Сортирай по Добавен Категория Показване на
Качени: 32285   Свалени: 64273

Учебни материали (795)
 

Влияние на високите температури върху материалите

Развитието на съвременните енергетика, химическа промишленост, металургия, авиация, автомобилна индустрия и много други области на техниката е свързано с...

Международен маркетинг

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО КУРСОВА РАБОТА София, 2009 г. Съдържание Използвана литература 3 За...

Георгафия на Испания - Geograf?a de Espa?a

Un proyecto sobre el Geograf?a de Espa?a Palma de Mallorca Palma de Mallorca es situada en el este de Valencia en el mar mediterr?neo, m?s punto en las islas Baleares. Ella es la m?s grande ciudad y el m?s grande puerto de la isla Mallorca y capital de las islas Baleares. Su...

Пушенето - рисковано или не (на английски)

Smoking risky or not I am not a smoker and I have never tried, so I cannot tell what the feeling is. However, I know that thousands of years ago smoking was considered as a religious ceremony. Later this tradition spread through the whole world and...

Baroque - Church Motives in Arts

Baroque - Church Motives in Arts The Baroque is an artistic style, which is fluent mostly between 16th and 18th century. It originated in Rome, Italy and spred across most of Europe. Dutch artists, however, preferred to stick to more realistic art. The Roman Catholic Church actually supports...

Hatred breeds hatred

Hatred breeds hatred Undeniably hatred is powerful. It can give an extraordinary force to a human being. It is possible to use it for something good, worthy, creative, something meaningful…or just for revenge? Maybe it doesn’t breed only hatred. Some people say hatred is dangerous...

If I could make three changes in our educational system

If I could make three changes in our educational system The complicated educational system in Bulgaria needs a lot of reforms that I hope will be made in the near future. If I could make three changes in our educational system they would be to reduce the material, to introduce more practice in...

Which is better working for someone else or being your own boss

Which is better working for someone else or being your own boss To be my own boss would be a great idea, but there are different arguments why I would not try to establish my own business, nor be self-employed. To start up a business you have to do a big investment, therefore you probably...

Men and women have different kinds of brain

“ Men and women have different kinds of brain, so it follows naturally that men and women have different inherent skills and abilities.” Since the beginning of female emancipation there has always been one fundamental question “ Which one is the superior sex men or women?”. At first...

My job in AII Data Processing

PRESENTATION on My job in AII Data Processing The aim of the current work is to make a structured summary of my working experience in the company AII Data Processing during the last six months. In the beginning let me present to you with a few words the situation in the labor...1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
Нагорни карабах

Нагорни карабах е един истински и наболял конфликт който и в наши дни е актуалрн и не оспява да намери своето решение повече от сто години

История, География, 13 December 2017 12:12

Микробиология

ТЕМА 1 : ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА МЕДИЦИНСКАТА МИКРОБИОЛОГИЯ Микробиологита е самостоятелна биологична наука за живота , развитието и значението на най-малките...

Други, 21 November 2017 17:05

План-конспект по Музика

План-конспект по Музика за втора група, съдържа: Образователно направление, Ядро, Тема, Цел, Задачи, Методи, Подвижни игри, Ход на ситуацията

Педагогика, 2 August 2015 20:08

Синхронно мултиплексиране

Рефератът е предназначен за ученици по специалност "Телекомуникационни системи". Общото използване на съобщителната среда се извършва в режим на разделяне...

Други, 24 March 2015 21:09

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ ПРЕД ИНТЕРНЕТ-ТЪРГОВИЯТА

Една от най-често допусканите от корпорациите грешки се състои в под¬ценяване на действителните предизвикателства, пред които се изправя внед¬ряването на...

Други, 10 September 2014 11:11Какво се търси днес?


нестабилността,   увреждания,   mit,   Изкуството,   операционна,   Идея,   Пен,   непрекъснатост,   Elizabeth,   роби,   Тодор,   на човешки,   човешки,   колективна памет и история,   колективна,   памет,   история,   добиване,   ESTAR,   ПРЕДПОСТАВ,   Въпросът,   еже,   Биогорива,   Без,   компоненти,   friends.,   оразмерява,   Историческо,   Механична,   Личности,