Сортирай по Добавен Категория Показване на
Качени: 32285   Свалени: 64273

Оптични явления в природата

  nik_iani2 @ 2014-03-29 15:41:05

Департаментът за информация, квалификация и продължаващо образование – гр. Варна
На
ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
„ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”
ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
РЕФЕРАТ
Тема:
„Оптични явления в природата”
Изготвил: Янка Н. Стоянова Проверил:……………………….
ф. №1342774209, спец. ИНО, /Сн. Лазарова/
магистратура, задочно
1. Атмосферните явления
От своето появяване до днес човек живее сред заобикалящата го природа, в която непрекъснато протичат различни явления. Голяма част от тези явления стават във въздушната обвивка на Земята - атмосферата. Едни от тях със своята красота и загадъчност, а други със страшната си сила са привличали вниманието на хората още от дълбока древност.
В миналото, когато науката е била на много ниско стъпало, хората не са знаели причините за тези явления и затова са ги смятали за наказание или благодарност на боговете в зависимост от това, дали те са им принасяли вреда, или полза.
С развитието на науката една след друга започват да се изясняват причините за многобройните атмосферни явления. И ако в миналото хората са знаели твърде малко, или не са знаели почти нищо за тях, сега ние знаем несравнимо повече. А бъдещите поколения може би ще се учудват как във века на атомната енергия и космическите полети не сме могли да обясним редица явления, протичащи в атмосферата.
Разделът от науката, който изучава светлината и нейните свойства, се нарича "Оптика" (от гръцката дума "optos" - видим, зрим).
Много от атмосферните явления така са навлезли в нашето ежедневие поради честото си появяване, че ние ги считаме за "най-обикновени" и не им обръщаме внимание. Така например никой не нарича необикновено явление синия цвят на небето, червения и уголемен диск на Луната и Слънцето при изгрев и залез, блещукането на звездите и др., макар че малцина биха дали правилен отговор на въпроса за причините, които ги предизвикват.
Понякога обаче тези обикновени явления стават "необикновени": червеният диск на залязващото Слънце е причудливо деформиран; на небето се появяват няколко слънца; наред с обикновената дъждовна дъга се появява друга, която може и да пресича първата; във въздуха се виждат дървета, постройки, или даже цели селища; в облаците се движат сенки и "призраци", и много други. Там, където тези явления се наблюдават извънредно рядко, те наистина са необикновени. В същото време за други места поради честото си появяване са станали обикновени.
Като говорим за "необикновени" явления в атмосферата, това не значи, че при тяхното появяване са намесени някакви свръхестествени сили, а само, че на пръв поглед те наистина са загадъчни и необясними.
Днес, когато науката е достигнала такова голямо развитие, всеки човек трябва да има правилно разбиране за тези "обикновени" и "необикновени" явления, които той наблюдава ежедневно във въздушния океан - атмосферата.
Когато и да погледнем към небето, винаги ще видим нещо интересно.
2. Изкривяване на светлинния лъч в атмосферата и свързаните с него явления
? Астрономична рефракция
Обикновено сме свикнали да считаме, че светлината се разпространява в атмосферата по права линия. В действителност това не е така. Пътят на светлинния лъч би бил праволинеен, ако плътността на въздуха беше една и съща от земната повърхност до горната граница на атмосферата. Но, както е известно, атмосферата около Земята се състои от въздушни пластове с различна плътност, която с увеличаване на височината постепенно намалява. При това на 2-3 хиляди километра височина атмосферата постепенно преминава в междупланетното пространство. Схематично можем да си представим атмосферата като съставена от концентрични слоеве с постоянна плътност, като всеки по-долен слой има по-голяма плътност от лежащия над него.
Лъч, който идва от Слънцето или звездите, навлизайки в атмосферата, ще преминава от слой с по-малка плътност към слой с по-голяма плътност. Тогава на границата между два слоя той ще се пречупва, като се приближава към перпендикуляра в точката на падането си. Пречупването е толкова по-голямо, колкото разликата в плътностите на двата слоя е по-голяма и лъчът пада по-наклонено към граничната повърхност.Това изкривяване на лъча се нарича рефракция (закон за пречупване на светлината).
? Удължаване на деня
Слоевете, на които се разделя атмосферата са безкрайно тънки и безкрайно много, пътят на лъча е непрекъсната крива, обърната с вдлъбнатата си страна към Земята. Ако сме в точка А на земната повърхност, ще видим Слънцето или друго небесно светило, от което идва лъчът, не в неговата истинска посока АS, а по посока на допирателната в точка А към истинския път на лъча. С други думи, ще видим небесното светило по-високо, отколкото е в действителност. Разликата между истинското и видимото положение ще бъде най-голяма при изгрев и залез, когато то е близо до хоризонта. Когато е в зенита отклонение няма, защото лъчите падат перпендикулярно на границите между слоевете и не се пречупват.
От земната повърхност се вижда Слънцето известно време, след като то фактически е залязло зад хоризонта, и известно време преди действителното му изгряване. В резултат на това денят се удължава. Това
Тагове: реферат, ЧО и ЧП

Сваляния: 4

Преди да свалите реферат, моля качете СВОЯ РЕАЛНА СНИМКА!

Нагорни карабах

Нагорни карабах е един истински и наболял конфликт който и в наши дни е актуалрн и не оспява да намери своето решение повече от сто години

История, География, 13 December 2017 12:12

Микробиология

ТЕМА 1 : ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА МЕДИЦИНСКАТА МИКРОБИОЛОГИЯ Микробиологита е самостоятелна биологична наука за живота , развитието и значението на най-малките...

Други, 21 November 2017 17:05

План-конспект по Музика

План-конспект по Музика за втора група, съдържа: Образователно направление, Ядро, Тема, Цел, Задачи, Методи, Подвижни игри, Ход на ситуацията

Педагогика, 2 August 2015 20:08

Синхронно мултиплексиране

Рефератът е предназначен за ученици по специалност "Телекомуникационни системи". Общото използване на съобщителната среда се извършва в режим на разделяне...

Други, 24 March 2015 21:09

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ ПРЕД ИНТЕРНЕТ-ТЪРГОВИЯТА

Една от най-често допусканите от корпорациите грешки се състои в под¬ценяване на действителните предизвикателства, пред които се изправя внед¬ряването на...

Други, 10 September 2014 11:11Какво се търси днес?


Вътрешни,   да бъде,   бъде,   План-конспект,   Ръководите,   транзистора,   заема,   ТЪКАНИ,   Насе,   преобразуване,   План на урок по български,   урок,   План,   български,   ЕТИЧНИ,   Последиците,   лъчи,   класове,   ОСИГУРЯВАН,   кор,   ЗДРАВНИ,   Кар,   grupa,   на родината,   родината,   hod,   вярност,   ТОК,   World,   принадлежи,