Сортирай по Добавен Категория Показване на
Качени: 32283   Свалени: 64263

Динистори и тиристори - принцип на действие, характеристики и параметри. Симетричен тиристор.

  vipbg @ 2010-05-28 22:05:40

1. Динистори и тиристори - принцип на действие, характеристики и параметри. Симетричен тиристор.

Динисторът представлява тиристор без управляващ електрод.
Динисторът има 4-слойна структура от два P и два N кристала (подредени последователно P1 N1 P2 N2). Тези 4 кристала формират три P-N прехода. Анодът на динистора е оформен на кристала P1, а катодът е на N2.
Свойства
Динисторът може да пропуска електрически ток само ако е свързан във верига в права посока. При ниски напрежения обаче не протича ток. Трябва да се приложи дадено напрежение (различно за различните видове динистори), което да „отпуши“ елемента и през веригата да започне да протича ток. След това единственият начин да се „запуши“ динистора, е чрез прекъсване на веригата.
Тиристори – той започна да изпълнява силнотоковата техника. Малките размери, преобразуването на големи, мощности, безконтактно действие, управлението с малка мощност – това са неговите най – важни качества.
Тиристорът е типичен ключов прибор с две работни състояния: запушено състояние, характеризиращо се с много голямо съпротивление и много малък ток и отпушено състояние характеризиращо се с малко съпротивление и голям работен ток. Физическия принцип на работа на тиристорите се основава на взаимодействието на три последователно разположени РNР прехода образувани в монокристална силициева пластинка. Преходите са разположени на границите на 4 полупроводникови слоя – Р1-N1-Р2-N2 или N1-Р1-N2- Р2. Областите Р1 и N2 се наричат емитерни области. Четирислойните полупроводникови прибори се изработват от силиций, поради това че той има много по – високо специфично съпротивление от германия и позволява прилагането на много по – големи обратни напрежения.
Дебелината на отделните области на четирислойните структури са различни, като от особено значение са дебелините и съпротивленията на средните области.
Отпушване на тиристори – този процес определя преминаването на тиристора в състояние на много малко съпротивление и протича по следния начин. При увеличаване на напрежението U в права посока се извършва постепенно увеличаваща се инжекция на неосновни токови носители в двете бази от двата емитерни прехода. Преминавайки през обемния заряд на колекторния преход, тези носители намаляват неговото съпротивление R2 и натоварват двете бази със знака на основните носители. При напрежения U<Uв вследствие на рекомбинацията неутралността на двете бази бързо се възстановява и тиристорът остава запушен.
Напрежението Uв се нарича напрежение на включване и е един от най – важните параметри на тиристора. То варира в много широки граници.
Начини за отпушване на тиристора – основна вътрешна причина за отпушване на тиристора е натрупването на некомпенсирани основни токови носители в базите от монотонното нарастване на тока Ікао. Външните причини за това натрупване могат да бъдат различни: анодно напрежение, управляващ ток, предизвикващ инжекция в една от базите, въздействие на температурата. Всички тези външни фактори увеличават концентрацията на неосновните токови носители в базите и ако се достигне критичният им заряд, тиристорът се включва.
Възможни са следните начини на включване:
- Включване на тиристора чрез анодната верига
- Включване чрез управляващия ток
- Включване чрез увеличаване на температурата
Начини за запушване на тиристора – тиристорът може да се върне в запушено състояние чрез намаляване на тока в анодната верига под стойността Іизкл, наречена ток на изключване., при което зарядът на неосновните токови носители в базите се намалява под критичния.
Начини за привеждане на тиристора от отпушено в запушено състояние:
- Принудително намаляване на анодния ток под Іизкл
- Двуоперационни тиристори
Тагове: Динистори и тиристори - принцип на действие, характеристики и параметри, Симетричен тиристор.

Сваляния: 5

Преди да свалите реферат, моля качете СВОЯ РЕАЛНА СНИМКА!

План-конспект по Музика

План-конспект по Музика за втора група, съдържа: Образователно направление, Ядро, Тема, Цел, Задачи, Методи, Подвижни игри, Ход на ситуацията

Педагогика, 2 August 2015 20:08

Синхронно мултиплексиране

Рефератът е предназначен за ученици по специалност "Телекомуникационни системи". Общото използване на съобщителната среда се извършва в режим на разделяне...

Други, 24 March 2015 21:09

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ ПРЕД ИНТЕРНЕТ-ТЪРГОВИЯТА

Една от най-често допусканите от корпорациите грешки се състои в под¬ценяване на действителните предизвикателства, пред които се изправя внед¬ряването на...

Други, 10 September 2014 11:11

Оптични явления в природата

Департаментът за информация, квалификация и продължаващо образование – гр. Варна На ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ” ПЕДАГОГИЧЕСКИ...

Педагогика, 29 March 2014 15:03

готови украси в сладкарството

Университет по хранителни технологии – Пловдив Катедра „Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти” Дисциплина „Иновации в...

Педагогика, 16 March 2014 14:02Какво се търси днес?


въздуха,   юнашка,   Многообразие,   чертежйт,   цели,   художествен,   хормоните,   устояв,   роцеси,   устна,   въглеродно,   транзистор,   въвежда,   то сега,   сега,   рома,   прилагателни,   равносметк,   проблеми в,   проблеми,   приключени,   подлага,   Интелигентна,   ДЕТСКАТА,   планирана ситуация,   планирана,   управител,   ситуация,   новият,   неспособн,