Сортирай по Добавен Категория Показване на
Качени: 32283   Свалени: 64270

Учебни материали (313)
 

New words

• CONTRACT Ex 1.: If you want to sell your car, you'll probably have to draw up a sales contract. Ex 2.: I'd rather sign the employment contract as soon as possible not to be cheated and paid nothing. • TO STARE Ex 1.: She sat down staring into space and I knew she was deeply thinking...

For and Against the mobile phones

Mobile Phones Mobile phones have become an indispensable part of our daily lives. Mobile phones play an important role in our daily lives. But why are they so popular? Almost everyone owns a mobile phone nowadays as they think that it is an essential tool. People without a mobile phone are...

Auto engineer

Asen Anchev, MTF, 081208064, 30gr. Auto Engineer I would like to work in the field of automotive engineering and designing. This career is basically taking an automobile idea and formatting it on to paper or computer programs. After this, a person would figure out all the stress...

Baroque - Church Motives in Arts

Baroque - Church Motives in Arts The Baroque is an artistic style, which is fluent mostly between 16th and 18th century. It originated in Rome, Italy and spred across most of Europe. Dutch artists, however, preferred to stick to more realistic art. The Roman Catholic Church actually supports...

My job in AII Data Processing

PRESENTATION on My job in AII Data Processing The aim of the current work is to make a structured summary of my working experience in the company AII Data Processing during the last six months. In the beginning let me present to you with a few words the situation in the labor...

My familiy

SEMINAR PAPER THE PARENTS AND THE CHILDREN IN THE FAMILY UNIVERSITY GOCE DELCEV – Stip, Republic of Macedonia SCHOOL OF PHILOLOGY Stip, 2009 Compiled by:...

Интерактивни методи на обучение

Доц. Цонка Каснакова I. Методът INSERT (Interactive System Effecting Reading and Thinking). Интерактивна система за активно четене и мислене чрез отбелязване. Начини за отбелязване: V...

Неправилните глаголи в английския език

Irregular Verb List Infinitive be become begin break bring build burn burst buy can catch choose come cost cut dig do draw dream drink drive eat fall feed feel fight find fly forget forgive get give go grow hang have hear hide hit hold hurt keep know...

New words

• CONTRACT Ex 1.: If you want to sell your car, you'll probably have to draw up a sales contract. Ex 2.: I'd rather sign the employment contract as soon as possible not to be cheated and paid nothing. • TO STARE Ex 1.: She sat down staring into space and I knew she was deeply thinking...

”Seeing through drawing”

“Seeing Through Drawing“ By: Mariya Petkova When I saw the film”Seeing through drawing” I...1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
План-конспект по Музика

План-конспект по Музика за втора група, съдържа: Образователно направление, Ядро, Тема, Цел, Задачи, Методи, Подвижни игри, Ход на ситуацията

Педагогика, 2 August 2015 20:08

Синхронно мултиплексиране

Рефератът е предназначен за ученици по специалност "Телекомуникационни системи". Общото използване на съобщителната среда се извършва в режим на разделяне...

Други, 24 March 2015 21:09

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ ПРЕД ИНТЕРНЕТ-ТЪРГОВИЯТА

Една от най-често допусканите от корпорациите грешки се състои в под¬ценяване на действителните предизвикателства, пред които се изправя внед¬ряването на...

Други, 10 September 2014 11:11

Оптични явления в природата

Департаментът за информация, квалификация и продължаващо образование – гр. Варна На ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ” ПЕДАГОГИЧЕСКИ...

Педагогика, 29 March 2014 15:03

готови украси в сладкарството

Университет по хранителни технологии – Пловдив Катедра „Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти” Дисциплина „Иновации в...

Педагогика, 16 March 2014 14:02Какво се търси днес?


практика,   новия,   предста,   млади,   разбери,   ранен,   help,   Form,   agr,   Производството,   Кол,   Known,   Тежките,   психиката,   трябвало,   чрез,   Трансформа,   атмосферат,   АМР,   nalysis,   Един,   Apple,   Народно,   време,   микрокомпютри,   възпитателните,   Мос,   zur,   стават,   помощни,