Сортирай по Добавен Категория Показване на
Качени: 32285   Свалени: 64273

Учебни материали (216)
 

Hatred breeds hatred

Hatred breeds hatred Undeniably hatred is powerful. It can give an extraordinary force to a human being. It is possible to use it for something good, worthy, creative, something meaningful…or just for revenge? Maybe it doesn’t breed only hatred. Some people say hatred is dangerous...

”Seeing through drawing”

“Seeing Through Drawing“ By: Mariya Petkova When I saw the film”Seeing through drawing” I...

Nature is alarming

Nature is alarming. Are we doing anywhere near enough to restrict the destructive factors and to improve the situation? Essay I guess not as we still haven’t seen any real improvement, have we? The naked truth is that the situation is exacerbating and we’re...

Halloween. Revision

Lesson Plan Student teacher: Desislava Kostakieva Mentor teacher: Eleonora Chergilanova School: “Bacho Kiro” Primary School Class: III “b” Date: 19.11.2009 1. Objectives: ? Students should be familiar with the structures: “Wake up!”; “Let’s go!”; “Look!”;...

Clothes

Lesson plan Title: Clothes Course book: Blue skies, Unit 17, p. Length of the lesson: 40 min Materials: CD recorder, Student’s book, flashcards Аims: 1. To revise colours 2. To improve speech and communication skills 3. Тo learn new words and their pronunciation Stages...

Обучение в PHP - част 1 (Оператори)

Обучение в PHP - част 1 (Оператори). Аритметични оператори : + (Събиране) Изчислява сумата на 2 числа или конкатеинра низове. - (Изваждане) Изчислява разликата...

Интернет - минало и бъдеще

Talking about Internet in XXI century is like talking about guns in the World War II. You can never say enough for these both things, and the simple reason for that is the willing of human race to develop itself over and over again, getting information in real time, having fun, communicate with...

Associative arrays

Associative arrays So we have to use one of JavaScript's minor mysteries. In JavaScript, objects are also associative arrays (or hashes). That is, the property theStatus.Home can also be read or written by calling theStatus['Home'] Thus, you can access each property by entering the...

Lost souls

What’s the world without tenderness, caress, natural feelings or initial love? A simple routine, a sign of a bloody hell or just a transition between life and death? And who are you gonna take this long journey with? Alone?... People are made to look for, find, give or just wander in the...

People are never satisfied with what they have; they always want something more or something different.

Do you agree or disagree with the following statement? People are never satisfied with what they have; they always want something more or something different. O. Wild says “People have only two problems. Their first problem is when they don’t achieve what they want and the second one –...1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
Нагорни карабах

Нагорни карабах е един истински и наболял конфликт който и в наши дни е актуалрн и не оспява да намери своето решение повече от сто години

История, География, 13 December 2017 12:12

Микробиология

ТЕМА 1 : ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА МЕДИЦИНСКАТА МИКРОБИОЛОГИЯ Микробиологита е самостоятелна биологична наука за живота , развитието и значението на най-малките...

Други, 21 November 2017 17:05

План-конспект по Музика

План-конспект по Музика за втора група, съдържа: Образователно направление, Ядро, Тема, Цел, Задачи, Методи, Подвижни игри, Ход на ситуацията

Педагогика, 2 August 2015 20:08

Синхронно мултиплексиране

Рефератът е предназначен за ученици по специалност "Телекомуникационни системи". Общото използване на съобщителната среда се извършва в режим на разделяне...

Други, 24 March 2015 21:09

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ ПРЕД ИНТЕРНЕТ-ТЪРГОВИЯТА

Една от най-често допусканите от корпорациите грешки се състои в под¬ценяване на действителните предизвикателства, пред които се изправя внед¬ряването на...

Други, 10 September 2014 11:11Какво се търси днес?


надморска,   Антитела,   Международно,   Аналитична химия,   Аналитична,   Part,   химия,   центрове,   either,   справяне,   двигателн,   колебания,   трудн,   бъдеш,   изменението,   Catch,   природен свят,   природен,   свят,   разпространение,   бактериална,   вятър,   Равнец,   КНИГИ,   Гликолиза,   dar,   комитет,   класификация,   времеви,   Често,