Сортирай по Добавен Категория Показване на
Качени: 32283   Свалени: 64259

Тиристор - значение и приложение

  vipbg @ 2010-05-22 18:10:00


1.ОБЩИ СВЕДЕНИЯ ЗА ТИРИСТОРИТЕ

Тиристорите /от гръцки език „тира” – врата/ представляват управляеми полупроводникови диоди. Те с успех заменят различните видове механични контакти и релета, понеже многократно ги превъзхождат по бързодействие и дълготрайност. Съществуват маломощни, средномощни и мощни тиристори, като с последните могат да се превключват електрически вериги с напрежение например 500-2000 V и ток 50-500 А. Мощността в управляващата верига на тиристора по принцип е стотици пъти по – малка от мощността в управляваната верига. По такъв начин с маломощни сигнали могат извънредно бързо да се превключват вериги и устройства с големи токове и високи напрежения. Благодарение на това тиристорите намират широко приложение в редица устройства като токоизправители, инвертори / преобразуватели на постоянно в променливо напрежение /, регулатори, пускови схеми, автоматични устройства и т.н.

2.УСТРОЙСТВО НА ТИРИСТОРИТЕ

Съществуват няколко вида тиристори, като най – разпространения от тях има три електрода и се нарича още обикновен тиристор, тиристор с един управляващ електрод, триоден тиристор или тринистор.
На фиг.1 е показана условно структурата на този тиристор. Той се състои от четири полупроводникови области с редуваща се проводимост P1-N1-P2-N2, между които са оформени три прехода – j1,j2,j3. Крайните преходи j1,j3 се наричат емитерни, а средния преход j2 – колекторен. Електродът свързан към Р1 областта се нарича анод, а този свързан към N2 областта – катод. Управляващият електрод е свързан към Р2 областта.
Двете области N1 и Р2 се наричат още бази , като N1 е по-дебела и по-високоомна, а Р2 е по-тънка и по-нискоомна. Широката база определя големите напрежения, които издържа тиристора в запушено състояние, а тънката база обуславя възможността той да бъде управляван от сравнително малки токове. Облас
Тагове: Тиристор , значение и приложение

Сваляния: 4

Преди да свалите реферат, моля качете СВОЯ РЕАЛНА СНИМКА!

План-конспект по Музика

План-конспект по Музика за втора група, съдържа: Образователно направление, Ядро, Тема, Цел, Задачи, Методи, Подвижни игри, Ход на ситуацията

Педагогика, 2 August 2015 20:08

Синхронно мултиплексиране

Рефератът е предназначен за ученици по специалност "Телекомуникационни системи". Общото използване на съобщителната среда се извършва в режим на разделяне...

Други, 24 March 2015 21:09

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ ПРЕД ИНТЕРНЕТ-ТЪРГОВИЯТА

Една от най-често допусканите от корпорациите грешки се състои в под¬ценяване на действителните предизвикателства, пред които се изправя внед¬ряването на...

Други, 10 September 2014 11:11

Оптични явления в природата

Департаментът за информация, квалификация и продължаващо образование – гр. Варна На ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ” ПЕДАГОГИЧЕСКИ...

Педагогика, 29 March 2014 15:03

готови украси в сладкарството

Университет по хранителни технологии – Пловдив Катедра „Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти” Дисциплина „Иновации в...

Педагогика, 16 March 2014 14:02Какво се търси днес?


емисиите,   преговор,   ans,   ОСНОВНИ,   топъл,   Значение н,   Значение,   дисциплини,   треченто,   ЕМС,   ПРЕМИНАВАНЕ,   чудеса,   захароза,   текстов,   Акцизи и мита,   Акцизи,   на държавата,   мита,   държавата,   Техники,   отива,   Актуални,   Методическа разработка,   Методическа,   разработка,   увод,   сериозно,   обучението по английски език,   английски,   обучението,