, Подвижни игри, Ход на ситуацията

Педагогика, 2 August 2015 20:08

Синхронно мултиплексиране

Рефератът е предназначен за ученици по специалност "Телекомуникационни системи". Общото използване на съобщителната среда се извършва в режим на разделяне...

Други, 24 March 2015 21:09

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ ПРЕД ИНТЕРНЕТ-ТЪРГОВИЯТА

Една от най-често допусканите от корпорациите грешки се състои в под¬ценяване на действителните предизвикателства, пред които се изправя внед¬ряването на...

Други, 10 September 2014 11:11

Оптични явления в природата

Департаментът за информация, квалификация и продължаващо образование – гр. Варна На ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ” ПЕДАГОГИЧЕСКИ...

Педагогика, 29 March 2014 15:03

готови украси в сладкарството

Университет по хранителни технологии – Пловдив Катедра „Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти” Дисциплина „Иновации в...

Педагогика, 16 March 2014 14:02Какво се търси днес?


преглед,   АЛС,   Количествени,   vin,   Рис,   Въвеждане,   територията,   Разбира се,   Разбира,   Геометричн,   Русский,   анализ,   разработка,   пока,   Блага,   дими,   превр,   произход,   Графичен,   Плазмена,   ВЛИЯЕЩИ,   11.,   Санчо,   проце,   дядо,   дървесни,   врагове,   някои,   кл.,   помощ,