Сортирай по Добавен Категория Показване на
Качени: 32285   Свалени: 64273

Оптични явления в природата

  nik_iani2 @ 2014-03-29 15:41:05

Департаментът за информация, квалификация и продължаващо образование – гр. Варна
На
ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
„ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”
ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
РЕФЕРАТ
Тема:
„Оптични явления в природата”
Изготвил: Янка Н. Стоянова Проверил:……………………….
ф. №1342774209, спец. ИНО, /Сн. Лазарова/
магистратура, задочно
1. Атмосферните явления
От своето появяване до днес човек живее сред заобикалящата го природа, в която непрекъснато протичат различни явления. Голяма част от тези явления стават във въздушната обвивка на Земята - атмосферата. Едни от тях със своята красота и загадъчност, а други със страшната си сила са привличали вниманието на хората още от дълбока древност.
В миналото, когато науката е била на много ниско стъпало, хората не са знаели причините за тези явления и затова са ги смятали за наказание или благодарност на боговете в зависимост от това, дали те са им принасяли вреда, или полза.
С развитието на науката една след друга започват да се изясняват причините за многобройните атмосферни явления. И ако в миналото хората са знаели твърде малко, или не са знаели почти нищо за тях, сега ние знаем несравнимо повече. А бъдещите поколения може би ще се учудват как във века на атомната енергия и космическите полети не сме могли да обясним редица явления, протичащи в атмосферата.
Разделът от науката, който изучава светлината и нейните свойства, се нарича "Оптика" (от гръцката дума "optos" - видим, зрим).
Много от атмосферните явления така са навлезли в нашето ежедневие поради честото си появяване, че ние ги считаме за "най-обикновени" и не им обръщаме внимание. Така например никой не нарича необикновено явление синия цвят на небето, червения и уголемен диск на Луната и Слънцето при изгрев и залез, блещукането на звездите и др., макар че малцина биха дали правилен отговор на въпроса за причините, които ги предизвикват.
Понякога обаче тези обикновени явления стават "необикновени": червеният диск на залязващото Слънце е причудливо деформиран; на небето се появяват няколко слънца; наред с обикновената дъждовна дъга се появява друга, която може и да пресича първата; във въздуха се виждат дървета, постройки, или даже цели селища; в облаците се движат сенки и "призраци", и много други. Там, където тези явления се наблюдават извънредно рядко, те наистина са необикновени. В същото време за други места поради честото си появяване са станали обикновени.
Като говорим за "необикновени" явления в атмосферата, това не значи, че при тяхното появяване са намесени някакви свръхестествени сили, а само, че на пръв поглед те наистина са загадъчни и необясними.
Днес, когато науката е достигнала такова голямо развитие, всеки човек трябва да има правилно разбиране за тези "обикновени" и "необикновени" явления, които той наблюдава ежедневно във въздушния океан - атмосферата.
Когато и да погледнем към небето, винаги ще видим нещо интересно.
2. Изкривяване на светлинния лъч в атмосферата и свързаните с него явления
? Астрономична рефракция
Обикновено сме свикнали да считаме, че светлината се разпространява в атмосферата по права линия. В действителност това не е така. Пътят на светлинния лъч би бил праволинеен, ако плътността на въздуха беше една и съща от земната повърхност до горната граница на атмосферата. Но, както е известно, атмосферата около Земята се състои от въздушни пластове с различна плътност, която с увеличаване на височината постепенно намалява. При това на 2-3 хиляди километра височина атмосферата постепенно преминава в междупланетното пространство. Схематично можем да си представим атмосферата като съставена от концентрични слоеве с постоянна плътност, като всеки по-долен слой има по-голяма плътност от лежащия над него.
Лъч, който идва от Слънцето или звездите, навлизайки в атмосферата, ще преминава от слой с по-малка плътност към слой с по-голяма плътност. Тогава на границата между два слоя той ще се пречупва, като се приближава към перпендикуляра в точката на падането си. Пречупването е толкова по-голямо, колкото разликата в плътностите на двата слоя е по-голяма и лъчът пада по-наклонено към граничната повърхност.Това изкривяване на лъча се нарича рефракция (закон за пречупване на светлината).
? Удължаване на деня
Слоевете, на които се разделя атмосферата са безкрайно тънки и безкрайно много, пътят на лъча е непрекъсната крива, обърната с вдлъбнатата си страна към Земята. Ако сме в точка А на земната повърхност, ще видим Слънцето или друго небесно светило, от което идва лъчът, не в неговата истинска посока АS, а по посока на допирателната в точка А към истинския път на лъча. С други думи, ще видим небесното светило по-високо, отколкото е в действителност. Разликата между истинското и видимото положение ще бъде най-голяма при изгрев и залез, когато то е близо до хоризонта. Когато е в зенита отклонение няма, защото лъчите падат перпендикулярно на границите между слоевете и не се пречупват.
От земната повърхност се вижда Слънцето известно време, след като то фактически е залязло зад хоризонта, и известно време преди действителното му изгряване. В резултат на това денят се удължава. Това
Тагове: реферат, ЧО и ЧП

Сваляния: 4

Преди да свалите реферат, моля качете СВОЯ РЕАЛНА СНИМКА!

Нагорни карабах

Нагорни карабах е един истински и наболял конфликт който и в наши дни е актуалрн и не оспява да намери своето решение повече от сто години

История, География, 13 December 2017 12:12

Микробиология

ТЕМА 1 : ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА МЕДИЦИНСКАТА МИКРОБИОЛОГИЯ Микробиологита е самостоятелна биологична наука за живота , развитието и значението на най-малките...

Други, 21 November 2017 17:05

План-конспект по Музика

План-конспект по Музика за втора група, съдържа: Образователно направление, Ядро, Тема, Цел, Задачи, Методи, Подвижни игри, Ход на ситуацията

Педагогика, 2 August 2015 20:08

Синхронно мултиплексиране

Рефератът е предназначен за ученици по специалност "Телекомуникационни системи". Общото използване на съобщителната среда се извършва в режим на разделяне...

Други, 24 March 2015 21:09

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ ПРЕД ИНТЕРНЕТ-ТЪРГОВИЯТА

Една от най-често допусканите от корпорациите грешки се състои в под¬ценяване на действителните предизвикателства, пред които се изправя внед¬ряването на...

Други, 10 September 2014 11:11Какво се търси днес?


ВЪВЕДЕНИЕ,   услуги,   хормони,   Los,   игрова,   опаснос,   Men,   биологичните,   образова,   don,   страната,   авторитарн,   XVIII,   мъченици,   Schule,   ДАФ,   Say,   good,   que,   воин,   Типични,   гла,   макрорегион,   здравето,   опасно,   последнит,   числени,   влажен,   “ГРАФ,   съоръжени,