Сортирай по Добавен Категория Показване на
Качени: 32283   Свалени: 64263

Тиристор - значение и приложение

  vipbg @ 2010-05-22 18:10:00


1.ОБЩИ СВЕДЕНИЯ ЗА ТИРИСТОРИТЕ

Тиристорите /от гръцки език „тира” – врата/ представляват управляеми полупроводникови диоди. Те с успех заменят различните видове механични контакти и релета, понеже многократно ги превъзхождат по бързодействие и дълготрайност. Съществуват маломощни, средномощни и мощни тиристори, като с последните могат да се превключват електрически вериги с напрежение например 500-2000 V и ток 50-500 А. Мощността в управляващата верига на тиристора по принцип е стотици пъти по – малка от мощността в управляваната верига. По такъв начин с маломощни сигнали могат извънредно бързо да се превключват вериги и устройства с големи токове и високи напрежения. Благодарение на това тиристорите намират широко приложение в редица устройства като токоизправители, инвертори / преобразуватели на постоянно в променливо напрежение /, регулатори, пускови схеми, автоматични устройства и т.н.

2.УСТРОЙСТВО НА ТИРИСТОРИТЕ

Съществуват няколко вида тиристори, като най – разпространения от тях има три електрода и се нарича още обикновен тиристор, тиристор с един управляващ електрод, триоден тиристор или тринистор.
На фиг.1 е показана условно структурата на този тиристор. Той се състои от четири полупроводникови области с редуваща се проводимост P1-N1-P2-N2, между които са оформени три прехода – j1,j2,j3. Крайните преходи j1,j3 се наричат емитерни, а средния преход j2 – колекторен. Електродът свързан към Р1 областта се нарича анод, а този свързан към N2 областта – катод. Управляващият електрод е свързан към Р2 областта.
Двете области N1 и Р2 се наричат още бази , като N1 е по-дебела и по-високоомна, а Р2 е по-тънка и по-нискоомна. Широката база определя големите напрежения, които издържа тиристора в запушено състояние, а тънката база обуславя възможността той да бъде управляван от сравнително малки токове. Облас
Тагове: Тиристор , значение и приложение

Сваляния: 4

Преди да свалите реферат, моля качете СВОЯ РЕАЛНА СНИМКА!

План-конспект по Музика

План-конспект по Музика за втора група, съдържа: Образователно направление, Ядро, Тема, Цел, Задачи, Методи, Подвижни игри, Ход на ситуацията

Педагогика, 2 August 2015 20:08

Синхронно мултиплексиране

Рефератът е предназначен за ученици по специалност "Телекомуникационни системи". Общото използване на съобщителната среда се извършва в режим на разделяне...

Други, 24 March 2015 21:09

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ ПРЕД ИНТЕРНЕТ-ТЪРГОВИЯТА

Една от най-често допусканите от корпорациите грешки се състои в под¬ценяване на действителните предизвикателства, пред които се изправя внед¬ряването на...

Други, 10 September 2014 11:11

Оптични явления в природата

Департаментът за информация, квалификация и продължаващо образование – гр. Варна На ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ” ПЕДАГОГИЧЕСКИ...

Педагогика, 29 March 2014 15:03

готови украси в сладкарството

Университет по хранителни технологии – Пловдив Катедра „Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти” Дисциплина „Иновации в...

Педагогика, 16 March 2014 14:02Какво се търси днес?


монархия,   човешките ресурси,   човешките,   ресурси,   поетическото,   Пространство,   Вземане на,   Вземане,   тримернот,   Хол,   ИНФОРМАЦИОННИ,   Ultrasound,   оксид,   Вредни,   НАСЕЛЕНИЕТ,   продоволствен проблем,   продоволствен,   проблем,   предпостав,   помог,   Битовите отпадъци,   Битовите,   отпадъци,   изтъкан,   Траки,   насоченост,   въглехидр,   speaking,   вертикално,   ЦЕНТЪРА,