Сортирай по Добавен Категория Показване на
Качени: 32285   Свалени: 64273

България като туристическа дестинация

  mims93 @ 2012-02-25 15:36:33

РУ"Ангел Кънчев"

курсов проект
по
Рекламна дейност на фирмата

Анализ на рекламна кампания:

„България като туристическа дестинация”

Изготвил: Проверил:
РенгинарФадул проф.Антонова
Фак Н:085922
Рекламата играе своеобразна посредническа функция между производителите и клиентите, чиято цел е да изтъкне предимствата на рекламираните стоки и услуги пред конкурентните и да подтикне към ползване и купуване. Рекламите могат да се разпространяват, както директно и ориентирано към определена група клиенти, така и косвено и насочено към широка аудитория.Целта и задачите на курсовата работа са: запознаване на аудиторията с историята на фирмата; запознаване с продуктовия портфейл , представяне на рекламната кампания за 2010/2011 год., като се определи целевата аудитория, рекламните цели, рекламния бюджет, като се планират рекламодателите, като се определи ефективността на рекламата, очаквани резултати от кампанията и т.н.
1 . Описание на обекта на рекламата
Тагове: България , туристическа дестинация

Сваляния: 1

Преди да свалите реферат, моля качете СВОЯ РЕАЛНА СНИМКА!

Нагорни карабах

Нагорни карабах е един истински и наболял конфликт който и в наши дни е актуалрн и не оспява да намери своето решение повече от сто години

История, География, 13 December 2017 12:12

Микробиология

ТЕМА 1 : ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА МЕДИЦИНСКАТА МИКРОБИОЛОГИЯ Микробиологита е самостоятелна биологична наука за живота , развитието и значението на най-малките...

Други, 21 November 2017 17:05

План-конспект по Музика

План-конспект по Музика за втора група, съдържа: Образователно направление, Ядро, Тема, Цел, Задачи, Методи, Подвижни игри, Ход на ситуацията

Педагогика, 2 August 2015 20:08

Синхронно мултиплексиране

Рефератът е предназначен за ученици по специалност "Телекомуникационни системи". Общото използване на съобщителната среда се извършва в режим на разделяне...

Други, 24 March 2015 21:09

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ ПРЕД ИНТЕРНЕТ-ТЪРГОВИЯТА

Една от най-често допусканите от корпорациите грешки се състои в под¬ценяване на действителните предизвикателства, пред които се изправя внед¬ряването на...

Други, 10 September 2014 11:11Какво се търси днес?


could,   моделиране,   изисквания,   стъпки,   college,   както,   homo,   правят,   делир,   работно,   александър,   благодаря,   анализ,   Добиване,   ужас,   е този,   този,   урок по изобразително изкуство,   изобразително,   изкуство,   урок,   домашни,   ЗНОС,   на хъшовет,   хъшовет,   размери,   НАСЛЕДСТВО,   Стремеж,   при\нудени,   микроорг,