Сортирай по Добавен Категория Показване на
Качени: 32285   Свалени: 64273

Маркетингов микс на "Булгартабак"

  mims93 @ 2012-02-25 15:53:33


по Маркетинг
на тема:
Маркетингов микс на „Булгартабак”
СЪДЪРЖАНИЕ

1. Увод.
2. Същност на маркетинговия микс.
2.1 Определение за маркетингов микс.
2.2 Елементи:
- продукт (Product)
- цена (Price)
- място (Place)
- подпомагане (Promotion)
3. История и развитие на фирма „Булгартабак” Холдинг.
4. Същност на продукта.
5. Създаване и развитие на продукта за целевия пазар.
6. Ценова политика на фирма „Булгартабак” Холдинг.
6.1 Основни цели на дружеството за 2009 г.
6.2 Ценови риск.
6.3 Кредитен риск.
6.4 Ликвиден риск.
6.5 Лихвен риск.
7. Точки на реализация на продукта.
8. Реклама, PR и стимулиране на продажбите.
8.1 Оригинални рекламни кампании.
8.2 Увлекателни и промоционални предложения.
8.3 „Закон за тютюнопушенето”
9. Здравни аспекти и вреди от тютюнопушенето.
9.1 Въздействие върху вътрешните органи.
9.2 Външни отрицателни последствия.
9.3 Пасивното пушене.
9.4 Положителни страни.
9.5 Отрицателни страни.
1. УВОД
През последните години като резултат от промените в българската икономика, силната конкуренция, изменението на потребителските нужди и завишените изисквания към стоките, развитието на технологиите и отварянето на страната ни към световните пазари, коренно променят средата и обкръжението на организациите и изграждат ориентиран към потребителите пазар.
Опитът на страните с развито пазарно стопанство има голямо значение за започналото преустройство на нашата икономика, а маркетинга е съществена част от дейността на фирмите в тези страни. Българските фирми осъзнават необходимостта от овладяване на фундаменталните знания, свързани с маркетинговия подход в управлението и прилагането му в реалната им дейност.
2. Същност на маркетинговият микс.
2.1 Определение - маркетинг микс е комплекс от контролируеми пазарни променливи, които фирмата използва, за да достигне желаното ниво на продажби на целевия пазар.

2.2 Елементи на маркетингоя микс:
- Продукт (Product) – разглежда се в два аспекта. Единия е самите G/S (стоки/услуги), които могат да бъдат предложени. Другия е възможните начини, по които G/S могат да бъдат усъвършенствани с цел задоволяване на потребностите. Това накратко е да дадем отговор на въпроса какво да се произвежда от една страна и от друга – качество, дизайн, марка, опаковка…

- Цена (Price) – да се формират такива цени, които да отговарят на избраната маркетингова стратегия на
Тагове: Маркетингов микс , "Булгартабак"

Сваляния: 2

Преди да свалите реферат, моля качете СВОЯ РЕАЛНА СНИМКА!

Нагорни карабах

Нагорни карабах е един истински и наболял конфликт който и в наши дни е актуалрн и не оспява да намери своето решение повече от сто години

История, География, 13 December 2017 12:12

Микробиология

ТЕМА 1 : ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА МЕДИЦИНСКАТА МИКРОБИОЛОГИЯ Микробиологита е самостоятелна биологична наука за живота , развитието и значението на най-малките...

Други, 21 November 2017 17:05

План-конспект по Музика

План-конспект по Музика за втора група, съдържа: Образователно направление, Ядро, Тема, Цел, Задачи, Методи, Подвижни игри, Ход на ситуацията

Педагогика, 2 August 2015 20:08

Синхронно мултиплексиране

Рефератът е предназначен за ученици по специалност "Телекомуникационни системи". Общото използване на съобщителната среда се извършва в режим на разделяне...

Други, 24 March 2015 21:09

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ ПРЕД ИНТЕРНЕТ-ТЪРГОВИЯТА

Една от най-често допусканите от корпорациите грешки се състои в под¬ценяване на действителните предизвикателства, пред които се изправя внед¬ряването на...

Други, 10 September 2014 11:11Какво се търси днес?


благодаря,   анализ,   Добиване,   ужас,   е този,   този,   урок по изобразително изкуство,   изобразително,   изкуство,   урок,   домашни,   ЗНОС,   на хъшовет,   хъшовет,   размери,   НАСЛЕДСТВО,   Стремеж,   при\нудени,   микроорг,   ПЕЛИН,   Съществително,   Exam,   изглежда,   ОСНОВИ,   Кратки,   Вегетативна,   Antike,   Кубизъм,   Богатство,   Алеко,