Сортирай по Добавен Категория Показване на
Качени: 32283   Свалени: 64259

Динистори и тиристори - принцип на действие, характеристики и параметри. Симетричен тиристор.

  vipbg @ 2010-05-28 22:05:40

1. Динистори и тиристори - принцип на действие, характеристики и параметри. Симетричен тиристор.

Динисторът представлява тиристор без управляващ електрод.
Динисторът има 4-слойна структура от два P и два N кристала (подредени последователно P1 N1 P2 N2). Тези 4 кристала формират три P-N прехода. Анодът на динистора е оформен на кристала P1, а катодът е на N2.
Свойства
Динисторът може да пропуска електрически ток само ако е свързан във верига в права посока. При ниски напрежения обаче не протича ток. Трябва да се приложи дадено напрежение (различно за различните видове динистори), което да „отпуши“ елемента и през веригата да започне да протича ток. След това единственият начин да се „запуши“ динистора, е чрез прекъсване на веригата.
Тиристори – той започна да изпълнява силнотоковата техника. Малките размери, преобразуването на големи, мощности, безконтактно действие, управлението с малка мощност – това са неговите най – важни качества.
Тиристорът е типичен ключов прибор с две работни състояния: запушено състояние, характеризиращо се с много голямо съпротивление и много малък ток и отпушено състояние характеризиращо се с малко съпротивление и голям работен ток. Физическия принцип на работа на тиристорите се основава на взаимодействието на три последователно разположени РNР прехода образувани в монокристална силициева пластинка. Преходите са разположени на границите на 4 полупроводникови слоя – Р1-N1-Р2-N2 или N1-Р1-N2- Р2. Областите Р1 и N2 се наричат емитерни области. Четирислойните полупроводникови прибори се изработват от силиций, поради това че той има много по – високо специфично съпротивление от германия и позволява прилагането на много по – големи обратни напрежения.
Дебелината на отделните области на четирислойните структури са различни, като от особено значение са дебелините и съпротивленията на средните области.
Отпушване на тиристори – този процес определя преминаването на тиристора в състояние на много малко съпротивление и протича по следния начин. При увеличаване на напрежението U в права посока се извършва постепенно увеличаваща се инжекция на неосновни токови носители в двете бази от двата емитерни прехода. Преминавайки през обемния заряд на колекторния преход, тези носители намаляват неговото съпротивление R2 и натоварват двете бази със знака на основните носители. При напрежения U<Uв вследствие на рекомбинацията неутралността на двете бази бързо се възстановява и тиристорът остава запушен.
Напрежението Uв се нарича напрежение на включване и е един от най – важните параметри на тиристора. То варира в много широки граници.
Начини за отпушване на тиристора – основна вътрешна причина за отпушване на тиристора е натрупването на некомпенсирани основни токови носители в базите от монотонното нарастване на тока Ікао. Външните причини за това натрупване могат да бъдат различни: анодно напрежение, управляващ ток, предизвикващ инжекция в една от базите, въздействие на температурата. Всички тези външни фактори увеличават концентрацията на неосновните токови носители в базите и ако се достигне критичният им заряд, тиристорът се включва.
Възможни са следните начини на включване:
- Включване на тиристора чрез анодната верига
- Включване чрез управляващия ток
- Включване чрез увеличаване на температурата
Начини за запушване на тиристора – тиристорът може да се върне в запушено състояние чрез намаляване на тока в анодната верига под стойността Іизкл, наречена ток на изключване., при което зарядът на неосновните токови носители в базите се намалява под критичния.
Начини за привеждане на тиристора от отпушено в запушено състояние:
- Принудително намаляване на анодния ток под Іизкл
- Двуоперационни тиристори
Тагове: Динистори и тиристори - принцип на действие, характеристики и параметри, Симетричен тиристор.

Сваляния: 5

Преди да свалите реферат, моля качете СВОЯ РЕАЛНА СНИМКА!

План-конспект по Музика

План-конспект по Музика за втора група, съдържа: Образователно направление, Ядро, Тема, Цел, Задачи, Методи, Подвижни игри, Ход на ситуацията

Педагогика, 2 August 2015 20:08

Синхронно мултиплексиране

Рефератът е предназначен за ученици по специалност "Телекомуникационни системи". Общото използване на съобщителната среда се извършва в режим на разделяне...

Други, 24 March 2015 21:09

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ ПРЕД ИНТЕРНЕТ-ТЪРГОВИЯТА

Една от най-често допусканите от корпорациите грешки се състои в под¬ценяване на действителните предизвикателства, пред които се изправя внед¬ряването на...

Други, 10 September 2014 11:11

Оптични явления в природата

Департаментът за информация, квалификация и продължаващо образование – гр. Варна На ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ” ПЕДАГОГИЧЕСКИ...

Педагогика, 29 March 2014 15:03

готови украси в сладкарството

Университет по хранителни технологии – Пловдив Катедра „Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти” Дисциплина „Иновации в...

Педагогика, 16 March 2014 14:02Какво се търси днес?


Техники,   отива,   Актуални,   Методическа разработка,   Методическа,   разработка,   увод,   сериозно,   обучението по английски език,   английски,   обучението,   език,   розоцветни,   хилендарски,   Гликолиза,   “старото,   свое,   линия,   Български език и Литература,   Литература,   Български,   Минимални,   въведен,   Втори,   СТАНДАРТИ,   Минало свършено,   свършено,   Минало,   изчисляван,   ЗАПИС,